Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Іван :

  Доброго дня шановний адміне. Скажіть чи можу я отримати карту поляка якщо в мене прапрадідусь і прапрабабуся були польськими громадянами? Дякую.

 2. Олена :

  Добрий день.Скажіть будьласка куди можна звернутися щоб отримати документи які підтвердили б факт народження та проживання мого батька у Польщі.З повагою Олена.

  • Василь :

   Можу Вам підготувати запити у компетентні архіви Польщі – це моя робота. +38068 639-22-12

 3. Олександр :

  Доброго дня.

  Чи маю право я отримати карту поляка?

  Ситуація така:

  Моя прабабка є полькою це вказано в свідоцтві про народження. Складніше з прадідом. Його національність в свідоцтві про народження моєї бабки було помилково вказано як українець. Але в архіві взяв довідку про народження мого прадіда, де чітко вказано польське прізвище та автентично польські імена його батьків, а також хрещення прадіда у римо-католицькому костелі, де власне і зберігається вся ця інформація.

  Дякую за відповідь.

  • Василь :

   Згідно Закону “Про Карту Поляка” доказом польськості у Вашому випадку може слугувати лише метрики хрещення, а не архівна довідка із костельної книги. Ще один примірник костельної книги обов’язково зберігається на території Польщі, в компетентному архіві. Так от, із цього примірника костельної книги, Ви можете отримати довгоочікувану метрику(копію свідоцтва про хрещення!!!). Ще один нюанс, напишіть коли і де помер Ваш прадід(поляк)??

   • Наталя :

    п.Василь,моя бабця народилася на Тернопільщині, документи: Odpis zupelny aktu urodzenia,Odpis zupelny aktu malzenstwa.В свідоцтвах про народження,(повторно виданих в 1952-56 роках, бо всі народилися до 1939 року)національність невказана ні в кого(ні бабці з дідом, ні їх 4 дітей)- значок “%”. Чи потрібно мені шукати ще копії метрик хрещення. Дякую за відповідь.

    • Василь :

     Odpis zupelny aktu urodzenia,Odpis zupelny aktu malzenstwa – Не містять посилання на національність, лише особисті та адресні дані ваших родичів.

     Потрібно подавати запит в польський архів та просити видати метрику. Звичайно Ви можете знайти записи в костельних книгах і на Україні, проте працівник архіву чи рацсу Вам ніколи не напише національність (поляк чи полька). Причина проста – національність в костельних книгах не писали. Національність це новаторство союзу. Національність записували на слух (тобто народилась дитина, батько йшов у Рагс щоб узаконити народження, його там запитували національність і він міг сказати чи поляк, чи туркмен …., так само і національність матері записували. Отак, на слух і записували національність. Буває в одній книзі цивільного стану пише що народився поляк, а помер українець…((

     Сконтактуйтесь зі мною, гадаю що можу Вам допомогти,[xxx] – (самореклама заборонена, тільки за узгодженням з адміністрацією)

 4. юліан :

  Вітаю.
  Скажіть будь-ласка, у свідоцтві про народження мого дідуся (і у паспорті також) вказано що він народився в Польщі в Ліському повіті 1941 році, але його батьки за національністю були українцями, у 1946 році їх було переселено у Тернопільську область.
  Чи може бути факт його народження у Польщі достатньою підставою для клопотання про надання Карти Поляка?
  Наперед дякую за вашу відповідь.

 5. Ігор :

  Кому призначено співбесіда з консулом на 4 квітня на 9 годину у Львові.

 6. Максим :

  Привіт,якщо мені 16 років і моя мама оформляє Карту Поляка,то чи потрібно мені знати на данний момент польську мову для отримання через неї Карти Поляка?

 7. Іван :

  мені 16 років мама має карту поляка чи мені дадуть карту поляка якщо ні моя бабця ні мій дід не були поляками?

 8. наталя :

  чи можу я отримати карту поляка,якщо мені 17 років ,знаю польську мову і історію,а батьки мого дідуся (мої прабабуся і прадідусь) буди поляками. Про це свідчить свідоцтво про шлюб(видане в Польщі в 1939р.)і документ,який підтверджує їх польську національність виданий в”міській раді” м.Орли(Польща)в 2012р.,як підтвердження бо свідоцтва їхні про народження втрачені.

 9. Наталія :

  Добрий день, підскажіть в анкеті на карту поляка в пункті 9 писати українка чи полька?

 10. Ігор :

  Добрий день. Моя бабуся родом з польщі. В неї є свідоцтво про народження, але підчас війни її були виселили. Можу я отримати карту поляка і стане для цього її свідоцтва про народження?

 11. Максим :

  Добрий день. Мій батько розказував. що маємо в роду поляків але не знаємо хто саме був ним. Як можна дізнатись. Чи дійсно були в Нас поляки чи ні? Дякую.

 12. юліан :

  Вітаю.
  Скажіть будь-ласка, у свідоцтві про народження мого дідуся (і у паспорті також) вказано що він народився в Польщі в Ліському повіті 1941 році, але його батьки за національністю були українцями, у 1946 році їх було переселено у Тернопільську область.
  Чи може бути факт його народження у Польщі ТА ВИТЯГ з державного архіву Львівської області ПРО ПРИМУСОВЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ його і всієї родини, ІЗ ЗАЛИШЕННЯМ господарського МАЙНА (зокрема га. землі)вартістю понад тис. карб. достатньою підставою для клопотання про надання Карти Поляка?
  Наперед дякую за вашу відповідь.

  • Оля :

   Якшо вони були переселені то були українцями,те що народились в Польші нічого не означає,треба шукати довідки про хрещення

 13. наталя :

  Чи правда ,що карту поляка видаватимуть лише до 1 грудня 2013р.?

 14. Тетяна :

  Доброго дня! Якщо мені виповнилося 17 років і моя бабуся – полька, але у моїх батьків нема карти поляка, чи можу я її зараз отримати?

  • Наталя :

   Краще зателефонуйте в консульство. Враховуючи те, що в Євросоюзі можна працювати з 16 років, а наші студенти їдуть на навчання в 17 років, то КП можуть дати.

 15. Оксана :

  Доброго вечора! Прошу дати роз’яснення у наступній ситуації: мій дідусь (батько батька) був поляком (уродженець м. Санок). Будь-які документи, які б засвідчували його національність (чи то метрика про народження, чи хрещення) – відсутні. Серед дідових дітей лише у свідоцтві про народження наймолодшого сина (мого дядька – татового брата)є відмітка про національність діда (поляк), у мого ж батька у посвідці про народження інформація про національність батьків взагалі відсутня. Чи можу я скористуватися свідоцтвом про народження дядька, щоб підтвертити національність мого діда, для отримання карти поляка?

  • Мирослав :

   Зверніться в ЗАГС. Там видадуть Вам справку де буде вказана національність батьків вашого батька. В свідоцтвах певних років національність батьків не вписувалась.

   • Оксана :

    Мирославе, дякую за відповідь. Підкажіть ще, будь ласка, у якому ЗАГСі можна отримати таку довідку, якщо дідусь був уродженцем м. Санок (Польща) на початку 1900-х рр., згодом переселився на Перемишлянщину Львівської обл., там вже одружився і народжував дітей. Чи можуть дані про народження того часу бути у нашому Львівському обл. ЗАГСі, чи, можливо, потрібно звертатися у подібну установу за місцем народження діда у Польщі?

 16. Анна :

  Доброго вечора!!Мене хвилюють декілька запитань.Мені ще не має 18 років,чи правдивою є інформація що якщо особі не має 18 років вона не може отримати карту самостійно?незнаю чи це слухи,чи правда,але мені говорили що якщо мені не має 18 років для того щоб отримати мені карту поляка,її повинен мати хтось із батьків.Тільки коли має карту поляка наприклад мама тоді і мені її зможуть видати.Чи можу я отримати карту поляка.коли мені ще не має 18,ш мої батьки не мають на разі карти поляка?скільки часу після співбесіди в консульстві потрібно чекати на карту?Велике дякую!!!

 17. Наталія :

  Доброго дня! Ми найшли свідоцтво про народження діда,там написано, що він народився в Польщі а національність не вказано.Де нам найти відповідь на наші питання. Дякую

 18. Віталій :

  Доброго дня!Мене цікавить така іноформація чи можу я отримати КП тільки по метриці моєї бабці.Ну і за одно потім чи зможе отримати мій син карту поляка після мене,якщо мені її видадуть.Дякую

 19. Iryna :

  Доброго дня! Мене цікавить питання ,якщо є родичі в Польщі зi сторони мами і з сторони батька,(вони поляки і виїхали в Польщу з Львівської обл.,де колись це була Польща ),тобто батьки походять з польського роду,але у батьковому свідоцтві відсутня національність батьків,у свідоцтві бабці,(це мамина сторона )теж відсутньо національність батьків.На даний час ні бабці, ні батьків нема в живих.Звязки з родиною ,що у Польщі я підтримую,це вже друге-третє покоління. Мене цікавить, який ще документ можна пред”явити для консульства ,щоб отримання Карту поляка?Щиро дякую

  • Наталя :

   Шукайте документи в архіві Варшави “забужанський”, Кракова до 1930 року, а також архів про депортацію родочів.

 20. Микола :

  Доброго дня. Сажіть будь-ласка, як отримати право на проживання в Польщі? Дуже дякую.

 21. Юлія :

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, реєструватися на подавати документи в консульство потрібно по місцю прописки? Так як,прописана я в Хмельницькому, а проживаю у Києві.

 22. наталія :

  Доброго дня. Хочу отримати консультацію з приводу оримання національної візи. Маю карту поляка і віза закінчується 10 травня, які потрібні документи для відкриття нової візи і скільки часу на це піде?

 23. Наталя :

  Доброго дня. Чи можу я отримати карту поляка,якщо я маю свідоцтво про народження у Польщі, але батьки і я громадяни України?

 24. Оксана :

  Добрый день! Скажите пожалуйста, достаточно ли для получения Карты поляка свидетельство о рождении бабушки , в графе национальность стоит полька.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *