Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Дмитро :

  Привіт! Якщо моя прабабця була полячкою,чи можу я виробити карту поляка,якщо у моїх батьків її немає? Дякую=)

 2. маша :

  Привіт! підскажіть,будь ласка, на якому сайті можна знайти заяву-прохання для подання на карту поляка?????????

  • admin :

   Доброго дня! Можете заяву на карту поляка завантажити з нашого сайту, я вже обновив лінки… (з самого початку статті)

 3. Сергій :

  привіт.Мені 16 років,неповнолітній, хочу отримати “Карту поляка” для навчання в Польщі, при тому, що жоден з батьків її немає.Яким чином я можу отримати “Карту поляка”?

  • admin :

   Привіт! Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежною до польського народу.

 4. діма :

  скажіть, будь-ласка, маю двоюрідну прабабцю по татові ,що живе у польщі . від неї тільки листи і адреса . як документально це підтвердити в консульстві і чи можливо отримати кп?і ще , 2 роки відвідую польське товариство- чи це варіант на карту поляка? дякую!

 5. Анджей :

  Доброго дня! Які шанси я маю для отримання карти поляка, якщо на руках маю заповіт 1936 року в оригіналі , завірений польским комісаром(нотаріусом) в Польші, на 6 га землі та будинок і господарку. Все це заповів мій дідусь на свою дружину, сина та дочку(мою маму). На даний час лишень моя мама жива. В 1946 році бабцю та мою маму відселено , а документи всі знищено. Порадьте як мені бути. Дякую.

 6. Мар"яна :

  Доброго дня,
  скажіть будь ласка, у мене бабуся полячка, є свідоцтво про народження, де місце народження вказано Польща, з цим документом я можу отримати КП?

 7. Сергй :

  Де можу знайти зразок заяви на дублікат Карти Поляка?

 8. Владислав :

  Добрий день,

  Чи хтось робив запити в архіви, за місцем проживання померлих родичів, поляків(в Україні)? Підкажіть будласка, яка там процедура, дякую!

  • admin :

   Доброго дня! Можливо хтось з наших відвідувачів робив… Якщо так – чекаєм на відповідь:)

 9. Михайло :

  Як я можу виробити карту поляка.Мій батько поляк,дід і бабця-поляки вони померли.Я звернувся в загс,вони зариєстровані в костелі про народження.Але там не має графи поляк,а римо-католик.Загс мені може дати тільки виписку про народження.Чи вона буде дійсна?Одних із рідних стоїть в графі полька,Чи вистачить цього для відкриття карти поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Зможете зробити карту поляка якщо хоть один з родичів поляк. Подаєте всі які маєте документи у консульство чи посольство Польщі, а далі вам все розкажуть.

 10. Марта :

  Доброго вечора! Я розумію, що питань однотипних – дуже багато, та все ж…
  У моєї мами троюрідна сестра – полька, мій чотирьохюрідний брат – теж поляк. Чи можу я розраховувати на карту поляка. І як довести, що вони – мої рідні?
  Дякую!

 11. Таня :

  Добрий вечір!Чи можу я зробити Карту поляка якщо дружина мого двоюрідного дядька – полька?

 12. Руслан :

  Чи можу я одержати карту поляка в Луцьку, проживаючи в Хмельницькій області?

 13. Андрій :

  Доброго дня. Я живу в місті Житомирі, мій батько походить з Буського району Львівської області, дід, прадід та прабаба жили на території Польщі та орієнтовно були поляками. Я надіслав запити до історичного архіву, центрального архіву та єпархій УГКЦ та РКЦ, до РАЦСу. Від них надійшди відповіді, що ніяких документів, що б підтверджували національність не збереглося. Знайшов свідоцтво про народження діда (дублікат виданий в 1973 році), там де графа “національність” стоять прочерки. що робити далі?
  Дякую.

 14. Назар :

  Моя знайома,бабця полячка з українським паспортом….скажіть чи можу я отримати кп,якщо буду мати її паспорт,і ще якісь докумети….буду дуже вдячний…….

 15. Аліна :

  Доброго дня! Мене цікавить таке питання, чи можу я отримати карту поляка, якщо мій дідусь та його батьки були громадянинами Польщі, поки їх не виселили у 46-му? За національністю вони – українці. Дякую.

 16. Андрій :

  доброго дня я неможу найти бланк на карту поляка скинте будь ласка хтось силку дуже тре

  дякую

 17. Таня :

  Доброго дня .Якщо моя бабця в свідотстві про народження- українка,але навчалась у польській школі (підніму з архіва)- чи можу розраховувати на карту поляка ? Іще,хочу пройти курси польського при консульстві,чи є ще запис?

 18. Наталя :

  Здраствуйте.Скажите пожалуйста это правда что имея карту поляка можно передвигаться по странам ЄС?

 19. Наталя :

  Доброго дня! А скажіть будь-ласка чи можна працювати в країнах ЄС і як за довго там можна перебувати?

  • admin :

   Доброго дня! З картою поляка можна працювати лише в Польщі. В інших країнах ЄС можна перебувати 90 днів на пів року

 20. Наталя :

  Доброго дня!Скажіть будь-ласка чи можна з ПК вїжджати в Великобританію.

 21. Андрій :

  Доброго дня. Я знайшов прадіда та брабабці метричні книги, національність не вказана, але вказано, що вони були прихожанами греко-католицького костьолу, можна з такими документами звертатись в консульство?

 22. Михайло Демай :

  Доброго дня!в мене запетання до адміну,мої обидві Бабці по Мамі і по Татові переселенці з Польші,але в свідоцтві про народження національність не польське,в Польші залишились ще родичі,але звязку з ними немаю.Чи можу я з такими даними получити КП?

  • admin :

   Доброго дня! Мені здається, потрібно шукати всетаки родичів-поляків. Хоча подробиці краще уточнити, все таки, у консульстві. Але можливо у вас є якісь листи переписок ваших бабців з тими родичами чи ще шось – такі речі також підходять.

 23. Palach :

  Доброго дня!….завтра їду здавати на карту поляка….і не знаю шо там можуть питати…може хоть підскаже шо приблизно треба знати основні моменти!
  ДЯкую дуже!!!

  • Михайло :

   Доброго дня. По перше-вас попросять розповісти про себе, сім*ю…
   По друге-ви повинні знати польську історію(хоча б трішки) про rozbiory polski, польських Нобелівських лауреатів, основні битви(та їх дати) за польську незалежність, і т.п.
   По третє-знати польські свята(не тільки дати, а і історію їх започаткування), як релігійні так і державні.
   По четверте-знати географію Польщі(трішки)-найбільші міста, найдовша річка, кількість воєвудств і т.п.
   По п*яте-вміти читати.
   По щосте-старайтеся не перепитувати по 5 раз запитання консула.

 24. Михайло :

  Доброго дня! Я маю таке запитаня…я маю Карту Поляка, навчаюся в Польщі тільки в не державному вузі, чи можу я отримувати якусь стипендію(допомогу), і як це зробити. Дуже дякую.

 25. Людмила :

  Доброго дня! Я маю карту поляка, нвчаюсь в українському ВНЗ, чи можу я отримувати якусь стипендію чи допомогу?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *