Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Володимир :

  Моя бабуся була полькою, але в її свідоцтві про народження немає графи “національність”.
  Згадування національність бабусі є тільки в свідоцтві про народження моєї матері (її дочки), тобто вказано. що мати моєї матері за національністю полька. А сама мати записана росіянкою (за національністю батька).
  Більше ніяких документів щодо польської національності бабусі немає.
  Чи маю я можливість отримати карту поляка?

  • admin :

   Так, маєте можливість отримання карти поляка, можливо знадобляться ще якісь документи – краще зателефонуйте у консульство щоб уточнити що саме.

 2. Виктория :

  Доброго дня!Скажіть , будь ласка, якщо моя бабуся вийшла заміж за поляка(він має польське громадянство) майже три роки назад,(я її внучка) чи можу я отримати картку поляка? І як саме договарюватись за співбесіду?Подавати спочатку документи письмові поштою чи це вже при співбесіді їх подавати?

  • admin :

   Доброго дня! Навіть незнаю… Він ж не є вашим рідним дідом… Зателефонуйте у консульство щоб уточнити, але мені здається це не є приводом для отримання карти поляка.

  • Роман :

   У нас така сама проблема була.Не маєте права отримати К.П так як це не Ваш біологічний родич.

 3. Володимир :

  Доброго дня!Скажіть,будь ласка,мій прадід поляк і я маю документи,чи можу я отримати карту поляка?

 4. Леся :

  Доброго дня, мене цікавить чи може моя сім’я отримати карту поляка, якщо у мене по татовій лінії майже всі родичі поляки, і тато чоловіка теж був поляком, які документи потрібні щоб довести свою приналежність до польського народу? У часи радянського союзу в тата у паспорті вказувалась національність “поляк”, з визнанням України незалежною державою паспорт змінили та в графі національність написали “українець” Бабуся по татовій лінії полячка (Сержанська Анеля), дід також. Але в діда прізвище не польське, так як в часи 2-ї світової війни його батько взяв прізвище прабабусі, яка була Австрійкою, щоб не воювати, так як проживали вони на території України

  • admin :

   Доброго дня! Спробуйте звернутись до архівів по їх колишньому місцю проживання, якщо ніяких документів про приналежність їх до польського народу немає…

 5. Артем :

  Здравствуйте, скажите пожалуйста моя бабашка и дед родились в Польше, и во время войны переселились в Украину, в их украинских паспортах указано место рождения – Польша, так же у бабушки есть свидетельство о рождении в котором указано место рождения – Польша, однако графы национальность там нет, при этом ее родители в свидетельстве о рождении записаны как Украинцы по национальности. хотя фамилии польские. Считается ли факт рождения в ПОльше подтверждением польского гражданства, и можно ли с такими документами обращаться в консультство, или нужно искать еще какие то. спасибо!

  • admin :

   Доброго дня! Цього недостатньо, що вони народились у Польщі, і мають польські фамілії.

 6. володимир :

  моя бабуся наполовину була полькою, мама її полька, а тато білорус, народилась вона в Польші м.Кельци/зберігся її паспорт/ але в паспорті її чомус національність пише українка, чи можна підняти архівні церковні записи, і що для цього потрібно,щоб отримати карту поляка?

  • admin :

   То ви по прабабусі можете спробувати податись на карту поляка, оскільки вона ж була полькою.

 7. Оксана :

  доброго вечора!
  чи достатньо, що лише прадід є поляком?

 8. Андрей :

  Скажите пожалуйста, исходя из этой фразы (в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.) Где и в каких размерах я могу получить помощ? Карта поляка есть.

  • admin :

   Зателефонуйте у консульство за детальною інформацією

   • Андрей :

    Так на все вопросы можно отвечать.

    • admin :

     Вибачте, Андрей, але я всього знати неможу 🙂 і тому раджу вам звернутись у консульство до людей, які повинні все знати, по своїй роботі! А якщо хтось з відвідувачів сайту може вам щось порадити – то будь-ласка.

 9. Назар :

  Люди запитують чи можна отримати карту поляка по лише одному прадіді чи прабабусі і отримують від Вас ствердну відповідь! А вище в статті зазначено, що мають бути обидвоє і прадід і прабабуся поляками. Я щось не так зрозумів? Дякую!

  • admin :

   Взагалі то пишуть що можливо, але у офіційному формулюванні дійсно написано – що потрібно щоб обоє прадід і прабабуся повинні мати польське громадянство.

 10. Рената :

  Скажіть будь-ласка чи я маючи карту поляка з відкритою польською крайовою візою (тип “D”) пересуватися по шенген зоні як турист, чи для цього потрібно відкривати ще якісь візи?

  • admin :

   Можете – національна польська віза дає можливість перебувати 3 місяці на пів року у країнах шенген договору.

 11. Юра :

  Скажіть будь-ласка чи на основі карти поляка можна отримати довготривалу Шенген візу? Чи тільки крайову? Дякую.

  • admin :

   Можна отримати тільки національну візу (яка дає можливість перебувати 3 місяці на пів року у країнах шенген договору).

 12. Юра :

  Скажіть будь-ласка я чув що, маючи карту поляка пропрацювавши офіційно 1 рік у Польщі, можна потім отримувати допомогу по безробіттю? Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Вибачте, з таким ще не стикався… Може хтось з відвідувачів підскаже…

 13. Богдан :

  Добро дня!скажіть будь ласка, якщо в свідоцтві про народження моєї бабусі батьки за національністю поляки, чи маю я право предендувати на карту поляка?

 14. Ярослав :

  П1дкаж1ть будь ласка як написати заяву польському консулу , щоб ж1нка
  Також змогла пройти сп1вбес1ду на карту поляка
  Дякую ! Ярослав

 15. Лев :

  Доброго вечора!куди можна звернутись для отримання карти поляка?
  і де іменно у львові?

 16. Богдан :

  Добрий вечір! у свідоцтві про народженні мого дідуся написано, що його мати полька, тобто моя прабабуся-полька, підскажіть будь-ласка чи маю я шанси/право отримати КП?

  • admin :

   Доброго дня! Взагалі то пишуть що можливо отримати КП, але у офіційному формулюванні написано – що потрібно щоб обоє прадід і прабабуся повинні мати польське громадянство.

 17. Софія :

  Підскажіть будь ласка. Чи можу я виготовити КП якщо мій батько служив у Польщі1974-1976. Якщо так то які документи потрібно підготувати щоб подати у посольство. Дякую.

 18. Славік :

  Доброго дня! я українець,навчаюся в Польщі,закінчив 1 курс навчання.Приписаний в польському місті в якому навчаюся,знаю досконало польську мову і польські традиції і маю пра пра прадіда польського походження.Чи маю можливість отримання карти поляка?

 19. Володимир :

  Добрий день! Мої дід, продід, бабуся і прабабуся по мамені лінії за національністю поляки(так зазначалось в свідоцтвах про народження і паспортах), але усі вони народжені на території України. чи є можливість отримати карту поляка? чи необхідно відшукати когось з їхніх предків які були народжені на території польші чи проживали там???

  • admin :

   Доброго дня! Не важливо де вони проживали, головне щоб у графі національність було вписано поляк чи полька.

 20. наталія :

  Моя дочка має громадянство польське,чи можу я,її мама одержати Карту поляка?

 21. Іра :

  Добрий день!хочу дізнатися,чи є вже віза до Польші по карті поляка в Львові(Кучман Марія Дмитрівна),документи подано 3,07,2012

  • admin :

   Доброго дня! Я не консульство чи візовий центр, і цього знати не можу, звертайтесь туди, куди здавали документи. Але за комплімент дякую 🙂

 22. Роман :

  Добрий вечір! Чи можу я отримати карту поляка, якщо моя бабуся по маминій лінії полька, а моя мама недавно отримала Карту поляка?
  Якщо так, то які конкретно мені потрібно мати для цього документи(які копії, які оригінали)?
  І яким чином їх потрібно подавати(особисто, поштою чи можна через когось)?

  • admin :

   Якщо ви не досягли повноліття, то можете на основі маминої карти поляка отримати документи. Якщо досягли, то потрібно зібрати стандартний пакет документів, що підтверджує належність вас до польської нації.

 23. Лариса :

  Добрый день! Вы неоднократно писали, что если есть польская национальная виза, то можно с такой визой находится на территории стран Евросоюза в течение 3х месяцев каждые 180 дней. Не могли бы Вы дать ссылку на документ, где об этом сказано, чтобы иметь распечатку этого документа при пересечении границ Польши и выезде в страны Евросоюза? Заранее большое спасибо!

 24. Тетяна :

  Привіт!Чи можу я претендувати на Карту Поляка.Мені 17 років.Якщо мій прадід воював і загинув в Польщі де і є похований!?

 25. Юра :

  Доброго вечора. Скажіть будь-ласка за скільки часу від позитивного рішення консула можна передзвонити чи готова Карта Поляка я чув що через один місяць можна пробувати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *