Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Іван :

  Доброго дня! Я маю на руках оригінали договорів купівлі землі моїм дідом в 1925-1938 роках де вказано суми по сплаті податків на польській мові і завірено нотаріально . Чи є це доказом що він мав польське громадянство на той час. Дякую

  • admin :

   Доброго дня! Мені здається що це є доказом, але краще проконсультуйтесь у консульстві…

 2. Богдан :

  Добрий день!!Скажіть будь ласка на якій вулиці у Львові відкривають візи по карті поляка

 3. Віталік :

  Добрий день!!Скажіть будь ласка якщо я хрещений в Костелі і моя прабабця являлась громадянкою Польщі чи маю я і мої діти право на карту поляка.

  • admin :

   Доброго дня! Так маєте право.

   • Віталік :

    чи потрібнення запрошення на вироблення візи якщо я маю карту поляка???

    • admin :

     запрошення не потрібне, карта поляка є підставою у видачі візи

     • Сергій :

      Я вибачаюсь, але згідно чого, якої статті якого закону чи згідно якого документу Ви стверджуєте, що власникові карти поляка не потрібне запрошення для вироблення візи? Наскільки мені відомо власник карти поляка звільняється лише від будь-який офіційних оплат, пов”язаних з видачею візи, а далі процедура мабуть така сама як для всіх. Поясніть мені будь-ласка, можливо я помиляюсь…

     • admin :

      Тому що карта поляка(сам документ) є приводом для отримання візи в Польщу. Ви думаєте, що всі б робили її, якби вона тільки полекшувала отримання візи:). Ссилку на закон не дам, так як непам’ятаю де це я читав, але це так:) Якщо знайдете щось про те що потрібно запрошення – пишіть.

 4. Віталік :

  І якщо у жінки бабця народжена у Польщі і цьому є підтвердження у свідоцтві про народження ,але немає польського громадянства чи має право на вироблення карти поляка???

  • admin :

   Якщо бабця не має польського громадянства то не можна. Але здається якшо у вас є карта поляка, то можливо вона може її отримати через вас… позвоніть у консульство уточніть!

   • Сергій :

    Певно що ні. Моя жінка менш як місяць тому отримала карту поляка (в свідоцтві про народження матері моєї дружини є запис про те, що мати матері моєї дружини (тобто бабця моєї дружини) – полька), але коли я забирав карту поляка моєї дружини в консульстві то питав в працівників консульства чи маю право я на отримання карти поляка через свою дружину – на що отримав негативну відповідь.

 5. Anastasija :

  Маючи “карту поляка” де і як зареєструватись для отримання польської візи?

 6. Надія :

  Вітаю! Рідний брат мого діда після вбивства у нього на очах німцями дружини і маленьких дітей втік в Польщу (це було під час війни ), там одружився, отримав громадянство, кілька років тому помер. Чи є у мене, як у двоюрідної внучки,шанс на отримання КП? Наперед дякую за відповідь.

  • admin :

   Доброго дня! Так, маєте шанс. Але краще зателефонуйте у консульство, щоб переконатись у цьому на 100 %

 7. Lena :

  Добрий день.Хочу подати документи на карту поляка.Але не знаю в якому порядку потрібно все зробити.Дзвоню в консульство а там тільки на польській мові інформацію дають.Підкажіть номер де на укр.мові .Дякую!!!

 8. Lena :

  Я зі Львова.

 9. IVAN :

  Добрий день.15.12.2011р я здав в консульств1 екзамен позитивно.Дуже радий.Про те тр1шки тривожно що у Варшав1 не знайдено св1доцтва про народження бабц1 т1льки 11 сина \мого батька\.Однако я в1днайшов в загс1 що бабця полька де отримав в1дпов1дний документ.Чи е причира тривоги.

  • admin :

   Мені здається, що вам немає чого хвилюватись, адже всі необхідні документи у вас є. Звізно може бути трошки бюрократичної тяганини, але все має бути добре:)

 10. Надія :

  Доброго дня! Моя бабуся вивезена з Польщі у часи депортації. Чи маю я шанс на отримання Карти поляка, які документи необхідно пред’явити?

  • admin :

   Доброго дня! Якщо ви маєте документальне підтвердження що вона має польське громадянство, то так.

 11. IVAN :

  Дуже вдячний за в1дпов1дь.

 12. Михайло :

  добрий день, скажіть будь ласка- маючи карту поляка я наприклад відкриваю собі візу на цю карту, так ось чи можу я з цією візою виїхати в словакію чи ромунію чи угорщину не через польшу а безпосередньо з україни в одну з цих країн ?

  • admin :

   Доброго дня! Виїхати в шенген по карті поляка ви можете, дозволено перебування 90 днів на території шенген зони на пів року, тому що віза по карті поляка відкривається категорії D(національна). А от правило першого вїзду зберігається, тобто ви повинні в’їхати через Польщу.

 13. Stefano :

  Доброго часу доби)Моя бабуся також була вивезена з території Польщі (в паспорті та свідоцтві про народження вказано місце народження Польща)цікавить чи можу отримати я карту поляка,бабусю у 18 р виселили ,разом із сімєю ,на територію України.Громадянство у неї зараз укр.Які документи потрібні і де їх можна отримти?

  • admin :

   Доброго дня! Зателефонуйте у консульство, вони вам порадять як краще все зробити…

 14. вікор :

  добро дня! чим маю я право на отримання якщо мою бабцю христили в костелі в луцьку в 1933 році, про це зазначено в свідоцтві про народження яке їй було видано в 1951 році. бо свідоцтво 1933 року вона втратила.
  також в радянському свідоцтві про одруження та військовому білеті вказано національність польська
  дякую вам!

 15. IVAN :

  В1ТАЮ ВС1Х КАТОЛИК1В З БОЖЕМ НАРОДЗЕНЯМ.

 16. Ігор :

  Доброго дня!
  Підкажіть будь-ласка, чи можливий розгляд документів та отримання позитивного рішення стосовно “Карти поляка”, якщо:
  1. прапрадідусь, прадідусь та прабабуся в період з 1920-1939 рр.проживали на території Польщі;
  2. архів підтверджує адресу проживання та наявність їхніх прізвищ польських списках виборців до Сейму у 1930 р.
  3. документів, що підтверджують польську національність знайти не вдається у зв`язку із знищенням всієї документації в тому регіоні вогнем у 1940 році.
  Буду вдячний за відповідь.

  • admin :

   Доброго дня! Мені здається шанси є! Але краще зателефонуйте у консульство, можливо вони щось порадять ще…

 17. Валентина :

  Добрий день.Підкажіть,будь ласка,якщо в свідоцтві про народження мого чоловіка у графі національність батька стоїть “поляк” то чи потрібне свідоцтво про народження його батька для отримання карти поляка.При чому він (батько) народився в Україні,але під час польського правління. Дякую.

 18. jan :

  якф країни можна відвідати з картою поляка?

 19. ігор :

  Доброго часу доби)Моя бабуся також була вивезена з території Польщі 1946(в паспорті та свідоцтві про народження вказано місце народження Польща)цікавить чи можу отримати я карту поляка,бабусю з 1927р виселили ,разом із сімєю ,на територію України.Громадянство у неї зараз укр.Які документи потрібні і де їх можна отримти?

  • admin :

   Доброго дня! Потрібно звертатись до архіву у місті де вона раніще проживала…

 20. ігор :

  Моя бабуся також була вивезена з території Польщі 1946(в паспорті та свідоцтві про народження вказано місце народження Польща)цікавить чи можу отримати я карту поляка,бабусю з 1927р виселили ,разом із сімєю ,на територію України.Громадянство у неї зараз укр.Які документи потрібні і де їх можна отримти?

 21. ігор :

  у польщі я вже бував і там мені сподобалося. у документах знайшовщо Моя бабуся була вивезена з території Польщі 1946(в паспорті та свідоцтві про народження вказано місце народження Польща)цікавить чи можу отримати я карту поляка,бабусю з 1927р виселили ,разом із сімєю ,на територію України.Громадянство у неї зараз укр.сповідує польску релігію.Які документи потрібні і де їх можна отримти? наперед вдячний за відповідь

 22. Віталій :

  Доброго дня.З Новим роком!В мене таке питання.Я маю карту поляка,на яких умовах я можу забрати свою дружину до Польщі,чи може вона,на основі моєї карти отримати її також?Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Дякую і вас з Новим Роком:). Відповідь на ваше питання ви можете знайти у статті під якою ви залишили коментар у пункті “Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?”

 23. Іра :

  привіт, хочу подавати док. на карту Поляка, маю в наявності такі документи, Свідоцтво про народження дідуся рад. зразка, де вказано народився 1916р. в Польщі, але національнісь українець, також э витяг метрикальный з Польщі від гр.кат. уряду парохіяльного, де просто вказано що бабуся родилась в Польщі і коли, а ще є extractus metricalis familiae на латині, де є дані про бабусю та її сімю, мама, тато, та бабусі і дідусі по маминій і татовій лінії, всі родились в Польші починаючи з 1854 року.
  Бабуся з дідусем жили в Польщі десь до 37-38 років

  Як думаєте, цих докум. достатньо чи треба ще шукати якісь irskmys атестати і т.п
  чекаю відповіді

  • admin :

   Доброго дня! мені здається, що цього достатньо, але краще – зателефонуйте в консульство, щоб переконатись у цьому на 100 %.

 24. Ірина :

  Доброго дня,скажіть, будь ласка, чи маю право на Карту Поляка,якщо я маю в наявності паспорт бабусі, де вказано,що вона народилась в польському селі Липа. Дякую..

 25. Віталій :

  Шановний,будьте ласкаві відповідати на всі питання …

  • admin :

   Вибачте, але я відповідаю по мірі можливості. Я ж не довідкове бюро. А хто знає відповіді на деякі питання, прошу не соромитись – допомагайте адміністрації – тобто мені:)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *