Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Лілія :

  Доброго дня! Підскажіть будь ласка, чи можу я перебувати на території країн ЄС маючи польську візу і Карту Поляка? Чи мені обовязково потрібно мати шинген візу? І чи можна отримати шинген візу на основі Карти Поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Можете. По закону по національній візі можна перебувати 3 місяці на півріччя у інших країнах шенген договору. Шенген віза по карті поляка не відкривається.

   • Orestas :

    нашо людей обманювати!!! які 3 місяці на пів року!!???? ви себе чуєте , наскільки я знаю до 3 днів!!!

    • admin :

     Шановний, Orestas! Ви так переконані в своїй правоті, що навіть не встигли прочитати закони.

     Згідно з рішенням Ради міністрів ЄС від 9 березня 2010 року, власники довгострокових віз типу D мають право вільно пересуватися по території країн-учасниць Шенгенської угоди строком до трьох місяців протягом півроку.

     Тут людей ніхто не обманює, якщо вам щось не подобається – прошу не займати мій чаc! От так от 🙂

     • Orestas :

      вибачайте , дякую за інформацію , є зустрічне питання : кажуть ,що з 1 червня цього року має вступити в силу закон шо без консульського обліку взагалі небудуть пускати в Україну на польській реєстрації(на митниці одна злосна тьтока сказала коли пропускала вчора…) ,це правда?

     • admin :

      Такої інформації ще не чув, але все може бути 🙂

 2. Volodumur :

  Доброго дня! Сказіть будь ласка, якщо я маю документ з архіву, що бабуся була переселена у 1945 році з Перемешлянського повіту(Польща) в Україну, національність в свідоцтві бабусі Українка, но якщо вона проживала там то вона поивна була мати польське громадянство. Чи по такому документі я маю право зробити карту поляка?

  • admin :

   Доброго дня! Цього не достатньо. Людина могла проживати на території Польщі і не мати польського громадянства.

 3. олег :

  Доброго Дня! Підкажіть будь-ласка, мій тато в свідотстві про народження записаний Болєслав (поляк), мене записав Борисовичем (українцем) чи можу я претендувати на Карту поляка та чи потрібно судове рішення про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану? Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Якщо у вас у свідоцтві про народження він вписаний то проблем не має бути, якщо я правильно вас зрозумів…

   • олег :

    Проблема в тому, що Батько в моєму свідотстві вписаний Борис і відповідно я Борисович. (Тато вже помер і я не знаю всіх обставин, але скоріше за все в школі, армії і при отриманні паспорта він писав себе Борисом а не Болеславом). Чи відмовить Консул у розгляді документів? Дякую.

    • admin :

     Але ж у свідоцтві вписана і його фамілія. То це у вас батько чи дід був поляком?

     • олег :

      Адмін доброго дня. Так фамілія у нас однакова. Справа в тому,що мій батько при отриманні паспорта в РАГСі був записаний Борис (українець), а в його свідотстві імя Болеслав. Для підтвердження свого польського походження я хочу використати свідотство про народження батька так як в батьковому свідотстві батьки (мої дідусь та бабуся)записані поляками, чи не стане розбіжність в записах Болеслав та Борис проблемою встановлення родинних відносин між мною та дідусем/бабусею? Дякую.

     • admin :

      Мені здається що це не суттєво, але краще уточніть у консульстві…

 4. Андрій :

  Доброго вечора, шановне панство!
  В мене 2 запитання до адміна.
  1) Дідо народився в Польщі, жив там до 7 років, після чого переїхав на Україну, і тут отримав громадянство. В паспорті зазначено, що народився в Польщі. Чи можу претендувати на карту поляка?
  2) На рахунок авто. При купівлі авто в Польщі, його потрібно там переоформляти на себе, чи є якісь довіреності? І як часто потрібно перетинати кордон, якщо їздити на польських номерах?

  • admin :

   Доброго дня!
   1. Якщо у діда батьки були поляки і цьому є документальне підтвердження то так.
   2. Там можа оформляти як на себе так і на співвласника, в україні можна їздити 10 днів безвиїздно.

 5. Андрій :

  А оформлення машини скільки коштує в них?
  і ще одне. Їхня страхівка діє в Україні? Чи в нас окремо страхувати потрібно?

 6. oleg :

  Вітаю !
  Скажіть будь ласка по Карті Поляка, якщо придбати авто у Польщі, і ввезти його до україни, потрібно обовязково кожні 10днів перетинати кордон, чи є інші можливості продовження перебування авто на Україні, наприклад 60днів ???
  Як документально підтердити даний факт ?

  Буду дуже вдячний за обгрунтовану відповідь !

  • admin :

   Доброго дня! Потрібно перетинати кожних 10 днів. Там якось ще роблять що можна перетинати кожних 2 місяці, но я незнаю точно як…

 7. Yaroslav :

  Доьрий вечір.Моя прабаба полячка а прадід ні.Чи маю я право отримати карту поляка?????

 8. Яна :

  У мене в наявності є наступні документи: архівна довітка в якій говориться про переселення з Польщі родини бабусі, акт про народження та виписка з акту про народження м.Мохначка Верхня,Краківське воєводство,Польща.Чи можу я отримати КП?дякую

  • admin :

   Якщо родина бабусі чи сама бабуся мала польське громадянство і це десь зазначено, то так.

 9. Христина :

  Мені 16 років. В мене дідусь був поляком. Для отримання мені карти поляка, моєму батькові обовязково теж потрібно її мати!

 10. Тетяна :

  Доброго вечора!Моя прабабуся була полькою,про що в мене є документ-витяг із свідоцтва про народження мого дідуся,який йому дали в РАГСі після постанови суду.Я навчаюся в Польщі,тому добре знаю мову та традиції польського народу.Чи можу я звернутися в консульство з проханням надати мені карту поляка?

 11. Срепан :

  Доброго дня. Скажіть будь ласка, якщо є підтвердження що мій дід служив в польській армії, чи можна це вважати приналежністю до польського громадянства. Дякую.

 12. Ігор :

  Підскажіть будьласка. Є такі документи: виписка з метричної книги православного приходу про одруження прадіда і прабабусі в м. Хелм. (польською); свідоцтво про народження прабабусі повіт Хелм.(польською); посвідчення про евакуацію прабабусі в 1946 (українка); свідоцтво народження в Польщі бабці, діда; витяг з архіву про залишену землю і майно в Польщі під час виселення. Залишились далекі родичі в польщі (звязок втрачений). Прадід похований в польщі. Чи можу я претендувати на карту поляка?

  • Игорь :

   Ще виявилось що прадід служив в польськый армії, є фото. Треба звертатись в військовий архів польщі. Але не факт що щось найдуть, даних мало рік і звання.

   • admin :

    Але все ж таки шанси є на отримання карти поляка… Ви звонили у консульство? – можливо цього достатньо

    • Ігор :

     Дякую. Почекаю довідку з архіву про військову службу. І звернусь в консульство.

 13. Віталій :

  Доброго дня.Підскажіть будь ласка чи можу я претендувати на отримання карти поляка, якщо в своцтві про народження моєї матері її батьки записани по національності поляками (мої бабуся та дідусь), але в Польші ніколи не були? Дякую.

 14. Євген :

  Добрий день !! У мене в наявності є наступні документи: архівна довідка в якій говориться про переселення з Польщі родини бабусі, акт про народження та виписка з акту про народження з польського архіву.Чи можу я отримати КП? І в яких іще документах може бути зазначено польське громадянство ?( щоб знати що ще шукати ) Дуже дякую,, Чекаю на відповідь.

 15. roma :

  вишліть будь-ласка адрес військового архіву.дякою.roma.s@ukr.net

 16. Sofi :

  Доброго вечора! Таке запитання, якщо прописана у Волинській області, чи можу подавати документи на КП у Львові??

  • admin :

   Доброго дня! Здається потрібно подаватись у Луцьку… краще уточніть у Консульстві.

 17. Lidiya :

  Добрий день! моя пра пра бабуся мала польське громадянство, чи можу я претендувати на отримання карти поляка? які її документи потрібні з архіву, чи мають вони бути засвідчені нотаріально і перекладені на польську?

  • admin :

   Доброго дня! Якщо у вас є її свідоцтво про народження де написано що її батьки поляки чи вона полячка, то цього достатьньо. Або свідоцтво вашої матері, де зазначено що її батьки поляки, то також цього достатньо.

 18. Оля :

  Доброго дня !Скажіть будь ласка,як краще відправляти запит в військовий архів ,звичайною почтою чи електронкою .Можливо підкажете електронну адресу.Дякую.

 19. Lidiya :

  чи мають вони бути засвідчені нотаріально і перекладені на польську?

  • admin :

   Буває що вимагають що були переведені на польську і засвідчені нотаріально, а буває що і ні, потрібно звонити у консульство і уточняти що у вас конкретно є і чи має бути перевод.

 20. іванка :

  Доброго дня! В мене бабуся і дудусь моєї бабусі – поляки! Чи можу я виробити собі карту поляка, чи це вже далекі родичі????Дякую!

 21. Леонід :

  Добрий день! скажіть будь-ласка в маминому свідоцтві про народження в пункті відомості про батьків вказано що батько поляк,чи дійсний документ для заявки на карту поляка?

 22. Леонід :

  І скажіть будь-ласка куди мені звернутися в Житомирі?

  • admin :

   У Житомирі є візовий центр, але я не впевнений що там можна пройти співбесіду… Спробуйте зателефонувати у консульство, або, якщо ви з Житомира, то спробуйте сходити у візовий центр, він знаходиться за адресою Майдан Згоди 6, оф.9

 23. Orestas :

  доброго дня! підкажіть будь-ласка ,чи правда ,що зараз на тимчасовий консульський неможна стати без карти побиту???? раніше ставав з картою поляка… чи все-ж таки можна домовитися?

 24. ігор :

  скажіть якщо бабуся і дідусь є переселенці з польщі чи я маю право получити карту поляка?

 25. юрий :

  Добрый день. У меня на руках есть только свидетельство о рождении мамы в котором указаны родители.Мой дед, Новак Эдуард Петрович, по маминой линии поляк и родом из Ченстохова (по словам мамы), но как и где это доказать?

  • admin :

   Доброго дня! Саме свідоцтво і є доказом, якщо там зазначено, що ваш дід мав польське громадянство.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *