Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Ольга :

  Доброго дня! Підкажіть б.л. яим чином можна отримати знижку чи повернути затрачені кошти на проїзд поїздом Київ-Варшава по карті поляка? в довідці укрзалізниці мені сказали, що необхідно заплптити повну вартість білету. дякую. чекаю на обгрунтвану відповідь.

  • admin :

   Власник Карти поляка має право: …користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі… – мені здається, ключевим словом є “на території Польщі”, а потяг Київ-Варшава не є внутрішньодержавними сполученням 🙂

 2. Лена :

  Добрый день!
  Я с Житомирской области. Смогу ли я делать КП в Луцку или в Ровно? Потому что слышала что для меня можно только в Житомире или Виннице. Подскажите пожалуйста!

 3. Яков :

  Здравствуйте! Если у меня предки польского происхождения были в 4-5 поколении от меня, могу ли я претендовать на Карту Поляка? Заранее спасибо.

  • admin :

   Доброго дня! Мені здається можете, якщо, звичайно, Ви можете це довести. Спробуйте подзвонити в будь-яке консульство і розповісти про те що ви маєте, як доказ і чи можна з цим отримати карту поляка.

 4. володпимир :

  Доброго дня!Потрібна інформація.Моя прабаба полька,про що свідчать документи,чи зможу я,отримати КП?Дякую!!!

 5. Alex :

  Добрий день! Я успішно пройшов співбесіду на отримання КП. Сказали прийти за картою через 2 міс. Проте тепер, коли я зателефонував до консульства мені сказали додатково прийти на розмову до консула. Підскажіть будь-ласка чи можуть мені відмовити у видачі карти? Дякую

  • admin :

   Доброго дня! Я з таким нажаль не стикався. Але думаю, що якщо ви пройшли першу співбесіду успішно, то причин для хвилювання немає.

  • Jan :

   Доброго дня Аleх. як пройшло друге відвідування консульства по отриманню карти поляка?

 6. Володимир :

  Добрий день. Скажіть будь-ласка якщо я неповнолітній і мені 17 років чи можу я отримати КП якщо у моїх батьків немає КП?

  • admin :

   Доброго дня. Ні, це неможливо. На даний момент ви можете отримати карту поляка тільки якщо хоч у одного з батьків є КП.

  • Евген :

   Так можете! В мене взагалі мати українка а батько роський по національності, а я поляк))) тому що бабуся польської національності! так що все ок!

 7. Оксана :

  Добрий день!
  Мій двоюрідний дідусь та двоюрідний дядько-поляки.
  Чи матиму я можливість отримати Карту Поляка?
  Дякую.

 8. Наталя :

  Добрий день!Якщо моя мама вийшла заміж за поляка і вже має польське громадянство(обивательство),чи я можу претендувати на карту поляка?

 9. admin :

  Добрий день. Точної відповіді я Вам дати не можу, але на мою думку, Ви маєте дуже великі шанси отримати КП.

 10. Дмитро :

  Доброго дня!
  прошу підказати, чи можна десь ознайомитись (на сайті пишуть просто документи) з чітким переліком документів, які підтверджують приналежність родичів до РП? Моя прабабця мала польський паспорт – чи достатньо буде його відшукати?

  • admin :

   Доброго дня! З повним переліком документів Ви можете ознайомитись звернувшись у консульство, достатньо просто зателефонувати. Що до паспорта Вашої прабабусі – то його буде достатньо. Відшукайте його і у Вас буде можливість отримати карту поляка.

 11. Тетяна :

  Доброго дня!!
  Скажіть будь ласка, якщо мій батько був народжений в ПНР с.Явірник, але в паспортних даних є українцем.Чи є в мене можливість отримати КП?

 12. Анатолій :

  Доброго дня.Чи можуть одразу двоє(чоловік і жінка) отримати КП?Якщо так,то чи можна разом з двома неповнолітніми дітьми виїхати до Польщі?Дякую!

  • admin :

   Доброго дня. Якщо обоє мають всі необхідні документи і можливість утримувати дітей – то звичайно так. Про умови, які потрібні для дозволу вивозу дітей читайте тут.

   • Анатолій :

    А якщо родичі дружини були поляками,то чи можна і мені разом з нею подавати документи на КП?(шлюб офіційно зареєстрований)

    • admin :

     Я не впевнений, але здається що у такому разі ні. Після отримання дружиною КП Ви будете мати можливість разом проживати на територі Польщі. Через деякий час (здається 3 р.)Ви також зможете отримати КП. Зателефонуйте до посольства і Вам усе розкажуть.

 13. Андрій :

  Добрий день, підкажіть чи потрібно їхати в консульство особисто, чи можна відправити док. поштою

 14. Влад :

  Добрий день
  Скажіть будь-ласка чи зможу я отримати КП якщо рідній брат мого діда має громадянство і живе в Польші вже більше 40-ка років,прізвище у нас однакове.Потрібно взяти у нього копію паспорта?
  Наперед дякую.

 15. Віктор :

  Добрий день.
  Я маю К.П. Скажіть будь-ласка чи зможу я придбати автомобіль в Польщі і перетинати кордон ним, приїжаючи на Україну.
  Наперед дякую.

  • admin :

   Придбати зможете! І зможете перетинати кордон, але це буде проблематично… здається, вам потрібно буде через певний термін повернутись… і, може бути таке, що на границі з Польщею у вас попросять залог за машину около 1000 євро, щоб ви точно повернулись.

 16. Анатолій :

  Добрий вечір.Скажіть будь ласка на який номер позвонити в посольство щоб вони відповіли,бо вже 2 дні дзвонимо і ніхто не відповідає ні на один номер.Дякую.

 17. Анатолій :

  Ми дзвонили у Львів…!

 18. Вячеслав :

  Здраствуйте.Скажите пожалуйста это правда что имея карту поляка можно передвигаться по странам шенгенского договора?

 19. Дмитро :

  Доброго ранку) у маєї бабусі є двоюрідна сестра,яка зараз проживає у Польщі,чи можу я отримати карту поляка? заздалегідь дякую!))

 20. неоніла :

  Прошу, підкажіть . Чи можу подати документи в Києві,щоб отримати карту поляка ,якщо прописана в м.Шостка Сумської -обл.

 21. Вячеслав :

  Добрий вечір.Я маю карту поляка и хочу навчатися в Польщі але не знаю що?де?як?Підкажіть будьласка де я можу отримати інформацію.Дякую.

 22. Андрій :

  Доброго дня. Я живу в місті Житомирі, мій батько походить з Буського району Львівської області, дід, прадід та прабаба жили на території Польщі та орієнтовно були поляками. Я надіслав запити до історичного архіву, центрального архіву та єпархій УГКЦ та РКЦ, до РАЦСу. Від них надійшди відповіді, що ніяких документів, що б підтверджували національність не збереглося. Підкажіть, будь-ласка, що робити далі.
  Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Спробуйте звернутись до архівів у Польщі, там де вони мешкали, можливо там щось знайдеться…

 23. Віталій :

  Доброго дня.Я хочу у вас запитати чи можу отримати карту поляка ,коли мій прадід був поляком,і щоб це довезти чи достатньо буде придявити його паспорт?
  І ще скажіть на якому рівні потрібно знати польську мову?
  Заздалегідь дякую)

  • admin :

   Доброго дня. Отримати карту поляка зможете і паспорта вистачить! Польську мову потрібно знати на такому рівні щоб розуміти, що вас питають і змогти відповісти на ці питання:)

 24. Віталій :

  Доброго дня!Якщо у свідоцтві про народження мого батька вказано що його матір полька, чи достатньо цього щоб отримати карту поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Мені здається цього вистачить. Але краще всього з цього приводу проконсультуватись у консульстві.

 25. Леся :

  Здраствуйте!
  Підкажіть будь ласка, я отримала карту поляка, коли мені було 16, а зараз вже виповнилось 18, але я її не продовжила!чи можу я зробити це зараз, чи потрібно починати все з початку???

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *