Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Любов :

  Доброго дня! Маю питання, я маю Карту Поляка чи можу я на її основі відкрити дитині візу чи дитині потрібно виробляти якусь іншу візу. Якщо так то чому?

  • admin :

   Доброго дня. Читайте пункт – “У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?” даної статті

 2. Таня :

  Добрий день.Мене цікавить таке питання,у моєї бабці в українському паспорті зазначено місто народження Польща(с.Рудки,вона полячка) і приписка польська,чи маю я право як по- сімейному отримати карту?

 3. Iryk :

  Доброго дня! Чи можу я отримати карту поляка маючи архівні довідки про те що мій дід хрещений в костелі і римо-католицького віросповідання та зареєстрований шлюб в костелі римо-католицького віросповідання?

 4. Світлана :

  Доброго дня! Чи можу я отримати карту поляка маючи свідоцство про народження діда,там пише селище Тернавка Польща.Батьки діда українці?Дякую.

 5. оксана :

  Доброго дня!поясніть будь-ласка,я записалась до консула на співбесіду по карті поляка на грудень,моій дочці 16,коли я отримаю карту я повинна знов записуватись на співбесіду для отримання карти дочці?і записувати дочку чи себе знову?дочці теж потрібно готуватись до питань,чи дається добро автоматично?дуже буду вдячна за відповідь,тому що в статті йдеться про дітей,але які кроки-незнайшла ніде.Дякую!!!

 6. Світлана :

  Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи можу я отримати КП якщо мій прадідусь і прабабця народилися і жили в Польщі до 1946 року. Маю довідку про іхній шлюб з Польщі, фото прадідуся в польській формі ( він служив у польській арміі, але не можемо знайти де саме). Також є украінські свідоцтва про народження, де вказано, що вони народилися в Польщі, але національність там вказана – украінець. Чи може допомогти довідка, видана украінським військовим комісаріатом, який подавав у розшук в архіви Польщі про місце несення служби прадідуся, але білье вже як півроку немає відповідей. Дякую

 7. Дмитро :

  Доброго дня. підкажіть будь ласка. як зробити візу для дружини на основі моєї карти поляка? в консульство телефонували. нам так толком нічого не сказали. дякую

 8. Андрій :

  Доброго дня .Чи правда що подавати на Карту Полякя дитині можна тільки через 6 місяців після здачі екзамену батьком ?

 9. Вікторія :

  Доброго дня. Мій дід народився і довший час жив у Польщі.Оригінал свідоцтва про його народження загубився.Ми зверталися за копією документа у Львівський архів.Але нам сказали,що за дублікатом свідоцтва потрібно звертатися до Польщі. Підкажіть , будь ласка, яким чином нам це зробити, до кого і як звернутися.Дякую.

 10. Віктор :

  Я маю карту поляка з 2013 року. В 2015 здавала дочка. Те, що сказала польський консул, в мене не вкладається в голові. При тому, що я маю карту поляка,консул сказала, що батько (тобто я) не є польської національності! Це ж абсурд- власник карти поляка не є поляком! Те ж саме з документами бабці – корінної польки, яка, виявляється, при одруженні в 1957 році не мала права змінювати польське прізвище на чоловікове українське! Це відверте знущання уповноажених осіб Польського уряду над нащадками поляків в Україні!

 11. Микола :

  Маю інформацію 100% що одна моя знайома нелегально без відома його діда зробила його тіпа поляком…і при цьому виробила собі карту поляка. Куди дивиться ваша провірка?, і чи взагалі провіряє?, я таким чином за гроші можу підробити документи своїх батьків і теж стати поляком!!!

 12. Юля :

  Скажіть, будь ласка, я маю карту поляка. Чи може моя мама отримати візу по моїй карті поляка? якщо так, то які документи для цього потрібні?

 13. Анна :

  Доброго дня! Чи можу я отримати карту поляка маючи свідоцство про народження діда,там пише селище Лисі ями Польща.Батьки діда українці, переселені з Польщі в 40-х роках.Дякую.

 14. Анна :

  Доброго дня! Чи можу я отримати карту поляка маючи свідоцство про народження діда,там вказане селище Лисі ями(Польща).Батьки діда українці, переселені в 40-х роках?Дякую.

 15. Сергій :

  Подібна ситуація.
  Чи можу я отримати карту поляка маючи свідоцтво про народження баби (Польща), та довідку з архіву про переселення. Батьки баби поляки, мали маєток в польші (переселені з с. Городище Холмського повіту, Люблінського в-ва. в 45-му році в Одеську область) ? Дякую.

 16. Світлана :

  Добрий день. Я отримала довідку з архіву,що бабуся хрещена в костелі.Що саме можна зробити далі, щоб довести,що вона була полячка?

 17. Наталія :

  Добрий вечір!Маю таке питання:мій прадід був одружений з полячкою,від цього шлюбу народилися діти-і дівчата і хлопці,серед яких був мій дід,дівчата,тобто дідові сестри були вказані ,як полячки по розповідях діда,на одному ресурсі прочитала,якщо у посімейному списку,хоч один з брітів чи сестер рідних був записаний поляком,то можна і іншого брата рідного чи сестру кваліфікувати ,як поляка .Прошу роз”яснити ситуацію,якщо це так,то що потрібно зробити і чи в твкому випадку можу я щось довести для отримання карти поляка?

 18. Маряна :

  Доброго дня! Скажіть будь ласка чи зможу я отримати карту поляка, якщо мій дідусь та його батьки були народжений в Польщі, але був виселені до України в 1945 р є довідка з архіву про залишене майно та землю 15 га в Польщі. Є родичі в Польщі. Дякую.

 19. Ольга :

  Доброго дня.
  Мені 16 років, я хочу отримати карту поляка,на основі,що дід по батьковій лінії був поляк.Мої батьки розлучені і з батьком я не спілкуюся, батьківських прав він не позбавлений.
  Чи необхідна його згода при отриманні карти?
  Чи можливо щоб людина не була присутня,а лише письмова розписка?

  • admin :

   Доброго дня. Згода батька потрібна, про присутність запитайте у консульстві.

 20. Денис :

  Доброго дня.Моя мама хотіла б зробити карту поляка в зв’язку з тим що її покійна бабуся і дідусь.Які потрібноо зібрати документи, чи може вона це зробити.Надішліть відповідь будь ласка на E-mail.Дякую.

 21. Ірина :

  Будь-ласка підкажіть, чи по таких документах можуть видати Карту Поляка- є документ з польського архіву (будинкова книжка) всієї сімї – мій прадідо, прабаба, мій дідо і ще їхні діти вказана Prszynaleznosc Polska. А в мого батька в свідоцтві про народження , яке видано в 1955 р. (всі оригінальні документи загублені) вказано батьки українці. Бабця і батько – переселенці. Діда в Україні не було- пропав. Питання чи по дідові я можу подавати?

 22. Вікторія :

  Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, якщо моя прабабуся можливо була полячкою, чи може моя 16-річна донька зробити карту поляка, якщо у мене її немає? І який потрібно документ, що посвідчує можливісь прабабусеного поляцтва? Дякую.

  • admin :

   Доброго дня. Читайте статтю уважніше – там написано коли можна отримати карту поляка.

 23. Михайло :

  Доброго дня.
  Власнику карти поляка відкривається бузкоштовно національна D віза 1 рік.
  Вона дає право на роботу?
  Чи може дружина отримати по моїй КП візу, що дає право на роботу?

 24. Вероніка :

  Доброго вечора,підкажіть будь ласка,я зможу отримати карту поляка,якщо я не маю корнів у Польщі?Але, я хочу навчатись у Польщі.

 25. Ярослава :

  Добрий вечір! Напишіть , будь ласка , чи маю я хоча би якісь шанси стосовно карти поляка , якщо маю Odpis skrocony aktu urodzenia моєї мами з польською гербовою печаткою. А також маю Zaswiadczenie , що моя бабуся померла та похоронена в Польщі, теж з гербовою печаткою. Дякую.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *