Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Віталій :

  Михайло пишет:
  2 Октябрь 2011 в 21:13
  Доброго дня.На питання потрібно відповідати на польській мові?

 2. Тетяна :

  Доброго дня! Копії документів висилались з Польщі по ел. пошті.Підскажіть, для отримання КП достатньо цих копій, чи їх потрібно завіряти нотаріально? І чи потрібно з собою мати оригінали документів?

 3. Віталій :

  Потрібно мати оригінал,а також перевід оригіналу в укр. мові(завірений нотаріально).

 4. Дмитро :

  Доброго Вам дня! Я громадянин України, мої батьки також, родичів поляків у мене не було, проте, я вільно володію польською мовою, знаю її історію та хотів би отримати карту поляка для продовження навчання на території Польщі.
  Підкажіть будь ласка чи можливо отримати мені карту поляка та на яких підставах.
  Заздалегідь дякую!
  З повагою, Дмитро.

 5. таня :

  доброго дня! підкажіть будь ласка як зареєструватися на співбусіду КП

 6. Стас :

  Доброго дня! Я маю право на здобуття КП, і хочу здобути вищу освіту в Польщі. Також знаю, що при наявності КП маю ті ж права при вступі , що і польські громадяни. Чі не могли ви б мені пояснити, які це права і як мені краще починати вступну кампанію??

 7. оля :

  Доброго Дня !!!
  Цього тижня їду здавти на КП…
  Скажіть будь ласка в мене прабабця , бабця поляки кровні маю документи, і тато мій має КП , але в мене в свідоцтві про народження написано що тато росіянин , а мама українка, реально мені здати на КП…..
  Дякую…..

 8. Юрій :

  Доброго дня! Я є громадянином України і проживаю в Івано-Франківську, володію польсикою мовою в обсязі достатньому для спілкування, мені 20 (прізвище із закінченням …ський), студент, чи є в мене реальні шанси на отримання акртки поляка???…і якщо є то підскажіть куди звернутись….

 9. Сергій :

  Доброго дня ! Скажіть будь-ласка, якщо є карта поляка що потрібно зробити для того щоб користуватись автомобілем на європейських номерах на Україні. Заздалегіть вам вдячний.

 10. Оля :

  Якщо в мене э евакуацыйний лист, в якому вказано ,що дiдо народжений в Польшi,чи можу я збирати документи?????порадьте будь ласка

 11. Сергій :

  Я зрозумів, що відповіді так і не отримаю. Дякую

  • admin :

   Вибачте, але я не на все знаю відповідь :). Якщо ви не можете знайти потрібної вам інформації – спробуйте позвонити у консульство.

 12. Эдуард :

  Имея К.П.нужен ли загран. паспорт с открытой визой для вьезда в Р.П.?

 13. таня :

  добрий вечір підкажіть будь ласка відповіді на такі запитаня 1як наречений одягається в день весіля (у польщі)
  2 як елегантні поляки вітаються з жінками
  дякую

  • admin :

   Доброго ранку:) 2. Елегантні поляки вітаються з дамами цілуючи їм руку:) 1. А про те як одягається наречений краще прочитайте тут

 14. таня :

  добрий вечір на співбесіду копії документів які свідчать про причетність до польського роду( потрібно перекладати на польську мовуЇ які ще потрібно документи

 15. таня :

  який порядок співбесіди(копії потрібно надсилати в консульство наперед чи мати все з собою) дуже дякую

 16. sergej :

  Добрий день. Маю таке питання. Мої прадід і прабабуся були поляками. В Українських документах це ніде не зазначено. Чи мою я право звернутися до Польського архіву за інформацією про дані їхнього походження ? Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Звичайно, можете звернутися!

  • Сергій :

   Можете, якщо хочете – можу безкорисно Вам в цьому допомогти (написати від Вашого імені листа польською мовою)

 17. sergej :

  А ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ???

 18. ольга :

  моя дочка навчається в Польщі вже другий рік, прописана в Україні.Мій прадідусь,а дочці – прапрадідусь був поляком, але підтвердження в архівах не знайшли.Дочка хоче отримати карту поляяка. Підкажіть будь-ласка чи є в неї шанси отримати КП?

 19. олег :

  Я знаю о своих польских корнях,но нет документов,как можна узнать свои шансы на КП и где?

  • admin :

   Зателефонуйте в консульство

  • Сергій :

   Необхідні документи можна отримати в архівах українських або польських, все залежить від того, в яких місцевостях проживали Ваші предки-поляки. Не обов”язково їхати в архів, достатньо лише відіслати їм лист електронкою, з вказанням інформації, яка допоможе їм в пошуку, як тільки працівниками архіву буде віднайдена інформація – вони Вам про це повідомлять, а далі, якщо ви захочете отримати офіційне підтвердження з архіву віднайденої інформації – Вам прийдеться заплатити внесок до архіву за видання довідки.

 20. Vitalya :

  Добрий день. Маю таке питання. В мене сестра отримала польське громадянство в 2006 має вже сімю і проживає там на постійній основі. Чи можу я претендувати на отримання карти поляка?????

 21. Сергій :

  Добрий день.Взяв в архіві довідку що мій прадід записаний в метричній книзі римо-католицької парафії Радехівського повіту,Тернопільського воєводства.чи може слугувати даний документ що прадід поляк?дякую.

 22. олег :

  где спит админ?

 23. Сергій :

  Добрий день.я взяв в архіві довідку про те що мій прадід 1906р.н.хрещений в римо-католицькій парафії і записаний в метричній книзі тієї парафії.запис на польській мові.але про національність нема нічого.Чи зможу я зробити карту поляка???

 24. Андрій :

  Доброго дня!Підкажіть будь-ласка чи можу я отримати карту поляка,якщо народився у Польші (м.Варшава) і проживав там 2 роки від народження. Польською володію досконало. Мій батько під час війни служив на території Польші, але громадянином Польші не являвся. Наперед вдячний!

  • admin :

   Здається не можете, хіба що – “представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років”

 25. Богдан :

  Добрий день! Я навчаюсь в київському ВУЗі, маю карту поляка… Чи є зараз якась польська стипендіальна програма, за якою я міг би отримувати гроші?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *