Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Василь :

  Чи достатньо буде витягу із костельної книги про обруження мого прадіда і прабабці? Костельна книга знаходиться в РАГСі

 2. Василь :

  В свідоцтві про народження і свідоцтві про хрещення різні імена, але дата + місце народження, як і побатькові у них збігаються. Чи будуть проблеми при перевірці документів та співбесіді?

  чи такі розбіжності масове явище на територіях СНД?? Поділіться досвідом

  • admin :

   Зазвичай, в той час писали що хотіли, і якщо навіть виникнуть якісь проблеми, то їх можна буде вирішити якоюсь довідкою…

 3. Юра :

  дякую за відповідь але я отримав за 3 тижні

 4. маряна :

  доброго дня!як на основі карти відкривати візу,які документи потрібні і чи є якісь привілегії для власників карти?і за який термін приблизно це все робиться?

 5. Діма :

  Доброго дня!Я непройшов першу співбесіду на карту поляка,таке питання ,скільки є спроб шчоб здати на карту поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Нічого страшного – здається, можна здавати скільки хоч, але я б на вашому місці не випробовував терпіння консула 🙂

 6. Діма :

  Дякую,буду старатися не випробовувати його терпіння ) просто я непамятав хто такий Кароль Войтило і його біографію коли народився і де саме і гімн незнав напамять а це сором для поляків (

 7. Володимир :

  З картою поляка віза D чи можна вїхати в єврозону Білоусія – Литва – польща .

 8. Бодя :

  Привіт! Мені 17 років і мій дідо депортований поляк до України…я можу зараз виробити карту поляка?

 9. victoria :

  Доброго дня! скажіть буль-ласка скільки днів займає отримання нац візи D по картці поляка з дна подачі? чи можна за 1 день то зробити?

  • victoria :

   дякую вже знайшла інформацію.

  • admin :

   Доброго дня! Вибачте що з затримкою – залежить від того в якому регіоні ви прописані. Наприклад на сьогодні на Вінницю можна зареєструватись на 4 вересня на консульство (документи обробляються 4 робочих дні)… За один день неможливо.

 10. Сергій :

  Підскажіть будьласка!Я маю довідку з держ.архіву львівської області про те що моя бабуся і її родина є переселенцями з Польші,чи підходить така довідка для отримання карти поляка!Там ще вказано, що коли їх переселяли залишилось майно (земельна ділянка і будинок)

  • admin :

   Якщо вони були поляками, то так.

   • Сергій :

    бабця і її сестра народились в польщі,але по якихось причинах я точно ще не знаю по яких, поляки хотіли вбити всю родину і вони втікли до україни!таке підійде?

    • Сергій :

     Вже дізнався-в 39 була операція вісла і їх насильно виганяли з території в більшості випадків вбивали, але вони змогли втеути.В меирці вказано, що баба народилась в Полщі.Підскажіть будьласка чи підходить така ситуація під отримання Польської карти!

     • admin :

      А її батьки у графі національність і вона що написано? Якщо поляк – то все ок 🙂

 11. Natalya :

  Доброго дня. Дякую за цінний інформаційний сайт, дякуючи Вам готуюся до зустрічі з консулом. Але пиитання в мене наступні:
  моя бабця полька 1894 року народження, народилася на Тернопільщині. Докази: маю виписку з парафіяльних книг Варшавського архіву про шлюб в римокатолицькому костелі. Свідоцтва про народження бабці немаю – його могло і не бути,а архів в Кракові, де можна отримати виписку з парафіяльних книг більше 100 років, на реорганізації можливо до кінця 2012 року.Національність бабці і її дітей (тата, тіток, дядька)в свідоцтвах невказані! – прочерки! В архіві Варшави сказали, що якщо невказано національність , то береться до уваги віросповідання. Бабусені сестри і старша донька в 1948 році репатріовані з України в західну Польщу – Зельона Гура. Там зараз проживають мої “кузени” і тітки, підтримуємо добрі стосунки (маю багато фотографій, в тому числі давні – початку століття).Які шанси отримати Карту Поляка у мене і мого сина, який навчається в Польщі, виходячи з інформації.
  Дякую за відповідь.

  • admin :

   Доброго дня! Дякую за комплімент 🙂
   Шанси великі, але мені здається, можуть вимагати у вас ще якісь докази… Кожен випадок унікальний, ви можете зателефонувати у консульство і запитати чи вас допустять на співбесіду до консула з наявними документами.

 12. Olenka :

  Доброго дня!Чи можна передати карту поляка дітям,внукам?

  • admin :

   Доброго дня! Діти і внуки мають самі проходити співбесіду, якщо вони досягли повнолітнього віку, якщо ні, то дитина може отримати карту поляка за згодою обох батьків.

 13. Oleh :

  Доброго дня!Моя бабуся – володар карти поляка.Чи можна передати карту поляка зразу внукам,чи спочатку дітям,а тоді діти внукам?І як це зробити?

 14. Сергій :

  В мене є карта поляка
  чи можу я зі своею дівчиною перетинати Польский кордон
  чи їй потрібно мати візу та закордонній паспорт

 15. Ярослав :

  Доброго дня!
  Скажіть будьласка чи маю я право отримати карту поляка якщо по татовій ліні лемок (переселенець, оп. Вісла 47р)
  а по маминій прадід і дід поляк.

 16. Таня :

  Доброго дня! Мої прадід (1899р), прабабуся (1903) і дідусь (1936р.) народилися в Польщі, однак в 1945р. їх переселено на Україну. І в свідоцтві про народження мого дідуся виданому вже в 1951р. в СРСР зазначено національність українець. Чи можу я отримати карту поляка, маючи на руках архівні довідки про їх переселення? Чи необхідні ще якісь матервали?? Дякую)))

  • admin :

   Доброго дня! Якщо по документах вони українці, то не можете отримати карту поляка.

 17. Wictor :

  МОЖУ НАДАТИ ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА КАРТУ ПОЛЯКА, КОМУ ПОТРІБНО!?

  • Оксана :

   Будь ласка, скиньте заявку. Як саме її відправляти? Чи можна поштою, чи цьму має передувати дзвінок до консульства? Дякую.

   • admin :

    Дзвонете у консульство, записуєтесь на співбесіду і з заповненою анкетою ідете на співбесіду.

  • Наталія :

   Можеш скинути?

 18. Марія :

  Скажіть, будь ласка, якщо прабабуся мого батька була полячка, чи зможе це мені допомагти в одержанні карти? Дякую.

 19. Юра :

  Вітаю. Пане адмін допоможіть у такому питанні. Я маю карту Поляка, а також Польську національну довготривалу річну візу на 365 днів, чи можу я на себе оформити авто на польській реєстраціції?

 20. Василь :

  Wictor пишет:
  9 Август 2012 в 12:20

  МОЖУ НАДАТИ ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА КАРТУ ПОЛЯКА, КОМУ ПОТРІБНО!?

  Сикнь будьласка текст такої заяви

 21. Таня :

  Добрий день! Чи можу я отримати карту поляка, якщо моя прабабуся, прадідусь і бабуся були поляками, а в свідоцтві бабусі пише, що вони українці, але місце народження Польща. Видане було через 20 років після народження бабусі. Під час війни переселились на Україну.

 22. Таня :

  А я ще забула написати що брати моєї бабусі отримали карту поляка. Бабуся також мала отримати її, але вона померла.

 23. Володимир :

  Добрий день.Чи можу я отримати карту поляка якщо в мене в Польщі проживає троюрідна сестра?

 24. Іра :

  Як отримати студентську візу? Прицьому я маю карту поляка .

  • admin :

   Вам студенську візу не потрібно, у вас ж карта поляка – відкривайте візу на її основі

 25. Оксана :

  Доброго дня. В мене таке питання. Мій дідусь та бабуся народились та пів життя прожили на території теперешньої Польщі (Хелм). В національності обох написано – українці. Пізніше при польсько-українському конфлікті їх виселили до України. Довгий час вони намагались повернутись в рідну домівку, але марно і оселились на Волині, щоб бути блище. Лише рідна сестра бабусі змогла залишитись, вийти заміж і тепер на території Потщі в нас є родина (два двоюродні дядьки та тітка і троюродні брати та сестри). Ми з ними підтримуємо відносини, їздимо один до одного в гості. Чи я можу зробити собі карту поляка?? Чи це не реально взагалі. Польску мову знаю. Історію не досконало але це не проблема.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *