Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Стас :

  Мій батько поляк, але я не маю з ним звязку. Чи можу я отримати карту поляка?

 2. Наталія :

  Вмене бабуся родилася в Польщі але її виселили в 1946 році в Україну в неї там лишилося багато землі. чи можу я отримати карту паляка чи може якусь компенсацію. Дякую

 3. Тетяна :

  У мене є свідоцтво про народженя бабусі, де написано, що обидва її батьки поляки, але за паспортом вона чомусь українка. Чиможу я отримати карту поляка? Дякую!

 4. Марианна :

  З огляду на те,що мої батьки вже мають Карту Поляка, які документи потрібно подати мені. Я поволітня, заміжня (маю інше призвіще).

 5. Vasil :

  Доброго дня! В мене дідусь народився в Польщі, але його депортували звідти, проте в нього залишилось багато землі там. Чи зможу я отримати карту поляка?

 6. Андрей :

  Здравствуйте, если бабушка моего отца имела польскую национальность, то он может получить КП, а я? Или например,что он получит ее, и я смогу тоже ее получить? или нет?

 7. Solomia :

  якщо моя бабця не є полячкою,але народилася і проживала до депортації в Польщі і має відповідні документи, то я зможу отримати Карту поляка???

 8. Павло :

  Моя мама народжена в польщі потім вернулися в Україну має громадянстао України чи можу я отримати карту поляка?

 9. Софія :

  Моя прабабуся – полячка,а прадід українець.
  Чи є шанс отримати карту поляка?

 10. Анна :

  Мой дед был поляком,точнее имел польские корни.Во время. с 1941~45г.г. сначала служил в Советской. армии,а потом был переведён в Польскую армию.Служил в полку Тадеуша Костюшко и был награждён серебрянным крестом Грюнвальда.К сожалению все документы. были утерянны.Подскажите в архивах каких городов,стран могут находится такие документы,что б6ы их востановить.

 11. Галина :

  Прошу повідомити, чи змінились для власника Карти поляка правила та перелік документів для отримання панської візи у Консульстві республіки Польща

 12. наташа :

  Доброго дня!Підкажіть будь-ласка скільки членів родини може отримати карту поляка, чи є обмеження? У мене є рідний брат і три двоюрідних а бабуся у всіх одна-полька?Дякую

  • Antonio :

   Обмежень ніяких. Тільки кожен окремо, сам за себе приходить на співбесіду з документом, в якому зазначено, що Ваша бабуся – полька.

 13. Віктор :

  Добрий день!Підскажіть як діяти при втраті карти поляка?Дочці,яка навчається в Польші викрали гаманець з картою поляка.Документи про видання карти вона має з собою.Чи може вона отримати дублікат по мсцю навчання,чи повинна звернутись по місцю отримання карти?Дякую!

  • Dima :

   Якщо дівчина не подавала заяву в поліцію, треба казати, що вона “загубила” Карту.

   Отримати нову можна у консульстві, де видали попередню — ясна річ, попередньо подзвонивши, пояснивши ситуацію і записавшись на прийом. Нову Карту роблять стільки ж місяців, як і попередню, але документ про видачу попередньої не забирають, так що в мене цілком непогано виходило тимчасово користуватися ним замість Карти (у поїзді, наприклад).

 14. Вікторія :

  Мого тата прабабуся була полячкою,якщо він отримає карту поляка чи зможу я теж її отримати?Дякую.

 15. Яна :

  Доброго дня!
  Підскажіть, будь-ласка, чи зможу я отримати карту поляка, якщо з документів в мене буде копія свідотства народженння моєї прабабусі, яка була полячкою проживаючої на території України і копія свідотсвтва мого діда/матері. Мій дід проживає в іншій країні, оригінали документів навряд чи будуть в мене на руках.
  Чи обов”язково ці копії повинні бути завірені нотаріусом?
  Дякую

 16. Валентина :

  Маю Карту поляка. Донькам 15 і 16 років. Чи потрібно їм на карту поляка заповняти заяву того зразка як і дорослим .чи існує якийсь інший . І чи питають щось на співбесіді у дітей такого віку.

 17. наталі :

  Доброго дня! Чи можливо записатись через електронну пошту до консула на співбесіду для подачі документів на карту поляка? Чи потрібно тільки дзвонити?

 18. Тетяна :

  Доброго дня!!!Підскажіть будь -ласка чи зможу я отримати карту поляка, якщо мій дідусь(покійний) народився в Польщі Грубешівський повіт село Лізки, а потім був переселений у Івано-франківську область.Дякую!

 19. Vasil :

  Доброго дня.
  Таке запитання: маю довідку про те, що батько навчався в школі м. Крампна 1935-1936рр.Оригінал. Батько помер. Це єдиний документ , що підтверджує народження батька на території Польщі. Чи достатньо буде цієї довідки для подачі документів на Карту поляка, чи потрібно шукати інші підтвердження народження батька в Польщі?

  • admin :

   Доброго дня. Батько мав бути поляком по національності це мало бути десь написано!!!

 20. Vasil :

  Дякую за відповідь. Але в мене немає більше ніяких документів. Чи потрібно мені ще десь шукати якісь документи – підтвердження, і де?

  • admin :

   У свідоцтві про народження батька має бути національність поляк, можливо у вашому свідоцтві про народження. Якщо ні то потрібно подавати запити у польські архіви.

 21. Vasil :

  Ще запитання: с. Кремпна належить до Ясловського повіту, мої знайомі були в архіві м. Ясло, документів не зберіглося там ніяких. Чи можуть бути якісь підтверження в інших архівах і яких, наприклад м. Вашави і т.д.
  Дякую.

 22. Віталій :

  Доброго дня. У мене карта поляка уже 4 роки-маю питання-хочу подати документи на КП для доньки, їй 8 років, чи буде якась співбесіда для доньки? Дякую.

 23. Ольга :

  от така то історія. В мене прабабуся з дідусем були громадянами польщі… такі часи… вони бачили дві світові війни… я знаю де вони жили і в 20 роках коли Польща почала заселяти поляками волинь то вони продали все і переїхали…. певно там пільгові умови були…
  але ж документів нема у бабусі… вона ледь вижила…
  тож чи я можу отримати карту поляка? отак….

 24. Ярослава :

  Доброго вечора.
  Маю документи , в яких зазначено,що мої прабабуся та прадідусь поляки за національністю. Чи можу отримати Карту поляка, якщо я неповнолітня?

  • admin :

   Доброго дня! Уважніше читайте статтю, особливо пункт – “У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?”

 25. Роман :

  Доброго дня!Маю документи бабусі (атестат зі школи Польською мовою), в якому зазначено,що бабуся закінчила школу.Школа зараз на теритторії України,але в 1935р. це була територія Республіки Польща.В 1941 році рідну сестру бабусі вивезли до польщі де вона й залишилась на все життя,і вся її сім`я Поляки.Чи можу я отримати карту поляка за допомогою цього атестата???

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *