Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. андрій :

  добрий день.підскажіть чи отримае моя дружина польский побут чи пмж при народжені дитини в польші

 2. наташа :

  Доброго дня! Підкажіть будьте ласкаві, якщо бабуся була полячкою(є її свідоцтво про народження) але з польськими родичами (у неї було три брати)ми відносини не підтримуємо зараз,то чи можна отримати карту поляка?Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Так, ви маєте можливість отримати карту поляка.

   • наташа :

    Підкажіть,будь-ласка,де в Рівному можна звернутись за допомогою у підготовці документів на Карту поляка

 3. сергій :

  чи правда що карту поляка будуть видавати тільки до кінця 2012року???

 4. ВІктор :

  Доброго дня ! покажіть будь ласка зразок заяви!
  В мене мій дідусь був поляком і я маю в свідоцтві написано що мій батько поляк! я можу отримати карту поляка? дякую…

  • admin :

   Доброго дня! Так, ви можете отримати карту поляка. Зразок заяви знаходиться у статті.

 5. Оленка :

  Доброго дня! Моя прабабуся є полькою але її документи втрачені, яким чином я можу їх відновити? Дякую.

 6. Viktor :

  якщо я не досконало володію мовою чи є в мене шанси???
  мову знаю на 3- )

  • admin :

   шанси звичайно є, адже потрібні хочаб якісь знання польської (розуміти і хоч трохи відповідати), але кожен випадок індивідуальий…

 7. andriana :

  якщо моя бабася і прабабуся були уродженками польщі,але за національністю українки і під час війна були переселені в Україну,зараз їх уже немає в живих,чи маю я право отримати кару поляка?

 8. руслан :

  Добрий день! Мій дід по національності українець ,але служив в Польській армії в 1936-1939 р.р.Є 3 фото зі служби.Чи є це підставою для отримання карти поляка,і де можна взяти підтвержуючі документи про службу в польській армії.Похований дід в Польщі(м.Гожув).Буду дуже вдячний!

  • admin :

   Доброго дня! На мою думку, це не є підставою для отримання карти поляка, тому що ваш дід був українцем. Щоб пересвідчитись у цьому, краще зателефонуйте у консульство. І незабудьте поділитись відповіддю з нами.

 9. Дарія :

  Доброго дня. Скажіть будь ласка чи для дитини видають карту поляка до вісімнадцяти років, якщо батьки не мають її?
  Якщо ні, то чи можливо поступити до польського вуза на державне місце якимось чином без карти поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Якщо у батьків немає карти поляка, її можна отримати після 18 років, тобто повноліття. До польського вузу можна поступити на державне ще за стипендіальними програмами… Зателефонуйте у консульство дізнайтесь деталі.

 10. Віктор :

  доброго дня.Потребую інформації на таку тему: я отримав карту поляка, тепер хочу потрапити на сезонну роботу в Польшу. Питання – мені треба відкривати візу? Якщо так то яку (нажаль я повністю не компетентний у цьомупитанні)?
  Буду вдячний за будь-яку інформацію

  • admin :

   Доброго дня! Вам потрібно відкривати візу, приводом для якої буде карта поляка. Реєструєтесь для подачі на національну польську візу (тип D).

   • Віктор :

    Дякую за відповідь. Підскажіть будь-ласка де можна отримати докладний інструктаж з цього питання? (як зарееструватись на подачу документів, які документи потрібно. чи треба медичну страховку, як заповньвати анкету, як їх подавати, тощо)

    • admin :

     Як заповнити візову анкету можете почитати тут – , там у 21 пункті (ціль поїздки) вибираєте інше і пишете карта поляка.

     • Віктор :

      Дякую за відповідь. “Як заповнити візову анкету можете почитати тут ” – це мається на увазі – на цьому сайті? і у мене велике прохання : розкажіть як (і де,) рееструватися на подаче документів ?

 11. таня :

  чи маюю я право на карту поляка,якщо мій прапрадід був поляком.

  Мені 19.І якщо моя мама отримає карту чи зможду я її мати?

 12. наташа :

  Підкажіть,будь-ласка,де в Рівному можна звернутись за допомогою у підготовці документів на Карту поляка? Дякую.

 13. Viktor :

  Я забув на яку дату мені назначили зустріч, тобто, співбесіду,
  знаю, що в липні в 20 числах ! але я забув ! Як мені взнати?

  • admin :

   Навіть незнаю – спробуйте зателефонувати у консульство і перепитати 🙂 Але це якось буде трохи некоректно, напевно. Або для експеременту спробуйте зателефонувати в інше консульство з аналогічною проблемою, тільки представтесь іншою людиною – щоб побачити як вони відреагують 🙂

 14. Маряна :

  якщо мій батько переселенець з Польщі під час операції Вісла. чи можу я отримати КП?

 15. маряна З :

  приблизно за який час кличуть на співбесіду після подання документів?і чи можна на основі КП відкрити візу в країни Шенген?

 16. Мар'ян :

  Добрий день!
  Скажіть будь-ласка, моя прабабця є полячкою, чи можу я отримати карту поляка зразу?
  Дякую.

  • Viktor :

   Як то зразу?? Є документи? якщо тоа тоді записуйтесь на співбесіду!

   • наташа :

    підкажіть,будь-ласка, які саме потрібно мати документи?Бабуся – полячка(є її свідоцтво про народження),тепер потрібно доводити що вона МОЯ бабуся?(Це мамина мама, відповідно прізвище інше,ніж у мене)???Дякую за любу інформацію.

    • admin :

     потрібно свідоцтво про народження і про одруження мами, ваше свіоцтво про народження і т. д., тобто всі документи що відслідковують ваш звязок з бабусею.

  • admin :

   Доброго дня! Повністю підтримую Віктора – вам потрібно пройти повністю всю процедуру (шукати документи, записуватись на співбесіду, проходити співбесіду і т.д.) і лише після позитивного рішення консула ви отримаєте довгоочікувану карту поляка 🙂

 17. andrea :

  Admin Dobrogo dnia!V mene do vas take putannia, byd6te laskavi jakwco u vas na ce e jakas6 informaciaja.Moja sestra z cholovikom hotiat6 letitu na vidpochunok do Italii cherez Polwcu,po karti Polaka v nuh e viza vidkruta( D) Mozna? chu im potribna wengen viza?Ja vznav i meni skazalu wco problem nemae.Vidpiwit6 meni byd6-laska bo v mene e sumnivu!dziekuje bardzo!

  • admin :

   Доброго дня! Якщо у них карта поляка то проблем взагалі немає бути. Це якби була робоча віза, то краще було б їхати а не летіти. І те що у них польська національна віза не проблема, оскільки за законом, по ній можна знаходитись 3 місяці на пів року у інших країнах шенген договору.

 18. Viktor :

  Доброго вечора всім!) Мені назначили зустріч в липні,а я в цей час буду в Польщі по роботі!!! Ніяк не зможу приїхати!! Чи можна перенести співбесіду?Як будуть реагувати?) чи взагалі можливо?))

  • admin :

   Доброго дня! Спробуйте домовитись про перенесення співбесіди, мотивуючи роботою (якщо так проблематично приїхати на цих пару днів), якщо офіційно працевлаштовані. Але, на мою думку, краще виділити цих пару днів…

 19. ОЛЕГ :

  Добрий вечір! Коли тобі мають сказати, що ти здав чи не здав?? на протязі якого часу? Скільки чекати після позитивного результату? Як треба себе поводити під час співбесіди? ДУЖЕ ДЯКУЮ!!!

  • admin :

   Доброго дня! Зазвичай, каже консул одразу після співбесіди чи здав, коли прийти за картою поляка або на повтору співбесіду.

 20. Лариса :

  Добрый день! Много дней и месяцев я провела, изучая материалы вашего сайта, почерпнула здесь много нового, итересного, полезного. Я учила язык и готовилась к собеседованию на получение карты поляка. Позавчера я успешно прошла собеседование и скоро, наконец получу карту. Надо сказать, что мне не задали ни единого вопроса ни об истории, ни о традициях, ни о знаменитых людях, датах, городах, ни о символике, ну, вообщем ни о чем таком, о чем пишут многочисленные сайты, которые помогают готовиться к получении карты поляка. Только о моей семье – была очень теплая, дружеская беседа, я очень благодарна за нее сотруднице консульства. Так что огромное количество дат, фамилий, событий, мне как бы и не пригодились.. Но я не могу не выразить сердечную благодарность администратору сайта, который постоянно обновляет и дополняет информацию о моей уже такой близкой родине, которую я по мере знакомства с ней и очного и заочного-как раз на страницах этого сайта-все больше любила и восхищалась ею и ее народом. Так что ничего из того, что я узнала и что долгими вечерами читала и запоминала не является лишним, хотя, повторяю, мне не задано было ни одного вопроса из всех длинных списков по подготовке к получению карты поляка. Так что, может быть, наряду со всеми нужными и ценными сведениями об истории и людях, очень важно рассказать о своей семье, узнать как можно больше о своем близком родственнике- дедушке, бабушке, прабабушке, который является поляком, собрать все сведения о нем, какие только возможно. Но это только мое мнение. Еще раз выражаю огромную благодарность администратору, который помог мне узнать и изо всех сил полюбить Польшу! Желаю ему процветания и здоровья) Всем удачи! Гордитесь тем, что вы принадлежите к польскому народу! И еще: запомните, пожалуйста, слова, которые сказал Ян Павел ІІ в Варшаве в 1979 году, которые изменили мир и привели к краху страшной коммунистической системы: Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!

  • admin :

   Доброго дня! Велике дякую вам за теплі слова що до сайту і мої роботи, дуже приємно 🙂 . А стосовно співбесіди – чудово, що все пройшло без лишніх питань, хоча якби їх вам задавали, я впевнений, ви б на все дали відповідь 🙂

 21. мария :

  Доброго дня ! я розлучена, можу собі зробити карту поляка, дитині 9 років, я хочу зобити також ві на нього, чи можливо зробити без згоди батька?

 22. сергій :

  Доброго здоров”я.Прошу надати інформацію:потрібна карта поляка для бізнесу є документ(реєстрація актового запису про народження)який засвідчує що дід по мамі уродженець РП чи можу отримати КП?

  • admin :

   Доброго дня! Так, але краще зателефонуйте у консульство щоб дізнатись, які, можливо, документи потрібно буде донести.

 23. сергій :

  Доброго здоров”я.Чи э можливість за сприяння консула отримати КП в індивідуальному порядку за певних обставин в найкоротший термін?

 24. таня :

  скажіть якщо дідо родився в польщі є написано місто в польщі але в свідоцтві українець чи можна робити карту поляка згідно його батьків і як мені найти в архіві в польщі документи про їх народження і діда. дякую

 25. маряна :

  чи може отримати візу чоловік по карті поляка дружини?

  • admin :

   Теоретично може, але я не чув ще таких випадків. Читайте у статті вище пункт – Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *