Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. ira :

  Добрий день. Моя бабця народилась на тернопільщині, але має свіцоцтво про народження польське( Odpis skrocony aktu urodzenia ) видане у Варшаві 1978р. Чи можу я по ньому отримати карту поляка і чи не потрібно ше якісь документи

  • vikian33 :

   Якщо ж в роду не було поляків, які в мене шанси отримати карту поляка? що можна змінити за 2 з половиною роки? можливу вступати в якісь консульства бути активним учасником

 2. Vlad :

  Добрий день. Хотів би запитати чи маю я право отримати карту поляка, якщо народився на території Польщі.

 3. Сергей :

  Добрый день! Скажите пожалуйста, могу ли я претендовать на Карту Поляка, если мой дедушка родился в 1922г. и проживал в Брестской области, которая до 1939г. была в составе Польши. По национальности он белорус. Призывался в польскую армию, но не служил.

 4. Павло :

  Питання по польських так званих “шопінг-візах”, яку, зокрема, маю я. Отож, тип візи С (шенгенська зона), ціль видання 20. Згідно інформації з вашої статті http://ostarbeiter.vn.ua/vidi-viz.html, це віза, “видана власнику Карти Поляка для реалізації прав власника КП”. При цьому я не власник картки поляка, то даний тип візи прирівнює мене у правах до власника картки поляка чи ні? Можу я, на приклад, предявивши дану візу на вокзалі в Польщі, отримати знижку 37% на залізничний проїзд?

  • Оксана :

   Ні, на жаль ви не можете отримати такої знижки, оскілки коли віза видана в цілях використання прав наданих власнику Карти поляка то код візи є “23”. А щодо цілей видання віз польськими консульськими установами більш нову інформацію можете почитати в даній статті

 5. Юра :

  скажіть які документи, і який зразок анкети потрібно заповнити, для того щоб отримати польську візу маючи карту поляка

 6. Юра :

  Ще хотів одночасно запитати чи по карті Поляка можна отримати багаторазову шенген візу на рік? Чи якусь іншу Шенген візу?

  • admin :

   По карті поляка можна отримати річну національну польську візу, з якою у шенгені ніяких проблем зовсім не буде.

 7. Христина :

  Чи я маю право отримати карту поляка якшо дідові батьки були поляки,дідо отримав карту поляка чи я маю право отримати?
  І підкажіть чи будуть якісь привілегії в мене 2група інвалідності?

 8. Дмитро :

  доброго дня. чи моя я отримати карту поляка, якщо маю ЛИШЕ на руках документи, та чи їх достатньо:
  1) свідоцтво про народження мого батька, де зазначено національність мого діда(мого батька батько) “поляк”.
  2) свідоцтво про моє народження, де зазначено національність мого батька “українець”.
  якщо достатньо, то ці документи потрібні в оригіналі, відскановані на комп’ютер, чи просто ксерокопія(юридично не підтверджена)?
  дякую.

 9. Роман :

  Чи потрібно нотаріально завірювати документи щодо підтвердження польського походження предків?
  Якщо у мене тільки прадід по існуючим документам був поляком (але прабабця була українкою), то чи можливе при таких обставинах отримання Карти Поляка?

 10. Аня :

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, прабабця була полькою, але документів ніяких не збереглось, їх можна по імені і фамілії знайти і як це можна зробити?

 11. Галина :

  Лрбрий день,я маю карту поляка.Як можна оформити карти поляка на чоловіка та дітей?

 12. Олена :

  Доброго Вечора! Чи можу я самостійно отримати карту поляка, якщо мені 16 років?

 13. Вячеслав :

  Допоможіть будь ласка порадою.Як мені довести походження моїх ,дідуся та бабусі,якщо в архівах мені кажуть ,що документів про національність до 1924 року не велося.А після всіх записували як заманеться.Церкву, де було вінчання,зруйновано.Мої пращури мають польскі фамілії та імена.Бабуся молилася польською,та ходила в маленьку капличку ,що була у селі. Щіро вдячний.

 14. Роман :

  Доброго дня. Маю свідоцтво про народження прабабусі, де вказана національність полячка. Чи можу я отримати за цих обставин КП, якщо мені 16 років?

 15. Іван :

  доброго дня моя прабаба родилась в 1928р. на території РП на даний час це територія України в неї польська прізвище,але коли після війни мусила в графі громадянство написати що українка ,бо вбили б,прабаба ще жива,можливо довести що вона народжена в РП

 16. Waleriy :

  Добрий день.Хотів дізнатись,мій дідусь загинув при визволенні Польщі у лютому 1945р.,похований в Жагані на військовому кладовищі.Зараз у Польщі навчається моя донька,чи може вона отримати карту поляка.Дякую.

 17. Микола :

  Доброго дня!!!
  В мого дідуся в паспорті пише, що він народився в Польщі. Я можу получити карту поляка???

 18. Роман :

  щоб виробити карту поляка обовязково потрібно закордонний паспорт. і на який термін можна ввїжати в україну на польському авто якшо є карта поляка

  • admin :

   Карта поляка ніяких переваг для їзди на польських авто в Україні недає. Закордонний паспорт потрібний.

 19. Наталия :

  Здравствуйте, нереально дозвониться в Винницу на запись на карту поляка. У нас в Житомире висит обьявление, что запись происходит в последнюю неделю месяца. Звонила 26 февраля, сказали , что нужно звонить в понедельник. Это НЕРЕАЛЬНО. Телефон из рук не выпускаю

  • admin :

   Доброго дня! Навіть незнаю… ніколи проблем не було і про конкретний день я не чув. Можливо ви не той номер набираєте. Запис на кару поляка здійснюється у Вінниці за номером 507-412. Якщо не в цьому проблема, то спробуйте зателефонувати на інші номери консульства і розказати проблему (507-411, 507-413)

 20. Віктор :

  Я чув що карту поляка будуть видавати до кінця 2014 року а потім припинять. Чи це правда ,

 21. Ірина :

  А що питають у дітей 12-13 років?

 22. Руслана :

  Доброго дня. Чи зможу я отримати Карту Поляка, якщо я українка і всі мої родичі теж, але моя бабуся була переселена в 1945 році з Польщі в Україну проти її волі? У мене є довідка з Львівського архіву про переселення, є оригінал свідоцтва про народження бабусі видане Україною,де вказано місце народження Польська Республіка. Чи цього достатньо?
  Дякую за відповідь.

  • admin :

   Доброго дня. Якщо вона мала польське громадянство – то так

   • Taras :

    А поясніть, будь ласка, що розуміється під словом “громадянство”. Це обовязково повинно бути вказано в графі національність – “поляк”, чи достатньо тільки того, що документ посвідчує особу як польського громадянина незалежно від національності?

    Мої дідусі, бабусі і прадіди і прабабусі проживали в польші до примусового переселення в 1947 році і по національності українці. Але документів є достатньо яких видано польськими державними органами.

 23. Руслана :

  дякую за відповідь, але в мене тоді наступне питання:
  так, бабуся народилася в 1924 році і до 1945 року жила в Польщі, звідки і була переселена проти її волі в 1945 р. Тому вона точно мала польське громадянство. Але як мені це довести, які документи слід знайти? Як я уже писала в мене є виписка з переселенського листа видана Львівським архівом, і оригінал свідоцтва про народження бабусі видане Україною, де вказано місце народження Польська Республіка. Які мені ще потрібні документи?

  • admin :

   Можливо вам слід звернутись у польські архіви за місцем її колишнього проживання

 24. іра :

  моєму синові 3 місяці які мені потрібно подати документи щоби виробити йому карту поляка

 25. Іра :

  Доброго дня. Дитина має проїзний документ дитини. Як правильно заповнити внесек на карту поляка в п.17. Nazwa dokumentu: wpisujemy DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *