Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Олександр :

  Доброго дня. В мене дружина має карту поляка. Я родичів по лінії не маю.
  Чи можу я на основі її карти поляка виробити собі карту поляка?
  Де про це можна прочитати?

  • admin :

   Доброго дня! Можете, там потрібно писати заяву на і’мя консула. Можете про це прочитати у статті, що знаходиться вище коментарів у пункті “Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?”

 2. Маряна :

  Доброго вечора,підкажіть будь-ласка,чи можливо зараз їздити на машині на польських номерах і перетинати кордон раз на рік?Тому що,дехто каже,що то не реально,що можна раз на 3 місяці.

 3. Наталiя :

  Здоровеньки були!Підкажіть будь-ласка де у Київi можна пiдготуватися(мова,польські традиції) щоб отримати карту поляка?На прикладi:Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом.Дякую за пораду.

 4. HALINA :

  Доброго вечора. Підкажіть будь-ласка–де знайти документи-підтвердження мого дідуся( 1904 р. народження— про польське походження ( він проживав у Західній Україні–служив у польській армії) і мого батька який навчався у (szkole ORLAT) в GDYNIE albo GDANSKU )–в 1938-39 роках.

 5. Виталий :

  Доброго вечора, маю карту поляка, планую їхати до Польщі, маю таке питання, яким чином можу зробити в Польщі медичну страховку, куди краще звернутись і скільки це коштує?

 6. Антон :

  Чи можу я отримати карту поляка, якшо мені тільки 16 років, а в моїх батьків немає тої карти? Від батьків є тільки розрішення, що вони мені дозволяють здавати на карту поляка.

 7. Наталя :

  Доброго дня.
  На руках маю метрики з костьолу про хрещення прабабусі і прадідуся, проте там не вказано їх національність. Підкажіть, будь ласка, чи достатньо буде цих документів для отримання карти? З мовою, традиціями та історією бардзо добже.
  Заздалегідь вдячна за відповідь.

  Наталя

  • admin :

   Доброго дня! Краще зателефонуйте у консульство і там скажуть точно чи цього вистачить…

 8. Ludmiła :

  Dzień dobry! Jestem z Ukrainy.Dziś studiuję w Polsce. Proszę Państwa uprzejmie, podpowiedzieć, czy mogę otrzymać kartę Polaka w Polsce. Dziękuję bardzo.

  • admin :

   Доброго дня! Чесно кажучи не чув щоб оформляли карту поляка на території Польщі…

 9. ТЕТЯНА :

  Доброго дня панство!
  Чи можу звернутися до Вас з таким питанням. У мого чоловіка мама була польської національності і(це вказано в свідоцтві про народження) і він планує подавати документи на отримання карти поляка. Чи для моєї доньки(12р. і добре володіє польською), вона вписана в паспорт тата.І в свідоцтві про народження тата вказано, що її бабуся була полькою, потрібно окремо писати заяву і проходити співбесіду з паном консулом. І чи для таких дітей(12р.) видається окрема карта поляка(зрозуміло по згоді двох батьків)???? Також коли дівчиньці виповнеться 16р. ми хочемо відправити її на навчання до Кракова(ми зрозуміли що вона має знову подавати документи,але чи зможе вона посилатися на татову карту поляка і татове свідоцтво про народження де вказано що мама(тобто бабуся) буля польської національності!!!
  З повагою,Тетяна

  • admin :

   Доброго дня! Краще зателефонуйте у консульство і там вам розкажуть все докладно…

 10. василь :

  скажіть будь-ласка де я можу перевірити чи небули мої родичі громадянами республіки Польща?

 11. Денис :

  Підскажіть будласка,чи можна здопомогою карти поляка подоружувати по Німетчині,Англії та в інших странах Євро союза?

 12. василь :

  Доброго ранку.Скажіть будь-ласка де і на якому сайті я можу заповнити анкету і дізнатись чи ми мої родичі польське коріння?

  • admin :

   Попередній запис здійснюється по телефонному дзвінку у консульство. А як дізнатись чи у вас були родичі поляки я незнаю, може хтось з відвідувачів піскаже:)

 13. Світлана :

  В мене є витяг про свідоцтво про народження батька (батько вже помер), де вказано, що його мати по національності полька. Є свідоцтво про народження його мами (моєї бабці). Чи цього достатньо щоб подавати документи на карту поляка? Наперед дякую за відповідь.

 14. Андрій :

  чи на основі карти поляка можна отримати польський паспорт??????

 15. оксана :

  скажіть будь-ласка, чи достатньо документу-метрики,що дідусь і бабуся народженні у Польщі

  • admin :

   Потрібно якісь докази що вони були поляками. Якщо у метриці їх батьки вписані як поляки, то так.

 16. наталя :

  доброго дня)підскажіть будь ласка чи можу я виробити польську робочу візу при відмові на карту поляка????

 17. Юрій :

  Добрий день.
  В мене є витяг про свідоцтво про народження батька (батько вже помер), де вказано, що його мати по національності полька. Є свідоцтво про народження його мами (моєї бабці). Чи цього достатньо щоб подавати документи на карту поляка?
  І ще мені відомо що мій прадід та прабабця теж поляки—еле я немаю жодного документа що це засвідчує…
  Чи можу я виробити повторно їх свідоцтво про народження на Україні???
  З повагою Юрій.

 18. Юрій :

  Добрий день.
  Вибачаюсь свідоцтв про народження його мами (моєї бабці) в мене немає а тільки свідоцтво про народження батька де вказано що мама полька

 19. влад :

  12-ть років тому депортація з нідерландів за протермінування часового коридору.На співбесіді консул вимагає довідку з приводу чого депортували.підкажіть з чого починати?чи це реально?

 20. Максим :

  Добрий день! Скажіть, будь ласка.., якщо я прописаний у Києві, чи можу я пройти співбесіду з консулом, який приїде до іншого міста у Рівненській обл.?Бо там будуть проходити і інші мої родичі, які там прописані? Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Краще уточніть це питання у консульстві… Але мені здається що за вашим проханням дозволять.

 21. Андрій :

  Якщо я в Польщі куплю автомобіль і хочу ним їздит на Україні на польських номерах, але щоб непересікати границю що десять днів а що два місяця (як це можна зробити і чи можна це зробити?????)

 22. Тарас :

  Добрий День!Підкажіть будь-ласка,моя бабця має польське громадянство(польський паспорт),чи зможу я по цьому документу претендувати на карту поляка?
  Наперед вдячний!!!

 23. таня :

  доброго дня мене цыкавить яку саме заяву потрыбно написати у консульство для того щоб мый чоловык мыг отримати карту поляка (у мене вона є)у чоловыка немаэ польського корыння тыльки выдомо що дыдусь народився у1925р у польщы але нацыональнысть украънецы ы чи потрыбно буде чоловыковы заповняти вньосек

  • admin :

   В даному випадку зателефонуйти у консульство і розкажіть ситуацію, вам порадять що потрібно робити… І якщо не важко відпишіться як все пройде, дуже цікаво самому знати.

 24. Леся :

  в мене є польське свідоцтво про народження бабусі, але там нема графи національність і є документ який підтверджує що вона мала землю в Польщі,але вона була висилена. Чи можу я за цими документами отримати карту поляка?

 25. сергій :

  Доброго вечора. Підкажіть будь ласка, в мене дідусь народився в Польщі в Люблінському воєводстві є свідоцтво про народження, варто займатись поданням документів є шанси на отримання карти.
  А також цікавить:
  Чи є якийсь конкретний перелік документів які потрібні для “карти поляка”;
  Чи може моя жінка претендувати на карту поляка.

  Наперед вдячний.

  • Віталій :

   Сміло можете претендувати.На рахунок документів,прочитайте уважно пункт “Як написати заяву на отримання Карти поляка?” в кінці є написаний бажаний перелік документів.І відповідно,на рахунок дружини,пункт “Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *