Польський розмовник

До вашої уваги предоставлений Російсько-Польський розмовник. Тут зібрано основні фрази для людей, які планують подорожувати по чудовій країні Польща 🙂

Польський розмовник

Польський розмовник

Коли ви опинитеся в Польщі, будете оглядати її історичні пам’ятники і красиву природу, він вам буде дуже корисний. Це все частково допоможе вам приїхати в країну, познайомитися з людьми, пройтися по місту, зайти в кафе або ресторан, а також здійснити недаремну прогулянку по магазинах. Звичайно ж, ви захочете відвідати музеї та замки, яких багато у Польщі, оглянути її визначні історичні пам’ятки, а ввечері зможете розважитися.

Слід пам’ятати, що за правилами ввічливості звернення на «ви» прийнято тільки до близьких друзів або родичів, до сторонніх же прийнято звертатися в третій особі: «Що бажає пан? Що пан може мені порадити? ».

Основні відмінності у вимові

 • Голосний «u» має подвійне буквене зображення: «u» або «ó» і вимовляється як українське «у».
 • Голосний «e» вимовляється як українське «е». «Є» у польському вимовляється, якщо написано «ie».
 • Голосний «y» вимовляється як російське «и».
 • Голосні: «ą», «ę» позначають звуки «о» і «е». У розмовній мові «ę» в кінці слів вимовляється як чисте «е».
 • Приголосний «ł» звучить як щось середнє між «в» та «у» (дуже схоже на вимову англійської w).
 • Приголосний «l» відповідає українському «ль».
 • Дифтонг «sz» вимовляється як українське «ш».
 • Дифтонг «dz» («дз») є дзвінкою відповідністю приголосного «ц» і вимовляється злитно.
 • Дифтонг «cz» вимовляється більш твердо і напружено, ніж українське «ч».
 • Дифтонг «dż» є дзвінкою відповідністю приголосного «cz», вимовляється злитно «дж».
 • Дифтонг «dź» вимовляється як «джь».
 • У польській мові часто зустрічається поєднання «szcz», яке в транскрипції передається як «щ». Насправді ці два звуки sz/cz не зливаються в один і вимовляються твердо (deszcz – дещч).
 •  Поєднання «źdź» є дзвінкою відповідністю поєднання «szcz» і вимовляється як «ждж».
 •  Поєднання «rz» вимовляється як «ж», після глухого приголосного – як «ш».
 • Приголосний «ń» вимовляється як «нь».
 • Приголосний «ś» м’якше, ніж українське «щ».
 • Приголосний «ż» є дзвінкою відповідністю приголосного «ś» і вимовляється як «ж».
 • Приголосний «ź» вимовляється «жь».
 • Приголосний «ć» вимовляється трошки м’якше, ніж українське «чь».
 • У середині слова «i» перед деякими приголосними змінює їх звучання, а сама не вимовляється. «Ci» читається як «ч», «dzi» – «джь», «ni» – «нь», «si» – «щь» (майже «сь»), «zi» – «жь». В кінці слова в цих же поєднаннях вона читається як «і» після м’якого приголосного. «Ci» – «чі», «dzi» – «джі», «ni» – «ні», «si» – «щі» (майже «сі»), «zi» – «жі».

В кінці слів дзвінкі вимовляються глухо.

У польській мові три роди іменників: чоловічий, жіночий і середній, прикметники узгоджуються з іменниками за родом. Є 7 відмінків.

Прикметники змінюються за родами. При цьому прикметники чоловічого роду закінчуються на «y» або «i», прикметники жіночого роду закінчуються на «a», прикметники середнього роду закінчуються на «e».

Щоб стверджувальне речення змінити на негативне, потрібно просто додати частинку nie перед дієсловом.

Дієслова мають три часи: теперішній, минулий і майбутній. Також дієслова змінюються по особах (1-е, 2-е і 3-е) і числах (однина і множина).

У польській мові особисті займенники часто опускаються, так як закінчення дієслів ясно показують, хто здійснює дію.

У польській мові наголос завжди стоїть на передостанньому складі. Винятки також бувають.

«Привітання по польськи»

Фраза на русском Перевод Произношение
Добрый день (утро) Dzien dobry Джень добры
Добрый вечер, ночь Dobry wieczyr Добры вечур
Приветствую Witam Витам
Привет (для друзей) Czesc Чещч
Как поживаешь? Jak sie masz? Як ще маш?
До свидания Do widzenia До видзеня
Прощай Zegnaj Жегнай
Пока Na razie На раже
Всего доброго Wszystkiego dobrego Вшисткего добрэго
Счастливого пути Szcze,s’liwej podro’zy щченcълuвэй подружы

«Стандартні фрази польською мовою»

Фраза на русском Перевод Произношение
Да Так Так
Нет Nie Не
Да, пожалуйста Так, prosze Так проше
Конечно Owszem Овшем
Нельзя (этого делать) Niewolno Невольно
Не знаю Nie wiem Не вем
Не понимаю Nie rozumiem Не розумем
Извините, я не понимаю по-польски Przepraszam, nie rozumiem po polsku Пшэпрашам, не розумем по польску
Пожалуйста (в ответ на извините) Prosze Проше
Спасибо Dziekuje, dzieki Дженкуе, дженьки
Большое спасибо Dziekuje bardzo Дженкуе бардзо
Пожалуйста (в ответ на спасибо) Prosze bardzo Проше бардзо
Не за что Nie ma za со Не ма за цо
Что это? Co to jest? Цо то ест
Это… To jest… То ест
Извините Przepraszam Пшепрашам
Входите, пожалуйста Prosze wejsc Проше вейщч
Что там находится? Co tam jest? Цо там ест?
Винный погребок Winiarnia винярня
Где? Gdzie? Гдзе?
Когда? Kiedy? Кеды?
Как называется это улица? Jak sie nazywa ta ulica? Як ще называ та улица?
Где находится гостиница Н, музей М Gdzie jest hotel N, muzeum M? Гдзе ест хотэл Н, музеум М?
Где находится обменный пункт? Gdzie jest kantor? Гдзе ест кантор?
Где здесь ближайший банкомат? Gdzie jest najblizszy bankomat? Гдзе ест найближши банкомат?
Осторожно! Ostroz’nie! острожне
Простите, не расслышал? (короткая разговорная форма) Prosze? Проше
Вы ошиблись Pan/Pani sie pomylil (-la) Пан (Пани) ще помылил (-ла)
Имя, фамилия Imie, nazwisko Име, назвиско
Я приехал(-а) в Краков на 4 дня Przyjechalem(-lam) do Krakowa na 4 dni Пшиехалэм(-ам) до Кракова на чтэры дни
Я русский(-ая), из России Jestem Rosjaninem (Rosjanka), z Rosji Естэм росьянинэм (-кой), з Росьи
Я из Москвы Jestem z Moskwy Естэм з Москвы
Я студент, инженер Jestem studentem, inzynierem Естэм студэнэм, ижинерэм
Меня зовут Николай Mam na imie Nikolaj Мам на име Николай
Я работаю журналистом Pracuje jako dziennikarz Працуе яко дженикаж
У меня есть чек на 1000 зл. Смогу ли я обменять его здесь на границе? Mam czek nа 1000 zl’. Czy moge, go zrealizowac’ tu na granicy? мам чэк на тыщёнц злотых чы могэ го зрэализоваць ту на границы?
Дайте, пожалуйста, 900 зл. банкнотами, а остальное мелкими. Prosze, о 900 zl’ w banknotach a reszte, w bilonie
Какие купюры вы желаете, крупные или мелкие? Czy woli pan(i) duz’e banknoty, czy drobne? чы воли пан(и) дужэ банкноты чы дробнэ?
Я хочу обменять 100 рублей на польские деньги. Chcial’bym wymienic’ 100 rubli na polskie pienia,dze хчялбым выменичь сто рубли на польске пенёндзэ
В окошке № 5 Przy okienku nr (numer) 5 пши окенку нумер пеньчь
Где находится бюро обмена денег? Gdzie tu jest biuro wymiany? гдже ту ест бюро вымяны?
У меня с собой тысяча злотых и двести рублей Mam przy sobie 1000 zl’ (zl’otych) i 200 rb (rubli) мам пши собе тыщёнц злотых и двещче рубли
Это большая сумма То duz’a suma то дюжа сума
У меня мало денег Mam mal’o pienie,dzy мам мало пенендзы
У меня есть деньги Mam pienia,dze мам пенёндзэ
У меня нет денег Nie mam pienie,dzy не мам пенендзы
Есть ли у вас деньги? Сzу mа pan(i) pienia,dze? чы ма пан(и) пенёндзэ?
монеты monety монэты
банкноты banknoty банкноты
злотые, гроши zl’ote grosze
злотый = 100 грошам zl’oty = 100 groszom злоты рувна ще” ста грошом
Польская валюта Waluta polska валюта польска
Предъявите, пожалуйста, ваш паспорт Prosze, okazac’ paszport прошэ оказачь пашпорт
Распишитесь, вот здесь Prosze, tu podpisac’ прошэ ту потписачь
Сколько вам лет? lie pan(i) ma lat? иле пан(и) ма лят?
Сколько тебе лет? lie masz lat? иле маш лят?
Мне исполнилось 18 лет Skon’czyl’em(-am) osiemnas’cie lat сконъчылэм(-ам) ощемнащче лят
Мне 20 лет Маm dwadzies’cia lat мам дваджещьчя лят
Вскоре мне исполнится 23 года Wkro’tce bede mial’(a) dwadzies’cia trzy lata фкрутцэ бэндэ мял(а) дваджещчя чши лята
малолетний mal’oletnl (-a) малолетни (-я)
молодой (-ая), молодость ml’ody (-a), ml’odos’c’ млады (-а) млодощчи
совершеннолетний pel’noletni (-а) пэлнолетни
Кто это? Kto to jest? Кто то ест?
Это… To jest… То ест
дочь co’rka цурка
дедушка dziadek dziadek
ребёнок dziecko dziecko
девочка dziewczynka джефчинка
племянник kuzyn кузын
мать matka матка
отец ojciec ойчец
родители rodzice роджицэ
шурин szwagier швагер
сын syn сын
жена z’ona жона
невестка bratowa братова
сноха synowa сынова
брат brat брат
мальчик chl’opiec хлопец
Где я могу найти… Gdzie moge znalezc… Гдзе могэ зналещч…
Больница Szpital шпиталь
Ресторан Restauracja рэстаурацья
Поликлиника Przychodnia Lekarska пшиходня лекарска
Потребительский кооператив PSS (Powszechna Spoldzielnia Spoz’ywco’w) пэ-эс-эс (пофшэхна спулдзельня спожифцуф)
Скорая помощь Pogotowie ratunkowe поготове ратунковэ
Химчистка Pralnia chemiczna пральня хэмична
Мороженое Lody лёды
Пиво Piwo пиво
Бензоколонка Stacja benzynowa стацья бэнзынова
Есть ли у вас спички? Czy ma pan(i) zapal’ki? чшы ма пан(и) запалки?
Не хотите ли папиросу? Czy pozwoli pan(i) papierosa? чшы позволи пан(и) папероса?
Спасибо, я не курю Dziekuje, nie pale Дженкуе, не палэ
Где мы встретимся? Gdzie sie, spotkamy? гдже ще” споткамы?
Я хочу пойти куда-нибудь потанцевать Chce, gdzies’ po’js’c’ potan’czyc’ хцэ гджещ пуйщчь потаньчичь
Разрешите пригласить вас (на танец)? Czy pani pozwoli? чшы пани позволи?
С удовольствием Z przyjemnos’cia с пшиемнощчё
Вы танцуете прекрасно Tan’czy pan(i) wspaniale таньчы пан(и) вcпаняле
Когда вы уезжаете? Kiedy pan(i) wyjez’dz’a? кеды пан(и) выежджа
Я уезжаю завтра Wyjez’dz’am jutro выежджамы ютро
Какой ваш адрес? Jaki jest pana(l) adres? яки ест пана(и) адрэс
Вот мой адрес Oto mo’j adres ото муй адрэс

«У Польщі на вокзалі»

Фраза на русском Перевод Произношение
На вокзале Na dworcu на дворцу
Дайте, пожалуйста, два билета в вагон второго класса в Варшаву. Prosze, dwa bilety drugiej klasy do Warszawy. прошэ два билеты, другей клясы до варшавы
Дайте, пожалуйста билет в спальный, вагон в Варшаву на 5 мая. Prosze, о bilet sypialny do Warszawy na dzien’ 5 maja. проще” о билет сыпяльны до варшавы на дзень пёнты мая
В каком классе? kto’ra klasa? ктуро” клясо”
Дайте, пожалуйста, билет в вагон первого класса на скорый (пассажирский) поезд в …, который от правляется в 0:05. Prosze, о bilet pierwszej klasy nа pocia,g pospieszny (osobowy) do … ktory odjezdza о godzinie 0:05. прошэ о билет перфшэй клясы на поцёнк поспешны (особовы) до … ктуры одъежджа о годжине зэро пенчь
Как пройти в билетную кассу? Gdzie tu jest kasa biletowa? гдже ту ест каса билетова
Билетная касса Kasa biletowa каса билетова
Когда идёт следующий поезд? Kiedy jest naste,pny pocia,g? кеды ест настэмпны почёнк
Следующий поезд отправляется через два часа. Naste,pny pocia,g odjezdza za dwie godziny. настэмпны почёнк одъежджа за две годжины
Расписание Rozklad jazdy росклад язды
электрички – pocia,gi elektryczne почёнги электрычнэ
пригородные поезда – pocia,gi podmiejskie почёнги подмейске
Сколько времени идёт поезд до…? Jak dl’ugo jedzie sie, do … як длуго едже ще” до…
Прибывает в …часов Przyjez’dz’a o godzynie пшиежджа о годжине
Можете ли вы позвать такси? Czy moze pan(i) przywolac takso’wke? чши можэ пан(и) пшиволачь таксуфкэ
Поедем на такси Pojedziemy takso’wka поеджемы таксувко
Вокзалы Dworce дворцэ
Варшава Центральная Warszawa Centralna варшава цэнтральна
Варшава Гданьская Warszawa Gdan’ska варшава гданьска
Носильщик! Numerowy! Bagaz’owy! нумеровы багажовы
Отнесите, пожалуйста, мои вещи к поезду на Будапешт. Prosze, zanies’c’ mo’j bagaz’ na pocia,g do Budapesztu прошэ нанещчь муй багаж на почёнк до будапэшту
Какой у вас вагон? Jaki wagon pan(i) ma? яки вагон пан(и) ма
Прибыл ли уже поезд на платформу? Czy pocia,g juz wjechal’ na peron? чы почёнк юш въехал на пэрон
Ваш вагон находится в конце (в начале) поезда. Pan’ski wagon jest na kon’cu (pocza,tku) pociagu. паньски вагон ест на коньцу (почёнтку) почёнгу
Где находится зал ожидания? Gdzie jest poczekalnia? гдже ест почэкальня
Сколько времени ос талось до отправле ния поезда? lie czasu mamy jeszcze do odjazdu? иле часу мамы ещэ до одъязду
Где здесь туалеты? Gdzie tu sa, toalety? гдже ту со” тоалеты
Туалетная бумага Papier higieniczny папер хигиеничны
Можно ли здесь умыть руки? Czy moz’na tu umyc’ re,ce? чшы можна ту умычь рэнцэ
Дайте, пожалуйста, полотенце. Poprosze, о re,cznik. попрошэ о рэнчник
У меня один чемодан (два чемодана) и этот свёрток. Mam jedna walizke (dwie walizki) i te, paczke мам едно” валискэ (две валиски) и тэ пачкэ
Пойдёмте в камеру хранения! Chodz’my do przechowaini bagaz’u! ходжимы до пшэховальни багажу
Дайте, пожалуйста, квитанцию. Poprosze, о kwit. попрошэ о кфит
Я хочу получить свой багаж Chcial’bym odebrac’ swo’j bagaz’. хчялбым одэбрачь сфуй багаш
Где принимают багаж? Gdzie nadaje sie, bagaz’? гдже надае ще” багаш
У меня только одно место (багажа). Mam tylko jedna, walizke, (pakunek). мам тылько едно”вализке” пакунэк
Этот чемодан сдадим в багаж. Те, walizke, oddamy na bagaz’. те” вализкэ” оддамы на багаш
Мой багаж состоит из 3-х мест. Mo’j bagaz’ skl’ada sie, z trzech pakunko’w. муй багаж склада ще” с чшэх пакункув
Какая оплата? lie wynosi opl’ata? иле вынощи оплата
С вас … зл. Pl’aci pan(i) … zl’. плачи пан(и) … злотых
Внимание! Скорый поезд … (пассажирский) отправляется с … платформы Uwaga! Pocia,g pospieszny (osobowy) odjez’dz’a z toru … увага почёнк поспешны (особовы) одъежджа с тору…
Прошу занимать места! Prosze wsiadac’! прошэ” фщядачь
Есть ли свободные места? Czy sa, jeszcze wolne miejsca? чшы со” ещчэ вольна мейсца
Все заняты. Wszystkie sa, zajete. фшистке со” заентэ
Есть ещё одно свобод ное место. Jest jeszcze jedno wolne miejsce. ест ещче едно вольнэ
Займите, пожалуйста, для меня это место, я сейчас прииду. Prosze, zarezerwowac’ dla mnie to miejsce. Zaraz wracam. прошэ” зарэзэрвовачь для мне то мейсцэ зараз врацма
Могу ли я поставить свой чемодан наверх? Czy moge, postawic’ swoja, walizke, na go’re,? чши могэ” поставичь своё” валискэ на гурэ”
Разрешите закурить? Pozwoli pan(i), z’e zapale,? позволи пан(и) жэ запалэ
Когда мы будем в…? Kiedy bedziemy w … ? кеды бэнджемы в …
Уже недалеко. Juz’ niedaleko. юш недалеко
Kaкая это станция? Со to za stacja? цо то за стация
Где мы (находимся)? Gdzie jestes’my? гдже естэшмы
Сколько мы будем стоять? Jak dl’ugo stoimy? як длуго стоимы
Только одну минуту. Tylko 1 minute,. тылько едно” минутэ
Вы далеко едете? Czy daleko pan(i) jedzie? чшы далеко пан(и) едже
Где вы выходите? Gdzie pan(i) wysiada? гдже пан(и) выщяда
Я еду в… Jade, do… ядэ” до …
Я выхожу в … Wysiadam w… выщядам в
Я выхожу на следующей остановке. Wysiadam na nastepnej stacji. выщядам на настэ”пнэй станции
Далеко еще до…? Czy daleko jeszcze do … ? чшы далеко есче до …
Еще три станции. Jeszcze trzy stacje. есче чши стацие
Где находится вагон-ресторан? Gdzie znajduje sie, wagon restauracyjny? гдже знайдуе ще” вагон рэстаурацыйны
Я хочу пройти в вагон-ресторан. Можете ли вы присмотреть за моими вешами? Chcial’bym po’js’c’ do wagonu restauracyjnego Czy moz’e pan(i) przypilnowac’ moich bagaz’y? хчялбым пуйщчь до вагону рэстаурацыйнэго чшы можэ пан(и) пшипильновачь моих багажы
Вагон-ресторан впереди, сзади. Wagon restauracyjny jest za (przed) nami. вагон рэстаурацыйны. ест за (пшэд) нами
Проверка билетов. Prosze, bilety do kontroli. проще” билеты до контроли
Я хочу доплатить за спальное место. Chce, zapl’acic’ ro’z’nice do sypialnego. хцэ заплачичь ружницэ до сыпяльнэго
Благодарю за компанию. Dzie,kuje, za mile towarzystwo. джe”кye за милэ тоеажистфо
Желаю вам счастливого пути. Z’ycze, panu(i) szcze,s’liwej drogi. жичэ пану(-и) счэнстливэй дроги
На границе Na granicy на границы
В котором часу мы будем на польско-российской границе? O kto’rej godzinie be,dziemy na granicy polsko-rosyjskej? о ктурэй годжине бэнджемы на польско-росыйскэй границы
Мы приехали на пограничную станцию. Przyjechalis’my na stacje, graniczna,. пшиехалищмы на стацие гранично”
Надо заполнить декларацию. Prosze, wypel’nic’ deklaracje,. прощэ” выпэлничь дэклярацъе”
Через полчаса мы будем на границе. Za po’l’ godziny be,dziemy na granicy. за пул годжины бэнджемы на границы
Проверка паспортов. Kontrola paszportowa. контроля пошпортова
Таможенный досмотр. Kontrola celna конторля цэльна
Прошу ваш паспорт. Prosze, о pan’ski paszport. проще о паньски пашпорт
Прошу сдать паспорта для оформления (проверки). Prosze oddac’ paszporty do kontroli. проще оддачь пашпорты до контроли
Приготовьте ваш багаж для таможен ного досмотра. Prosze, przygotowac’ bagaz’e do kontroli celnej. проще” пшиготовачь багаже дo контроли цэльнэй
Это чей модан? Do kogo nalez’y ta walizka? дo кого належы та вализка
Где ваш багаж? Kto’ry jest pan’ski bagaz’? ктуры ест паньски багаш
Что у вас здесь? Со pan(i) tam ma? цо пан(и) там ма
Прошу открыть чемодан. Prosze, otworzyc’ walizke’ проще отфожичь валискэ
Будут ли у вас вещи, подлежащие обложению пошлиной? Czy mа pan(i) cos’ do zadeklarowania (oclenia)? чы ма пан(и) цош до задэклярованя (оцленя)
У меня только вещи точного пользования. Mam tylko rzeczy do uz’ytku osobistego. мам тылько жэчы дo ужётку особистэго
У меня есть несколько подарков и сувениров. Маm kilka prezento’w i pamia,tek. мам килька прэзэнтуф и памёнтэк
На вывоз этого нужна лицензия. Na wywo’z tego potrzebne jest zezwolenie. на вывус тэго потшэбнэ ест зэзволене
Есть ли у вас папиросы и алкоголь? Czy ma pan(i) papierosy i alkohol. чшы ма пан (и) паперосы и алкохоль
У меня есть несколько коробок папирос. Tak, mam kilka pudel’ek papieroso’w. так мам килька пудэлэк перосуф
Есть ли у вас что-либо? Czy ma pan(i) cos’ jeszcie? чши ма пан(и) цош ещче
За этот аппарат вы должны уплатить пошлину. Za ten aparat musi pan(i) uis’cic’ opiate, celna,. за тэн апарат мущи пан(и) уисьчичь оплатэ цэльно”
Какую пошлину я должен уплатить? lie wynosi opl’ata? иле вынощи, оплата
Это мы должны задержать. А это прещено вывозить за границу. То musimy panu(i) zatrzymас’. Tego nie wolno wywozic’ za granice,. то мущимы. пану(и) зачшимачь тэго не вольно вывожичь за границэ
Есть ли у вас с собой какие-либо деньги? Czy mа pan(i) jakies’ pienia,dze przy sobie? чы ма пан(и) якешь пенёндзэ пши собе
Где можно купить билеты на самолёт? Gdzie moz’na kupic’ bilety na samolot? гдже можна купичь билеты на самолёт
Где находится бюро “Лёт’а”? Gdzie znajduje sie, biuro “Lotu”? гдже знайдуе ще” бюро лету
Когда вылетает самолёт в Варшаву? Kiedy odlatuje samolot do Warszawy? кеды одлятуе самолёт до варшавы
Ежедневно. Раз (два раза) в неделю. По понедельникам и вторникам. Codziennie. Raz (dwa razy) w tygodniu. W poniedzialki i wtorki. цодженне раз (два разы) ф тыгодню ф понедзялки и фторки
Есть ли ещё свободные места на завтра, на пятницу? Czy sa, jeszcze wolne miejsca na jutro, na piatek? чы со” ещчэ вольнэ мейсца на ютро на пёнтэк
Есть ещё одно свободное место. Jest jeszcze jedno wolne miejsce. ест ещэ едно вольнэ мейсцэ
Билет можно купить здесь или в аэропорту? Czy moge, kupic’ bilet tutaj, czy na lotnisku? чы могэ купичь билет тутай чы на лётниску
На чём можно доехать до аэропорта? Czym dojez’dza sie, do lotniska? чым доежджа ще” до лётниска
Специальный автобус доставляет пассажиров в аэропорт. Specjalny autobus odwozi pasaz’ero’w na lotnisko спэциялъны аутобус одвожи на лётниско
Откуда и в котором часу отходит автобус в аэропорт? Ska,d i о kto’rej godzinie odjez’dz’a autobus na lotnisko? Сконт и о ктурэй годжине одъежджа аутобус на лётниско
В котором часу вылетает самолёт до…? O kto’rej godzinie odlatuje samolot do…? ктурэй годжине одлятуе самолёт до …
Во сколько прилетает? O kto’rej godzinie przylatuje samolot z …? o ктурэй годжине пшилятуе самолёт з …
Что это за самолёт? Со to za samolot? цо то за самолёт
Сколько времени зай мет перелёт до…? Jak dlugo trwa lot do …? як длуго трфа лет до …
Мы будем лететь … часов. Lecimy … godzin. лечимы … годжин
Можно ли забронировать билет до … на … число? Сzу moz’na zarezerwowac’ bilet do … na dzien’ …? чы можно зарэзэрвовачь билет до … на джень …
Можно. Moz’na. можна
Уже нет (нельзя). Juz’ nie moz’na. юш не можна
За сколько дней вперёд можно купить билет? Na ile dni naprzo’d moz’na nabyc’ bilet? на иле дни напшут можна набычь билет
Билет можно купить за неделю (10 дней) до отъезда. Bilet moz’na kupic’ na tydzien’ (10 dni) przed terminem wyjazdu. билет можна купичь на тыджень (джещеньчь дни) пшэт тэрминэм выязду
Прошу билет до… Prosze, о bilet do… прощэ” о билет до
Есть ли обратные билеты? Сzу sa, bilety powrotne? чшы со” билеты повротнэ
Да, они действительны 30 дней. Owszem – waz’ne sa 30 dni. офшэм важнэ со” чшидзещчи дни .
Дайте, пожалуйста, обратный билет. Prosze, о bilet powrotny. проще” о билет повротны
Сколько килограммов багажа можно взять с собой? lie kilogramo’w bagazu moz’na zabrac’ ze soba,? иле килёграмуф багажу можна забрачь зэ собо”
Можете взять с собой … кг. Moz’e pan(i) zabrac’ … kg. можэче забрачь … килёграмуф
Дайте, пожалуйста, билет на завтра, послезавтра. Prosze bilet na jutro, pojutrze Проше билет на ютро, поютше
Дайте билет до Кракова на ближайший поезд-экспресс Prosze bilet do Krakowa nа najblizszy Express Проше билет до Кракова на найближши экспрэс
Сколько стоит билет до Кракова на экспресс, Intersity и скорый поезд? Ilе kosztuje bilet, do Krakowa na Express, Intercity i pospieszny? Иле коштуе билет до Кракова на експрес, интерсити и поспешны?
Во сколько отходит ближайший поезд? O ktorej godzinie odjezdza najblizszy pociag? О ктурей годжине одъежджа найближши почёнг
Пожалуйста, два билета второго класса на экспресс на 12:15. Prosze dwa bilety drugiej klasy na Express o dwunastej pietnascie. Проше два билеты другей классы на экпрэс о двунастэй пентнащче
Могу ли я купить билет в Прагу? Prosze bilet do Pragi Проше билет до Праги
Я хочу купить билет до Москвы на 5-е мая. Chcialbym kupic bilet do Moskwy na piatego maja. Хчалбым купич билет до Москвы на пёнтэго мая.
Какие поезда едут в Берлин из Кракова? Jakie pociagi jezdza z Krakowa do Berlina? Яке почёнги ежджон з Кракова до Берлина
Багажная касса Kasa bagaz’owa каса багажова
Билетная касса Kasa biletowa каса билетова
Камера хранения багажа (ручного) Przechowalnia bagazu пшэховальня багажу
Проход воспрещён Przejs’cie wzbronione пшэйщче взбронёнэ
Железная дорога Kolej колей
Какие поезда отправляются в…? Jakie pocia,gi jada, do …? яке почёги ядо” до
В котором часу будет поезд до…? O kto’rej godzinie mam pol’a,czenie do …? о ктурэй годжине мам полончэне до …
В… часов отправляется пассажирский O godzinie … odjezdza pocia,g osobowy. о годзине … одъежджа почёнк особовы
Вы можете ехать скорым поездом в… часов. Ма pan(i) pos’pieszny о godzinie… ма пан(и) посьпешны о годжине …
Это поезд прямого сообщения? Czy to pocia,g bezpos’redni? чшы то почйнк бэспощьрэдни
Где надо сделать пересадку? Gdzie trzeba sie, przesia,s’c’? где тшэба ще” пшейщчь
Разве (уже) нет других поездов? Czy innych pociago’w juz nie ma? чши инных почёнгуф юш не ма
В котором часу при бывает поезд? O kto’rej godzinie przyjezdza pocia,g? о ктурэй годжине пишежджа noчёнк
Отправляется в … часов Odjez’dz’a o godzynie одъежджа о годжине

«Паспортний контроль»

Фраза на русском Перевод Произношение
имя imie име
фамилия nazwisko назвиско
девичья фамилия nazwisko panien’skie (z domu) назвиско паненьске (з дому)
имена родителей imiona rodzico’w имена роджицуф
год и место рождения data i miejsce urodzenia дата и мейсцэ уроджениа
гражданство obywatelstwo обывачэльстфо
национальность narodowos’c’ народовощчь
профессия, специальность zawo’d завут
образование wyksztal’czenie выкшталчэне
гражданское состояние stan cywilny стан цывильны
место постоянного жительства miejsce stal’ego zamieszkania мейсцэ сталэго замешканя
настоящий адрес obecny adres обэцны адрес
отношение к воинской повинности stosunek do sl’uz’by wojskowej стосунэк до службы войсковэй
военнообязанный w wieku poborowym в веку поборовым
Язык Je,zyk e”зык
Какой иностранный язык вы знаете? Jaki je,zyk obcy zna pan(i)? яки e”зык опцы зна пан(и)
Знаете ли вы польский язык? Czy zna pan(i) je,zyk polski? чы зна пан(и) e”зык польски
Немного понимаю по-польски. Rozumiem troche, po polsku. розумем трохэ” по польску
Я говорю немного по-немецки. Mowie, troche po niemiecku. муве трохэ по немецку
Не понимаю по-фран цузски. Nie rozumiem po francusku. не разумем по француску
Кто здесь понимает по-польски? Kto tu rozumie po polsku? кто ту розуме по польску
Кто вы по нацио нальности? Jakiej pan(i) jest narodowos’ci? якей пан(и) ест народовощчи
Мы российские студенты. Jestesmy studentami rosyjskimi. естэшмы студэнтами росыйскими
Вы откуда? Ska,d pan(i) jest? сконт пан(и) ест
Я приехал из Москвы. Przyjechal’em z Moskwy. пшиехалэм з москфы
Ваша профессия? (Кто вы по специальности?) Jaki pan(i) ma zawo’d? яки пан(и) ма завут
Чем вы занимаетесь? Czym sie, pan(i) zajmuje? чым ще” пан(и) займуе
Где вы работаете? Gdzie pan(i) pracuje? где пан(и) працуе
В каком учреждении вы работаете? W jakiej instytucji pan(i) pracuje? в якей инстытуции пан(и) працуе)
Кем вы работаете? Jakie pan(i) zajmuje stanowisko? яке пан(и) займуе становиско
Я работаю на автомобильном заводе. Pracuje, w fabryce samochodo’w. працуе” ф фабрыце самоходуф
Я директор фабрики… Jestem dyrektorem fabryki. естэм дыректорэм фабрыки
Я бухгалтер в банке. Jestem ksie,gowym w banku. естэм кщёнгoвым в банку
Какую должность вы занимаете? Jaka, funkcje, pan(i) pel’ni? яко” функцъе” пан(и) пэлни
Я уже ушел на пенсию. Jestem na emeryturze. естэм на эмэрытужэ

«Орієнтація у місті»

Фраза на русском Перевод Произношение
Ориентация в городе Orientacja w mies’cie ориентация в мещче
Извините! Przepraszam bardzo! пшэпрашам бардзо
Где улица… Gdzie jest ulica …? гдже ест улица
В этом направлении. W tym kierunku. ф тым керунку
В противоположном направлении. W przeciwnym kierunku. ф пшэчивным керунку
С правой (левой) стороны. Ро prawej (lewej) stronie. по правэй (левэй) строне
Первая улица на право. Pierwsza ulica na prawo. перфша улица на право
Вторая улица налево. Druga ulica na lewo. друга улица на лево
В каком направлении надо идти, чтобы дойти до гостиницы “Бристоль”? Kto’re,dy mam is’c’ do hotelu „Bristol”? ктурэнды мам ищчь до хотэлю бристоль
Это далеко? Czy to daleko? чы то далеко
Довольно далеко, примерно полкило метра. Dos’c’ daleko’ be,dzie z po’l’ kilometra дощчь далеко бэньдже с пул килёмэтра
Совсем близко, метров 200. Jest cal’kiem blisko, moz’e 200 metro’w ест цалкем блиско можэ двещче мэтруф
Где здесь находится ресторан? Gdzie tu jest restauracja? гдже ту ест рэстаурация
По этой стороне (по ту сторону) улицы. Ро tej (tamtej) stronie uliсу. по тэй (тамтэй) строне улицы
Сразу же напротив. Zaraz naprzeciwko. зараз напшэчифко
За углом (улицы) на лево. Za rogiem (ulicy) na lewo. за рогем (улицы) на лево
За этим зданием. W tyie za tym budynkiem. ф тыле за тым будынкем
Где здесь остановка трамвая № 6? Gdzie jest przystanek linii tramwajowej nr 6? гдже ест пшыстанэк линьи трамваёвэй нумэр шэщчь
К сожалению, я не могу вам сказать. Niestety, nie moge, pana(-i) poinformowac’. нестэты, не могэ пана(-и) поинформовачь
Спросите, пожалуйста, у полицейского. Prosze, spytac’ policjanta. проще” спытачь полицианта
близко, ближе bllsko, bllzej блиско, ближэй
вверх, наверху w go’re, na go’rze в гурэ, на гужэ
вертикально pionowo пёново
влево na lewo (w lewo) на лево (в лево)
вперёд, впереди naprzo’d (do przodu); na przodzie (z przodu) напшут (до пшоду) на пшодже (спшоду)
вправо na prawo (w prawo) на право (вправо)
высоко, выше wysoko, wyz’ej высоко, выжей
далеко, дальше daleko, dalej далеко, далей
глубоко, глубже gl’e,boko, gl’e,biej глэмбоко, глэмбей
здесь tu, tutaj ту, тутай
сюда tu, tutaj ту, тутай
там. туда tam там
назад, сзади w tyl’, z tyl’u фтыл, стылу
Справочное бюро (приём жалоб) Informacje i reklamacje. информацйе и рэклямацйе
Правостороннее движение Jechac’ prawa, strona ехаць право” строно”
Одностороннее движение Jeden kierunek ruchu еден керунек руху
Где здесь справочное бюро? Gdzie tu jest informacja? гдже ту ест информация

«У польському транспорті»

Фраза на русском Перевод Произношение
Самолёт Samolot самолёт
Укажите мне, пожалуйста, место. Prosze mi wskazac’ moje miejsce. проще” ми фсказачь мое мейсцэ
Как вы себя чувствуете? Jak sie, pan(i) czuje? як ще” пан(и) чуе
Я чувствую себя неважно. Nie czuje, sie, zbyt dobrze. не чуе” се” збыт добжэ
Мне плохо. Jest mi niedobrze. ест ми недобже
Не хотите ли рюмочку коньяка? Czy z’yczy pan(i) sobie kieliszek koniaku? чшы жичы пан(и) собе келишэк коняку
Самолёт: идёт на старт. Samolot: startuje. самолёт стартуе
Во сколько отправляется автобус в Краков ? O kto’rej godzinie odchodzi autobus do Krakowa? о ктурэй годжине отходжи аутобус до Кракова
Какое сообщение имеется с Закопане? Jakie jest pol’a,czenie do Zakopanego? яке ест полончэне до закопанэго
Автобус в Закопане идёт в 11 часов. Pol’a,czenie do Zakopanego ma pan(i) о godzinie 11. полончэне до закопанэго ма пан(и) о годжине едэнастэй
Есть ли ещё места до Закопане на 11 часов? Czy sa jeszcze miejsca do Zakopanego na godzine 11? мейсца до закопанэго на годжинэ едэнасто”
Дайте, пожалуйста, билет (два билета) в … на … часов. Prosze, о bilet (dwa bilety) do… na godzine … прощэ” о билет (два билеты до … на годжинэ …
Вы хотите место спереди или сзади? Czy woli pan(i) miejsce z przodu czy z tyl’u? чшы воли пан(и) мейсцэ спшоду чы стылу
Пожалуйста, спереди, если можно. Raczej z przodu, jesli moz- na. рачэй спшоду ещьли мо жна
В котором часу при ходит автобус в …? O kto’rej godzinie przyjezdza autobus do …? о ктурэй годжине пшиежджа аутобус до …
Для автомобилистов Dla automobilisto’w для аутомобилистуф
Где здесь бензоколонка? Gdzie tu jest stacja benzynowa? гдже ту ест стацъя бэнзынова
Где можно заправиться бензином? Gdzie moz’na zatankowac’ benzyne,. гдже можна затанковач бэнзыне”
Дайте, пожалуйста, пять литров обыкновенного (дорогого) бензина. Prosze mi dac’ 5 litro’w benzyny zwyklej (wysokooktanowej). проще ми дачь пенчь литруф бэнзыны звыклэй (высокооктановэй)
Дайте, пожалуйста, банку масла. Prosze, o ban’ke oliwy. проще о баньке оливы
Какая дорога ведёт в…? Kto’ra droga prowadzi do… ктура дрога провадзи до …
Как проехать в…? Kto’re,dy sie, jedzie do … ктурэнды ще” едзе до …
Вы должны ехать прямо. Prosze jechac’ prosto. проще” ехачь просто
Можно ли ехать дальше по этой дороге? Czy ta, droga, mozna dalej jechac’? чши то” дрого” можная далей ехачь
Моя машина повреждена Mo’j samocho’d zostal uszkodzony. муй самохуд зостал ушкодзоны
Вызовите механика, монтёра. Prosze, wezwac mechanika. проще” вэзвачь мэханика
Я ранен, вызовите врача. Jestem ranny. Prosze, wezwac lekarza. естэм ранны проще” вэзваць лекажа
Прошу ваши документы. Prosze, о pan’skie dokumenty. проще” о панъске докумэнты
Вот мой паспорт и водительские права. Oto mo’j paszport i prawo jazdy. ото муй пашпорт и право язды
Прошу со мной в от деление (полиции). Prosze, ze mnq do komisariatu прошэ зе мно” до комисарияту
Есть ли здесь побли зости гараж? Gdzie tu jest garaz’ w pobliz’u? гдже ту ест гараш ф поближу
Разрешите оставить у вас мою машину? Chcial’bym pozostawic’ samocho’d u pana. хцчялбым позоставичь самохут у пана
Пожалуйста. Надолго? Prosze, bardzo. Na jak dl’igo? проще” боразо на як длуго
До завтрашнего утра. Do jutra rana. до ютра рана
Сколько стоит за сутки? lie kosztuje garaz’owanie na dobe,? иле коштуе гаражоване на добе
На два дня. Na dwa dni. на два дни
Прошу вымыть ма шину. Prosze, umyc’ samocho’d. проще” умычь самохут
Проверьте мотор. Prosze, sprawdzic’ motor. проще” справджичь мотор
Прошу переменить масло Prosze, zmienic’ oliwe,. проще” зменичь оливэ
Где находится бюро Морского судоходства? Gdzie znajduja, sie, biura linii z’eglugi morskiej? гдже знайдуйе ще” бюра линии жэглюги морскей
Пароход Statek статэк
Когда отходит пароход в…? Kiedy odjez’dz’a statek do …? кеды одъежджа статэк до …
Когда мы уезжаем? Na kiedy wyznaczony jest odjazd? на кеды вызначоны ест одъяст
Смогу ли я получить каюту на палубе? Czy moge, otrzymac’ kajute, na pokl’adzie? чы могэ очшимачь каютэ ма покладже
Дайте, пожалуйста, место в каюте первого (второго) класса. Prosze, о miejsce w kajucie pierwszej (drugiej) klasy. проще” о мейсцэ фкаюце перфшэй (другей) клясы
А в цену билета входит и питание? Czy cena biletu obejmuje ro’wniez’ wyz’ywienie? чы цэна билету обеймуе рувнеш выживене
Могу ли я получить двухместную каюту? Czy moge dostac’ kajute na dwie osoby? чы могэ достачь каютэ на две особы
Сколько времени продлится путешествие? Jak dl’ugo trwa podro’z’? як длуго трфа подруш
Пароход снимается с якоря. Statek podnosi kotwice,. статек подноси котфицэ
В открытом море. Na pel’nym morzu. на пэлным можу
Спокойное (неспокойное) море. Morze jest spokojne (wzburzone). може ест спокойнэ (взбужонэ)
Надвигается буря. Bedzie burza. бэндже бужа
Какие огромные волны! Jakie pote,z’ne fale! яке noтэнжнэ фале
Как вы переносите морское путешествие? Jak pan(i) znosi podro’z’ morska,? як пан(и) знощи подруш морско”
Очень хорошо (плохо) Bardzo dobrze (z’le). бардзо добже (жьле)
Я никогда не болею морской болезнью. Nigdy nie cierpie, na chorobe, morska. нигды не черпе” на хоробэ морско”
Я всегда болею морской болезнью. Zawsze cierpie, na chorobe, morska,. зафшэ черпе на хоробэ морско
Вызовите, пожалуйста, врача Prosze, wezwac’ lekarza. проще” вэзвачь лекажа
Принесите мне, пожалуйста, плед, шезлонг. Prosze mi przynies’c’ pled, lez’ak. прощэ” ми пшинещчь плет лежак
Мы входим в порт. Wpl’ywamy do portu. фплывамы до порту
Пароход причаливает (отчаливает). Statek przycumowuje (odpl’ywa). статэк пшыцумовуе одплыва
На какой улице я нахожусь? Na jakiej ulicy jestem? на якей улицы естэм
Какая это улица? Jaka to ulica? яка то улица
Какой ваш адрес? Jaki jest pana(-i) adres? яки ест пана(-и) адрэс
Я живу в гостинице „Бристоль”. Mieszkam w hotelu „Bristol”. мешкам в хотэлю бристоль
Я живу на частной квартире. Mieszkam w mieszkaniu prywatnym. мешкам в мешканю прыватным
Где помещается Горсовет? Gdzie jest siedziba Miejskiej Rady Narodowej? гдже ест щеджиба мейскей рады народовэй
Куда я должен прийти (пойти)? Gdzie mam przyjs’c’ (po’js’c’)? гдже мам пшийщчь (пуйщчь)
Где мы встретимся? Gdzie sie, spotkamy? гдже ще” споткамы
У меня (тебя) дома. U mnie (ciebie) w domu. у мне (чебе) в дому
У меня в номере. U mnie w hotelu. у мне в хотэлю
В каком месте? W kto’rym miejscu? ф ктурым мейсцу
Где ждать тебя? Gdzie mam na ciebie czekac’? гдже мам на чебе чекач
Я буду ждать (жди меня): Be,de, czekac’ (czekaj na mnie): бэ”дэ” чэкачь (чэкай на мне)
Лучше всего вы доедете на 102-м автобусе. Najlepiej dojedzie pan(i) autobusem numer 102. найлепей доедже пан(и) ayтобусэм нумэр сто два
Садитесь в трамвай № 3. Prosze, wsia,s’c’ do tramwaju nr 3. проше всё”щчь до трамваю нумэр чши
Где находится трамвайная остановка? Gdzie jest przystanek tramwajowy? гдже ест пшистанек трамваёвы
Дайте обычный, автобусный, трамвайный билет (со скидкой). Prosze, о bilet normalny (ulgowy), autobusowy, tramwajowy. прошэ” о билет нормальны (ульговы) аутобусовы трамваёвы
Этот трамвай (автобус, троллейбус) идет до…? Czy ten tramwaj (autobus, trolejbus) jedzie do …? чы тэн трамвай (аутобус тролейбус) едже до
Этот трамвай (автобус, троллейбус) идет в противоположном направлении. Ten tramwaj (autobus, trolejbus) jedzie w przeciwnym kierunku. тэн трамвай (аутобус тролейбус) едже в пшэчивным керунку
Где я должен пересесть? Gdzie sie, mam przesia,s’c’? гдже ще” мам пшэщё”щчь
Вы должны выйти у… и сесть в третий трамвай. Musi pan(i) wysia,s’c’ przy … i wsia,s’c’ do tro’jki. муси пан(и) выщё”щчь пши и вщёнcъцъ до труйки
Сколько остановок до…? Ile przystanko’w do …? иле пшистанкуф до
Вы должны выйти на этой остановке. Pan(i) wysiada tutaj. пан(и) выщяда тутай
Вы должны ехать до конца. Jedzie pan(i) do kon’ca. едже пан(и) до коньца
Билеты продаются в (газетных) киосках „Рух”. Bilety do nabycia w kioskach ,,Ruchu”. билеты, до набычя в киосках руху
Вы выходите на следующей остановке? Сzу wysiada pan(i) na naste,pnym przystanku? чши выщяда пан(и) на настэмпным пшистанку
Где здесь ближайшая стоянка такси? Gdzie tu jest w pobliz’u posto’j takso’wek? гдже ту ест фпоближу постуй таксувэк
Можно ли вызвать такси по телефону? Czy moz’na zamo’wic’ takso’wke, telefonicznie? чшы можна замувичь таксуфкэ тэлэфоничне
Где можно найти такси? Ska,d moge, wzia,c’ takso’wke,? сконт могэ вжёнщчь таксуфкэ
Вы свободны? Czy wolny? чшы вольны
В гостиницу „ Бристоль”. Do hotelu „Bristol” Do hotelu „Bristol”
Прошу остановиться. Prosze, sie, tu zatrzymac’. прошэ” ще” ту зачшимачь
Подождите, пожалуйста. Prosze, na mnie zaczekac’. прошэ” на мне зачэкачь
Сколько с меня (следует)? lie pl’ace,? иле плацэ
остановка przystanek пшистанэк
Где находится остановка трамвая номер 8, автобуса номер 124? Gdzie jest przystanek tramwaju numer 8, autobusu numer 124? Гдзе ест пшистанек трамваю нумер ощем, автобусу нумер сто двадещча чтэры?
Где я могу купить билет? Gdzie moge kupic bilet? Гдзе моге купич билет?
Как мне дойти/доехать до улицы У, площади П, на вокзал? Jak dojsc/dojechac, do ulicy U, placu P, na dworzec? Як доищч/доехач до улицы У, плацу П, на двожэц?
Место для инвалида Miejsce dla inwalidy мейсцэ для инвалиды
Место для матери и ребёнка Miejsce dia matki z dzieckiem мейсцэ для матки з джецкем
Нажать! Nacisna,c’! начисноньчь
He дотрагиваться! Nie dotykac’! не дотыкачь
He высовываться! Nie wychylac’ sie,! не выхыляч ше”
Остановка Przystanek пшистанэк
Остановка по требованию Przystanek na z’a,danie пшистанэк на жондане
Адрес. Место жительства Adres. Miejsce zamleszkania адрэс мейсцэ замешканя
Где вы живёте? Gdzie pan(i) mieszka? гдже пан(и) мешка
На какой улице вы живёте? Przy jakiej ulicy pan(i) mie szka? пши якей улицэ пан(и) мешка
Я живу на улице Пулавской, д. 17, II-ой подъезд, кв. 3, III этаж. Mieszkam przy ulicy Puiawskiej 17, II klatka, m 3, II pietro. мешкам пши улицы пулавскей щедэмнащче друга клятка мешканя чши друге пентро

«Польські фрази у громадських містах»

Фраза на русском Перевод Произношение
Кому поставлен этот памятник? Czyj to pomnik? чый то помник
Кто изображён на этой картине? Kogo przedstawia ten obraz? кого пшэтставя тэн обрас
НН был известным писателем. NN byl’ sl’awnym pisarzem. НН был славным писажэм
В каком веке был построен этот дворец? W kto’rym wieku zbudowano ten pal’ac? ф ктурым веку збудовано тэн палац
Этот замок был построен в XVI в. Ten zamek zbudowano w XVI wieku. тэн замэк збудовано ф шэснастым веку
Здесь произошла большая забастовка рабочих. Tutaj odbyl’ sie, wielki strajk robotniko’w. тутай одбыл ще” вельки страйк роботникуф
Здесь похоронен… Tutaj lez’y (jest pochowany)… тутай лежы (ест похованы)
парикмахер tryzjer фрызьер
парк park парк
пассаж pasaz’ пасаш
пляж plaz’a пляжа
побережье wybrzez’e выбжэжэ
полицейский policjant полициант
посёлок osiedle ощедле
постройка budowa будова
посольство ambasada амбасада
предприятие przedsie,biorstwo пшздщембёрстфо
почтовое отделение urza,d pocztowy ужонт почтовы
пригород przedmies’cie пшэдмещче
район dzielnica дзельница
угол улицы ro’g ulicy руг улицы
университет uniwersytet унивэрсытэт
фабрика fabryka фабрыка
фонарь latarnia лятарня
цветочный магазин kwiaciarnia кфячярня
центр города centrum miasta цэнтрум мяста
электростанция elektrownia электровня
этаж pie,tro пентро
Могу ли я получить лекарство по этому рецепту? Czy moge, otrzymac’ lekarstwo wedl’ug tej recepty? чы могэ отшимачь лэкарстфо вэдлук тэй рэцэпты
Когда будет готово? Kiedy be,dzie gotowe? кеды бэньдже готова
За лекарством приходите: Ро lekarstwo prosze, przyjs’c’: пo лекарстфо прошэ пшийщчь
– в 7 часов вечера. – о sio’dmej wieczo’r. о щюдмэй вечур
работает только в будние дни Otwarte tylko w dni powszednie отфартэ тылько в дни пофшэдне
Курить (строго) воспрещается! Palenie (surowo) wzbronione паление (сурово) взбронёнэ
Толкнуть! Pchnac’! пхноньч
Потянуть! Pocia,gna,c’! почёнгнонч
Просят закрывать дверь! Prosze, zarnykac’ drzwi! прошэ” замыкачь джви
Вход Wejs’cie вэйщче
Вход воспрещён Wejs’cie wzbronione вейщче взбронёнэ
Вода для питья Woda do picia вода до пичя
Вход свободный Wste,p wolny фстэмп вольны
Выход в город Wyjs’cie do miasta выйщче до мяста
Выход Wyjs’cie выйщче
Выдача денег по почтовым переводам Wypl’aty przekazo’w pienie,z’nych выплаты пшэказуф neнё”жных
Забронировано Zarezerwowany зарэзэрвованы
Занято Zaje,te зае”тэ
Кафе Kawiarnia кавярня
Цветочный магазин Kwiaciarnia кфяцярня

«Надзвичайні ситуації»

Фраза на русском Перевод Произношение
Врач Lekarz лекаш
отделение полиции posterunek policjl постэрунэк полицьи

«Дата і час по польськи»

Фраза на русском Перевод Произношение
В котором часу? O kto’rej godzinie? о ктурэй годжине
Который час Ktora godzina Ктура годжина
5 часов 10 минут Dziesiec (10) po piatej (5) Дещенч по пёнтэй
Без пятнадцати шесть Za pietnascie szosta За пентнащче шуста
Ровно три Punkt trzecia Пункт тшеча
Двенадцать часов сорок минут Dwunasta czterdziesci Двунаста чтердещчи
Я приду через пять минут Wracam za piec minut Врацам за пенч минут
Утро Rano Рано
День Dzien Джень
Сутки Doba Доба
Ночь Noc Ноц
Вечер Wieczyr Вечур
Неделя Tydzien Тыджень
Месяц Miesiac Мещёнц
Прошлый Ubiegly У беглы
Будущий Przyszly Пшишлы
Год Rok Рок
два с половиной года dwa i po’l’ roku два и пул року
час и пятнадцать минут godzina i kwadrans годжина и квадранс
Часы наручные zegarek зэгарек
единицы времени jednostki czasu едностки тшасу
секунда sekunda сэкунда
минута minuta минута
час godzina годжина
несколько секунд, минут, часов kilka sekund, minut, godzm килька сэкунт, минут, годжин
3 четверти trzy kwadranse чши кфадрансэ
полчаса po’l’ godzilny пул годжины
полтора часа po’l’torej godzilny пулторэй годжины
час и четверть godzina i kwadrans годжина и кфадранс
2 часа и 7 минут 2 godzilny i 7 minut две годжины и щедэм минут
Сколько времени? ile czasu? иле тшасу
Это продолжается два часа. То trwa dwie godziny. то трфа две годжины
Который час? Kto’ra godzina? ктура годжина
Без 8 минут 3 (часа). Za 8 minut 3. за ощем минут чшэчя
Ровно 5 часов. Jest dokl’adnie pia,ta. ест докладне пёнта
Который час у вас? Kto’ra godzina u pana(i)? ктура годжина у пана(-и)
Придите к шести. Prosze, przyjs’c’ na szo’sta,. прошэ” пшыйщчь на шустo”
У вас точное время? Czy ma pan(i) dokl’adny czas? чы ма пан(и) докладны час
Мои часы Mo’j zegarek муй зэгарэк
Во сколько? O kto’rej godzinie? о ктурэй годжине
В семь пятнадцать. O sio’dmej pietnas’cie. о сюдмэй петнащче
Когда я должен прийти? Kiedy mam przyjs’c’? кеды мам пшийщчь
Придите, пожалуйста, около шести часов. Prosze, przyjs’c’ przed szosta,. прошэ пшийщчь пшэт шусто”
Прошу прийти через два часа. Proeze, przyjs’c’ za dwie godziny. прошэ пшийщчь за две годжины
Я вернусь через 10 минут. Wracam za 10 minut. врацам за джещеньчь минут
– за 5 минут до на чала сеанса. – 5 minut przed rozpocze,ciem seansu. пенчь минут пшэд розпоче”чем сеансу
– через 10 минут после открытия магазина. – 10 minut po otwarciu sklepu джещёнчь минут по отварчю склепу
С которого часа? Od kto’rej godziny? от ктурэй годжины
До которого часа? Do kto’rej godziny? до ктурэй годжины
С 4:30 Od godziny 430. од годжины чфартэй чшиджещчи
До 7 часов. Do godziny 7 до годжины щюдмэй
Время суток Рогу dnia поры дня
день (днём) (w) dzien’ (в) джень
утро, утром ranek rano
до обеда przed pol’udniem пшэт полуднем
(в) полдень w po’ludnie (ф) полудне
после обеда po pol’udnlu по полудню
вечер(вечером) wieczo’r (wieczorem) вечур (вечорэм)
ночь (ночью) noc (w nocy) ноц (в ноцы)
полночь (в полночь) po’l’noc (o po’l’nocy) пулноц (о пулноцы)
на рассвете о s’wecie о щвече
в сумерки о zmierzchu о змешху
Календарь Kalendarz календаш
день, сутки dzien’ doba
1 день jeden dzien’ едэн джень
неделя tydzien’ тыджень
1 неделя Jeden tydzien’ едэн тыджень
несколько, 5 недель kilka, 5 tygodni килька, пеньчь тыгодни
несколько, 5 месяцев kilka, 5 mieslecy килька, пеньчь мещёнцы
десятилетие dziesie,ciolecle джещёнцёлече
несколько, 5 лет kilka, 5 lat килька пеньць лят
век, столетие wiek stulecle
тысячелетие tysia,clecie тыщёнцлече
период okres окрэс
Дни недели Dni tygodnia дни тыгодня
вторник, во вторник wtorek, we wtorek фторэк, вэ фторек
среда, в среду s’roda, w s’rode’ щрода, ф щродэ’
четверг, в четверг czwartek, w czwartek чфартэк, фчфартэк
пятница, в пятницу pia,tek, w pia,tek пёнтэк, ф пёнтэк
Какой сегодня день? Со za dzien’ mamy dzisiaj? цо за джень мамы джищай
Сегодня среда. Dzis’ jest s’roda. джишь ест щрода
Вчера была пятница. Wczoraj byl’ pia,tek. фчорай был пёнтэк
Завтра будет четверг. Jutro mamy czwartek. ютро мамы чфартэк
На когда? Na kiedy? на кеды
На понедельник. Na poniedzia’lek на понеджялэк
С какого времени? Od kiedy? oт кеды
По какое время? Do kiedy? до кеды
От вторника до пят ницы. Od wtorku do pia,tku. oт фторку до пёнтку
В этот понедельник. W ten poniedzial’ek. ф тэн понедзялэк
В прошлый вторник. W ubiegl’y wtorek. в убеглы фторэк
В будущую среду. W przyszl’a, s’rode,. ф пшишло” щьродэ
На этой неделе. W tym tygodniu. ф тым тыгодню
На прошлой неделе W ubiegl’ym tygodniu. в убеглым тыгоднию
На будущей неделе. W przyszl’ym tygodniu. ф пшишлым тыгодню
На всю неделю. Na cal’y tydzien. на цалы тыджень
На несколько недель. Na kilka tygodni. на килька тыгодни
Через неделю. Za tydzien’. за тыджень
Месяцы и времена года Miesia,ce i pory roku месщнцэ и поры року
январь styczen’ стычэнь
февраль luty люты
март marzec мажэц
апрель kwiecien’ кфечень
май maj май
июнь czerwiec чэрвец
июль lipiec липец
август sierpien’ щерпень
сентябрь wrzesien’ вжэщень
октябрь pazdziernik пажьджерник
ноябрь listopad листопат
декабрь grudzien’ груджень
Несколько месяцев. Kilka miesie,c.y килька мещёнцы
В этом месяце. W tym miesia,cu. ф тым месёнцу
В прошлом месяце. W ubiegl’ym miesia,cu. в убеглым мещёнцу
В будущем месяце. W przyszl’ym miesia,cu. ф пшишлым мещёнцу
Через 2, 3 месяца Za 2, 3 miesia,ce. за два, чши мещёнцэ
В январе, феврале. W styczniu, w lutym. ф стычню в лютым
Через год, два Za rok, dwa за рок два
За январь, февраль. Za styczen’, luty. за стычень, люты
На январь, февраль и т.д. Na styczen’, luty itd. на стычень, люты итд
С апреля месяца. Od kwietnia. от кфетня
С марта до мая. Od marca do maja. од марца до мая
ВРЕМЕНА ГОДА POKY ROKU поры року
лето, летом lato, w lecile лято, в лече
весна, весной wiosna, na wiosne вёсна, на вёснэ”
зима, зимой zima, w zimie жима, в жиме
осень, осенью jesien’, jesienia ещень, eщенё”
Какое сегодня число? Kto’rego dzis’ mamy? ктурэго джищ мамы
Число Data дата
Сегодня 3 апреля. Dzis’ jest 3 kwietnia. джищ ест чшэчэго кфетня
5 марта. 5 marca. пёнтего марца
Седьмого апреля. Sio’dmego kwietnia. щюдмэго кфетня
День: приезда Data: przyjazdu. дата: пшиязду
Год рождения. Rok urodzenia. рок уродзэня
В этом году, в текущем году. W tym roku w roku biez’a,cym.
В прошлом году. W ubiegl’ym roku. в убеглым року
В будущем году. W roku przyszl’ym. в року пшишлым

«Покупки у Польщі»

Фраза на русском Перевод Произношение
Сколько это стоит? Ile to kosztuje? Иле то коштуе
Приём товара Przyjecie towaru пшиеньче товару
Плата, счёт Pl’acenie liczenie
Это стоит 50 зл. То kosztuje 50 zl’. то коштуе пеньчджещёнт злотых
Сколько это стоит? Ile to kosztuje? иле то коштуе
Сколько вы заплатили за это? lle pan(i) zapl’acil’(a) za to? иле пан(и) заплачил(а) за то
Я заплатил 300 зл. Zapl’acil’em (-am) 300 zl’. заплачилэм (-ам) чшиста злотых
Прошу посчитать деньги. Prosze, policzyc’ pienia,dze. прошэ поличычь пенёндзэ
Хорошо ли вы посчитали? Czy policzyl’(a) pan(i) dobrze? чы поличыл(а) пан(и) добжэ
Посчитайте ещё раз. Prosze policzyc’ jeszcze raz. прошэ поличычь есче рас
Вы ошиблись. Pan(i) sie, pomylil’(a). пан(и ще” помылил(а)
Да, я ошибся. Pomylil’em(-am) sie,. помылилэм(-ам) ще”
Правильно. Zgadza sie,. згадза ще”
Разменяйте, пожалуйста, 20 злотых. Prosze mi rozmienic’ dwadzies’cia zl’otych. прошэ ми розменичь дваджещьчя злотых
Можете ли вы разменять мне 100 зл.? Czy moz’e mi pan(i) rozmienic’ 100 zl’otych? чы можэ ми пан (и) розменичь сто злотых

«У польському ресторані»

Фраза на русском Перевод Произношение
Счёт, пожалуйста Prosze o rachunek Проше о рахунэк

«Числа и цифри»

Фраза на русском Перевод Произношение
один, одна, одно Jeden; -na; -nо едэн, -на, -но
два, две dwa; dwie двa, две
три trzy чши
четыре cztery чтэры
пять piec пеньчъ
шесть szesc шещчь
семь siedem щедэм
восемь osiem осем
девять dzlewiec джевеньчь
десять dziesiec джесеньчь
одиннадцать jedenascie едэнащче
двенадцать dwanascie дванащче
тринадцать trzynascie тшинащче
четырнадцать czternascie чтэрнащче
пятнадцать pietnascie пе”тнащче
шестнадцать szesnascie шэснащче
семнадцать siedemnascie щедэмнащче
восемнадцать osiemnascie ощемнащьче
девятнадцать dziewietnascie джеве”тнащьче
двадцать dwadziescia дваджещчя
двадцать один dwadziescia jeden дваджещчя едэн
двадцать два dwadziescia dwa дваджещчя два
тридцать trzydziesci чшиджещчи
сорок czterdziesci чтэрджещчи
пятьдесят piecdziesiat пеньчджесёнт
шестьдесят szescdziesist щещчджесёнт
семьдесят siedemdziesiat щедэмджесёнт
восемьдесят osiemdziesiat ощемджещёнт
девяносто dziewiecdziesist джевеньчьджещёнт
сто sto сто
сто один sto jeden cтo едэн
сто десять sto dziesiec сто джещеньчь
двести dwiescie двещче
триста trzysta тшиста
четыреста czterysta чтэрыста
пятьсот piec’set пеньчьсэт
шестьсот szescset щэщчьсэт
семьсот siedemset щедэмсэт
восемьсот osiemset ощемсэт
девятьсот dziewiecset джевеньчьсэт
тысяча tysiac тыщёнц
тысяча один tysiac jeden тыщёнц едэн
две, три, четыре тысячи dwa; trzy; cztery tysiace два, тши, чтэры тыщёнцэ
миллион milion мильон
два, три, четыре миллиона dwa; trzy; cztery mlliony два, тши, чтэры мильоны
Порядковые числительные Liczebniki porzadkowe личебники пожонтковэ
первый, -ая, -ое pierwszy; pierwsza; pierwsze перфши, перфша, перфше
второй, -ая, -ое drugi; -a; -е други, -а, -э
третий, третья, -е trzeci; -a; -е тшечи, чшэчя, -э
четвёртый, -ая, -ое czwarty; -a; -е чфарты, -а, -э
пятый, -ая, -ое piaty; -a; -е пёнты, -а, -э
шестой, -ая, -ое szósty; -a; -е шусты, -а, -э
седьмой, -ая, -ое siódmy; -a; -е щюдмы, -а, -э
восьмой, -ая, -ое ósmy; -a; -е усмы, -а, -э
девятый, -ая, -ое dziewiaty; -a; -е джевёнты, -а, -э
десятый, -ая, -ое dziesiaty; -a; -е джещёнты, -а, -э
одиннадцатый, -ая, -ое jedenasty; -a; -е едэнасты, -а, -э
двадцатый, -ая, -ое dwudziesty; -a; -е двуджесты, -а, -э
двадцать первый dwudziesty pierwszy двуджесты перфши
двадцать второй dwudztesty drugi двуджесты други
сотый setny сэтны
тысячный tysieczny тыщёнцны
Собирательные числителые Liczebniki zbiorowe личебники збёровэ
оба, обе obaj; obydwaj; obie обай, обыдвай, обе
двое, четверо dwoje; czworo двойе, чфоро
тридцать trzydziescioro чшиджещчёро

«Туризм»

Фраза на русском Перевод Произношение
Экскурсия по городу Zwiedzanie miasta зведзане мяста
Сегодня я хочу осмотреть город. Chcial’bym dzis’ zwiedzic’ miasto. хчялбым джишь зведжичь място
Что вы хотите посмотреть? Со chcial'(a)by pan(i) zobaczyc’? цо хцял(а)бы пан(и) зобачшичь
Я хочу поехать на экскурсию в горы(на море). Chcial’bym pojechac’ na wycieczke, w go’ry (nad morze) хчялбым поехачь на вычечке в гуры (над може)
Ты хочешь поехать с нами на экскурсию? Czy chcesz jechac’ z nami na wycieczke,? чшы хцэш ехачь з нами на вычечке
Куда вы поедете? Doka,d jedziecie? доконт еджече
Завтра на озеро Снярдвы. Jutro pojedziemy nad jezioro S’niardwy. ютро поеджемы над езёро щнярдвы
На чём поедете? Czym pojedziecie? чым поеджече
Мы пойдём пешком. Po’jdzienny pieszo. пуйджемы пешо
Я хочу побывать в Желязовой Воле. Chce, zwiedzic’ Z’elazowa, Wole,. хцэ” зведжичь жэлязово” воле
Это далеко? Czy to daleko? чши то далеко
Очень близко. То bardzo blisko. то бардзо блиско
Мы можем пройти пешком. Moz’emy przejs’c’ pieszo. можэмы пшэйщчь пешо
Есть ли у вас необходимое снаряжение? Czy ma pan(i) odpowiedni ekwipunek? чы ма пани отповедни экфипунэк
У меня нет необходимого снаряжения. Nie mam niezbe,dnego ekwipunku. не мам незбэнднэго экфипунку
Когда мы выходим? Kiedy wychodzimy? кеды выходжимы
Мы выходим в пятницу в 6 часов утра. Wyruszamy w pia,tek о (godzinie) 6 rano. вырушамы ф пёнтэк о (годжине) шустэй рано
Сборный пункт на вокзале в 6 часов. Zbio’rka na dworcu о godzinie 6. збюрка на дворцу о годжинэ шустэй
На экскурсии Na wycieczce на вычечцэ
Все пришли? Czy wszyscy przyszli? чшы фшисцы пшишли
Вы всё взяли с собой? Czy wszystko zabralis’cie ze soba,? чшы фшистко забралищче зэ собо”
Да. Все. Tak. Wszyscy. так фшисцы
Скажите, пожалуйста, как можно пройти к… Prosze, nam powiedziec’ jak moz’emy przejs’c’ do …
Далеко ли до деревни? Jak daleko do wsi? як далеко до фси
Где находится деревня? Gdzie znajduje sie, wies’? гдже знайдуе ще” вещ
Сверните вправо (влево). Prosze, skre,cic’ w prawo (w lewo). прошэ скрэнчичь ф право (в лево)
Где находится деревня? Gdzie znajduje sie, wies’? гдже знайдуе ще” вещ
Сверните вправо (влево). Prosze, skre,cic’ w prawo (w lewo). прошэ скрэнчичь ф право (в лево)
Идите прямо! Prosze, is’c’ prosto. прошэ ищчь просто
Далеко ли до турбазы? Czy daleko do schroniska? чшы далеко до схрониска
Где можно будет остановиться на ночь? Gdzie sie, be,dzie moz’na zatrzymac’ na noc? гдже ще” бэньдже можна зачшимачь на ноц
Можете ли вы нам продать немного молока (сыра, смета ны)? Czy moz’ecie nam sprzedac’ troche, mieka (sera, s’mietany)? чшы можэче нам спшэдачь трохэ млека (сэра щметаны.)
Мы голодны, можетели вы продать нам что-либо съестное?. Jestes’my gl’odni, czy moz’ecie nam sprzedac’ cos’ do jedzenia? естэщы глодни чы можече нам спшэдачь цощ до едзеня
Есть ли по дороге какой-нибудь шалаш? Czy jest jakis’ szal’as po drodze? чшы ест якищ шалас по дродзе
Я устал. Давайте немного отдохнём. Zme,czyl’em sie’. Odpocznijmy troche,. змэнчылэм ще” отпочниймы трохэ
Разрешите познакомиться, я … <называя статус, должность> Pozwoli pan(i) z’e sie, przedstawie, jestem … позволи пан(и) же ще” пшэтставе” естэм
…меня зовут… …nazymam sie,… называм ше”
Можно встретиться с вами сегодня в… часов (завтра вечером)? Czy moz’emy sie, spotkac’ dzis’ о godzinie… (jutro wieczorem)? чы можэмы ще” споткачь джищ о годжине (ютро вечорэм)
Когда мы ещё можем встретиться? Kiedy jeszcze moz’emy sie, spotkac’? кеды ещчэ можэмы ще” споткачь
страны света strony s’wiata строны щфята
север po’l’noc пулноц
юг poludnie полудне
запад zacho’d захут
восток wscho’d фсхут
Как мне дойти до стоянки экскурсионных автобусов? Jak trafic па przystanek autokarow wycieczkowych? Яктрафич на пшистанэк автокарув вычечковых?
Бюро путешествий. Справочное бюро Biuro podro’zy. Informacja. бюро подружы информация

А кропива по польськи буде Pokrzywa.

Далі спробуємо розвивати данну сторону нашого сайту, щоб всім було зручно спілкуватись з поляками 🙂

Коментарі до статті

 1. viktor :

  більше слів хотілобися на сайті

 2. viktor :

  просто супер!!!!!

 3. Олег :

  давно шукав такий розмовник!!! класно.

 4. Оксана :

  як для мене побільше б слів звязаних з бізнесом,страхуванням.А так взагалі дуже класний сайт,за що величезне дякую!!!!!!!

 5. Яна :

  вдячна!Дійсно хороша сторінка!

 6. Dimka :

  Дуже дякую…довго шукав…такий гарний розмовник

 7. ирина :

  добре що багато слів,(але “sie” читається як “сє”)

  • Kostya :

   перевод карявый, много не правильно написано, плюс траскрипция, исправьте, а так то 4-

 8. Микола :

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ:поставте будьласка знаки наголосу на вимові. ДУЖЕ ДЯКУЮ. ps.А розмовник просто ЧУДОВИЙ.

 9. Жека :

  Дуже гарний і великий розмовник! Автору велике дякую і респект)

 10. Ольга :

  Суперово! Багато слів, необхідних для починаючих! Дякую.Прошу розмістити привітання зі святами.

 11. Ігор Кріль :

  Гарний сайт. Хотілося б більше слів пов`язаних зі знайомствами…А так все чудово дуже вдячний вам!

 12. Едуард :

  Український сайт для українських заробітчан, мова оригіналу расеянська, ви з головою взагалі в союзі, чи звідки ви взагалі родом??

  • admin :

   Едуард, дякую за ваше супер зауваження!

   Зараз потрібна нам ваша допомога – переведіть будьласка російську на українську і скиньте мені на пошту, я розміщу, оскільки ми ж українці, і Боже збав нас хоча б словечко прочитати на російські мові, бо буде біда.

   Чи як кричати і розпинатись тут, то всі вміють, а як ділом доказати, то все – пропали?

   Пошту мою знайдете тута – http://ostarbeiter.vn.ua/about Докажіть що ви справжній супер патріот не тільки на слові а і на ділі! 🙂

 13. Катя :

  КЛАСНЫЙ розмовник . только хотелось чуть больше

 14. НАТАЛІЯ :

  Дуже гарний розмовник.Все ясно.Дякую

 15. светлана :

  спасибо хороший розмовник

 16. Олександр :

  Розмовник просто чудовий! Дякую вам велике за нього!

 17. Олександр :

  Як скачати такий розмовник.Класний розмовник.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *