Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Віктор :

  Доброго вечора! В мене є питання на рахунок положення “У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?”
  Що саме означає репатріація(період 1945-1957) в цьому розумінні,Якщо батьківщиною вивезених було польське місто??

 2. ольга :

  моя бабуся 1915 року народження .народилась у перемишлянському районі у 1947 виселена в україну чи можна робити карту поляка

 3. Оксана :

  Моя бабуся родилась в Польщі, але громадянство у неї українське( в паспорті пише місце народження в Польщі)!!!! можливо зробити карту поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Якщо є документи що ваша бабуся чи її родина були поляками то так.

 4. Роман Руснак :

  добрий день. прізвище моєї бабці “Щенявська”, але я не можу знайти її документів про те що вона полька.Чи можу я подавати документи на карту поляка.

 5. Віталій :

  Доброго дня.Скажіть будь-ласка,якщо консул прийняв документи і дав згоду на отримання карти поляка(навіть назначив дату її отримання),чи можливий ще відказ?І в якому випадку?

 6. Stepan :

  Скажіть будь ласка карта поляка дає право в’їзду на територію інакших країн Євросоюзу? Якщо дає право то на в які країни можна в’їжати без візового контролю.

 7. Марина :

  Здравствуйте! Мой дедушка родился в Лодзи в 1900 году, потом вся семья переехала в Оренбург. Я нашла родственников в Польше. У меня есть свидетельство о браке между дедушкой и бабушкой, где указано место его рождения и год. Но у меня нет его свидетельства о рождении и я не знаю, куда за ним обратиться. Подскажите, пожалуйста. Я хочу получить Карту Поляка.
  С уважением,
  Марина.

  • admin :

   Доброго дня! Зверніться у архів, там де вони колись проживали у Польщі, вони мають дати вам потрібні документи.

 8. Вова :

  Доброго дня!Скажіть будь-ласка,чи можу я працювати з картою поляка в інших країнах євроспілки?

 9. Ігор :

  Якщо я маю карту поляка і шенгенську візу то чи можу я купити автомобіль в Польщі і їздити на ньому по Україні не розмитнюючи і без перетину кордону раз в 3 місяці? Чи можу я також все те робити купивши авто в Німеччині ?

  • admin :

   Доброго дня! На сьогоднішній день є прекрасна можливість їздити на польському авто в Україні з можливістю не перетинати кордон кожних 10 днів – 3 місяці. Детальніше дивіться тут – авто Польща. Підходять тільки автомобілі з Польщі.

 10. Сергій :

  Доброго вечора. Підкажіть будь ласка, в мене дідусь народився в Польщі в Люблінському воєводстві є свідоцтво про народження, варто займатись поданням документів є шанси на отримання карти.
  А також цікавить:
  Чи є якийсь конкретний перелік документів які потрібні для “карти поляка”;
  Чи може моя жінка претендувати на карту поляка.

  Наперед вдячний.

 11. Тарас :

  Добрий вечір!Скажіть будь-ласка,мій прадід поляк,а прабабця українка,але бабця має карту поляка,чи можу і я претендувати???

 12. Андрій :

  Доброго дня
  я збираюсь зробити карту поляка і мене цікавить, я не служив чи зможу я пройти військову службу в Польщі

 13. Руслан :

  мій батько був поляком є моє свідоцтво про народження і батька воєний білет де вказпно що він поляк, я можу подавати на карту поляка документи?

 14. Наталія :

  Чи може отримати карту поляка вчитель польської мови з 10-річним стажем,але не має польського коріння?

 15. Юра :

  Доброго дня!
  Підкажіть, будь ласка, що потрібно вписувати у полі “Liczba załączników / liczba kartek” при заповненні форми на отримання “карти поляка”, бо я не можу зрозуміти. Дякую !

 16. андрій :

  Добрий день.С,кажіть будь-ласка я нахожусь в італії але знаю добре польску мову традиції ще від прабабці і підтримую їх сам родом з україни живу 55 км від границі але хочу жити в польщі так як дуже часто там бував, чи е у мене можливість отримати карту поляка тут невиїзджаючи в україну так як віза прострочена давно.Дякую.

 17. Ігор :

  Добрий день!Скажіть будь-ласка,я здав на карту поляка,WNIOSEK заповнений правильно,а от у дозволі який видав консул,є помилка в прізвищі,хотів би знати,чи в карті буде правильно написане прізвище?

  • admin :

   Доброго дня! Якщо фамілія вказана не вірно, то скоріш за все буде помилка і в карті. Вам краще зателефонувати у консульство і розповісти вашу ситуацію.

 18. Віталій :

  Добрий день!Які запитання найчастіше задає консул?

  • admin :

   Доброго дня! Відповідь на своє питання ви можете прочитати у статті, що знаходиться вище коментарів у пункті “Питання консула при отримані карти поляка”

 19. Воцек :

  Добрий день! Скажіть якщо я маю свідотство про народження бабці в якому її батьки записані поляки (свідотство видане в Украіні), але в паспорті вона українка, чи можу я отримати КП?

  • admin :

   Доброго дня! Можливо цього вистачить… запитайте у консульстві, якщо не вистачить, то потрібно піднімати дані архіва по їх польському місці проживання (батьків бабусі)

 20. Богдан :

  Вітам:) У мене мвже 1,5 року є карта поляка, отримав я її доволі легко, оскільки дві мої бабці польки, а діди поляки по матерям, тобто я на 75 % поляк… Але я щиро кажучи засмучений і Польщею і поляками, ставлення до мене нічим не краще чим до простих українців! Поляки до всіх нас ставляться дуже “чвано”… Самі ж поляки далеко не ті – якими були раніши – принаймні з розповідей моїх родичів про довоєнні часи… Відкидаючи цю лірику – хочу вас спитати наступне:
  1. Чи може карта поляка мені полегшити процес “репатріації” – набуття громадянства ПОЛЬЩІ!? Наскільки мені відомо в цьому плані вона ніого не дає,бо з того – що я взнав, щоб податися на громадянство мені потрібно отримати карту побиту – отримавши її я автоматично позбавляюся карти поляка… щоб отримати карту побиту треба проживати постійно на території Польщі …
  2. Я не зовсім розумію чи заберуть у мене карту поляка – якщо я з ахочу не сталий – а часовий побит – так звану “прописку”, і чи та “прописка” дасть мені право на автомобіль з польськими номерами їздити до України?????
  3. Коли я працював в США – роботодавець оформив мені social security number – тобто ідентифікаційний код… в Польщі ніхто нічого подібного мені не оформив, наскільки я розумію робота без такого коду є НЕЛЕГАЛЬНОЮ!!!!! Як мені самостійно оформити той код – щоб не працювати як нелегал “маючи право праці на рівні з поляками”!!!???
  Буду дуже вдячний за відповідь, бо якщо не Польща – то Канада – а виїжджати туди дорожче, та й зовсім мені там минулого разу не сподобалося……………. нелегально залишатися там я не хотів……..

  • admin :

   Доброго дня! Навіть не знаю що відповісти. Вибачте, але краще зателефонуйте у консульство… А про ставлення поляків можу сказати слідующе – наприклад, я коли був у Польщі, то мене приємно здивувало їх позитивне ставлення, але це звичайно не всі поляки такі добрі :). Як то говориться, що серед кожного болота знайдеться своя “жаба”, як і в Польщі, так і в Україні 🙂

 21. Віктор :

  Добрий день! У мене така ситуація…. тато недавно получив карту поляка …я вирішив теж подати документи, але проблема в тому що мови не знаю , а історію Польщі знаю досить добре!
  чи зможу я получити карту поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Все ж таки, краще польську підучити, але я чув що головне щоб розуміти що консул говорить і на примітивному рівні щось відповідати…

 22. Світлана :

  В мене дід народився у Польщі, національність записано-українець. Був переселений примусово з території Польщі на Україну за операцією ВІСЛА. Чи можу я подати документи на карту поляка?

  • admin :

   Зателефонуйте будь-ласка у консульство…

  • Маряна :

   Добрий вечір!в мене теж бабуся була примусово переселена з Польщі по тій же операції Вісла,і національність теж пише українка….по всіх даних які я зібрала,то цілком реально отримати КП,головне мати документ,який буде засвідчувати про те що,ваш дід(баба) були поляками (свідоцтво про народження і т.д.)

 23. Павло :

  Добрий день! В мене є карта карта поляка, чи може моя жінка зробити візу щоб поїхати до родичів в Варшаву вона в дикретній відпустці

 24. діма :

  в мене таке питання якщо чоловік має карту поляка то чи може жінка з дітьми перебувати на тереторіі польщі

 25. Маряна :

  мене цікавить,якщо я отримаю карту поляка,то я не зможу оселитися в Польщі на постійному місці проживання?!

  • admin :

   Там, здається, після декількох років проживання можливо зробити карту побуту, після якої можна отримати ПМЖ. Як насправді і які деталі, краще запитайте у консульстві…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *