Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Олена :

  Доброго дня.Якщо моя двоюрідна тітка одружилася з поляком і проживала в Польщі, зараз там проживають її діти.чи можу я отримати кп? дуже хочеться поїхати навчатися в Польщу.

 2. Галина :

  В минулому році отримала Карту поляка. Прошу пояснити, яким чином отримати візу, які для цього потрібні документи,як направити іх через інтернет?

  • admin :

   Просто реєструєтесь на подачу на візу, додаєте необхідні ксерокси і йдете подаватись на візу.

 3. Оксана :

  Терміново підкажіть чи треба перекладати на польську і нотаріально завіряти українське свідоцтво про народження, де вказано, що мама полька, а також свідоцтво про шлюб.
  Також не можу чітко зрозуміти з інструкції заповнення wniosku кількість яких додатків\сторінок вписувати в пункт 32.

  • Vitalij :

   переклад не потрібний. В 32 пункті вказується кількість документів, копії яких ви надаєте/кількість сторінок на яких вони розташовані(якщо всі документи на 1 листку, то ці числа співпадають

 4. ada :

  Я ближчим часом готуюсь до співбесіди, мову знаю поверхнево ,(але документи в порядку),скажіть чи питає консул дати з історії,якщо забув дату може відмовити?

 5. Михайло :

  чи можна отримати карту поляка ,якщо мій дід похований у РП м.Любачів у 1945 році?

 6. Олег :

  Доброго дня admin! Якщо можливо, дайте відповідь на питання Оксани, мене теж цікавить така інформація.
  Дуже дякую за цікаві коментарі та весь сайт. Дізнався багато користної інформації.

 7. Олександра :

  Якщо моя бабуся народилася в Речі Посполитій (свідоцтво про народження), але українка, чи маю право на карту поляка?

 8. Марія :

  В свідоцтві про народження моєї бабусі вказано місце народження с.Городок Польща, чи може це свідчити про приналежність до польського роду,і чи можна розраховувати на підставі цього на карту поляка. Наперед дякую.

 9. Оксана :

  Пане адміне, будь ласка, не ігноруйте запитання. Чи потрібно робити переклад і нотаріально завіряти свідоцтво про народження і свідоцтво про шлюб????????

  • Наталя :

   Переклади і нотаріальні завірення документів непотрібні, тільки оригінали і ксерокопії тих документів які подаєте як доведення Вашого “польського коріння”. Копії залишають для Вашої “справи”. Орегінали віддають після прийому консула,або залишають до отримання карти поляка, на розсуд консула.

 10. Наталя :

  В мене запитання наступне, як заповнити “Вньосек” розділ Дані особи яка претендує на карту поляка (Dane osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka)національність (Narodowość)? Хто заповнював і отримав КП дайте будь-ласка відповідь.

 11. Надія :

  Доброго вечора.перш за все хочу подякувати за Ваш блог,дуже гарно,зрозуміло все написано.Я маю Карту Поляка, відкрила візу,написала прошення щоб відкрили візу моєму чоловікові.Відкрили річну з коридором в 100дн.типу D.Скажіть будь-ласка,чи потрібне ще якесь запрошення,яке б питали на кордоні для нього ,чи достатньо візи в паспорті .Наперет вдячна.

  • admin :

   Добрий вечір. Дякую за теплі слова 🙂 Достатньо візи у паспорті і вас разом з ним 🙂

 12. Олег :

  Доброго вечора! Будь ласка підскажіть чи є підстави на отримання карти поляка якщо дідусь народився в Польщі (є оригінал свідоцтва про народженння)?

 13. Маріанна :

  Скажіть будь-ласка, чи можна зареєструватись на співбесіду по мейлу*(яка адреса посольства?). Хотіла б зареєструватись на 20 лютого 2013.

 14. Юра :

  Доброго вечора скажіть будь-ласка чи потрібен закордонний паспорт для отримання карти поляка?

 15. Makss :

  Підскажіть будьласка! мій прадід і прабабушка були поляками! чи можу я отримати карту поляка?

 16. Василь :

  Добрий вечір.Скажіть будь-ласка,якщо мій прадідусь поляк,а прабабуся українка,чи можу я і мої діти отримати карту поляка?

 17. Олег :

  Доброго дня. Моя мама була полька всі документи десь згубились
  я взяв в заксі витяг про батьків там пише національність мами полька
  в мене теж нове свідотство про народження. Мені сказали знайомі що вмене всі нові документи і консул може подумати що фальшиві.
  Це правда? записався на співбесіду на 21 люте. Дякую.

  • admin :

   Доброго дня! Оскільки часто буває таке, що документи можуть бути повністю втрачені, то, на мою думку, підозри це не викличе. А якщо й навіть так, то вам нічого боятись оскільки у вас документи ж не фальшиві 🙂

 18. Світлана :

  Добрий вечір!В мого тата в свідоцтві про народження написано, що його мати полячка.Чи можу я отримати карту поляка? Завчасно Вам вдячна!

 19. Іван Казімірчук :

  Доброго дня! Мій батько народився в 1932 році на території Польщі,дід також був громадянином Польщі ,але по національності записані українцями, є нотаріально завірені купчі на польській мові на землю датовані 1925-32 роками де вказано про сплату податку,що має бути доказом громадянства. Чи може це допомогти отримати мені карту поляка. Дякую

 20. Степан :

  Скажіть будь-ласка, чи можу я отримати карту поляка, якщо я не маю ніякого коріння з Польщі?

 21. Наталя :

  Доброго дня! Адміну і дописувачам форуму. До кінця березня планую їхати в Польські архіви Кракова (до 1900 року, оцифрований з 2013) та Варшави (архів 20 століття) для пошуку родинних документів. З власного досвіду знаю яка це довга і кропітка справа – 9 місяців пошуків втрачених документів на бабцю і діда в Польщі, відмова в КП, коли мову та історію знаєш і бабцина родина, рідна цьоця і двоюрідні брати з 1946 року переселені в Польщу як поляки… Якщо цікавить інформація цих архівів, можу допомогти…

  • Володимир :

   Добрий вечір!!! Наталя, чим саме можете допогти по архіву у Варшаві?

   • Наталя :

    Знайти документи родичів.

    • Володимир :

     Як можна з Вами зв’язатися? Мені потрібно знайти інформацію про мого діда.

     • Наталя :

      Звідки Ви? Де жив Ваш дід і дата народження.

     • Володимир :

      Дідо Литвин Михайло народився 17.02.1920р в с Szczutkow (недал від Любачова), а в 1923р переїхали в Pieniezno колись то Mehlask (біля Ольштину). Його батьки Староймейська Анна та Литвин Панталеон. У 1948 оселився біля Львова, де завів сім’ю. Наперед вдячний.

  • Іван :

   Доброго дня! Наталю, прочитав Ваш коментар і хотів би попросити Вас допомогти мені у пошуку документів у польських архівах. Наперед дякую)

  • Оля :

   Добрий день Наталя!мій чоловік об”їздив в Польщі села де б мала бути інформація про мою бабу і діда,нажаль ніяких документів не знайшов.Був в Замосці теж нічого,якшо можете знайти інформацію про Лаговець Ольга Миколаївна 1926 р с.Телятин (Томашів Любельський) і Лаговець Микола Лукич 1903 р теж з того села,наперед вдячна.

   • Наталя :

    Для Олі, ви впевнені що Ваші дід і баба були поляками? До 30-х років в Томашові Любецькому проживало близько 30% ураїнців – 1946-1948 роках були переселені на Україну. КП не надають для репатріантів з Польщі переселених за договором “Вісла” в 46-48 роках. В архівах дають виписки з костельних книг, або виписки підтвердження національності, але не громадянства (громадянство – це сучасне нововведення 100 років тому були національність, або віросповідання). Якщо родичі були поляками -документи будуть в Польщі,якщо ні – документи в Україні.
    Для Олі, Івана, Володимира напишіть мені в скриньку kpnatali77@gmail.com

 22. Олена :

  Доброго вечора! Моя прабабуся була полячкою, все по суті, але я не володію польською мовою, нажаль. Історію ПОльщі знаю. Чи може мовний бар`єр бути підставою для відмови у Картці поляка??? Дякую за відповідь!

  • Наталя :

   Прабубуся непроходить, має бути і прадід, або бабуся.

   • Влад :

    Не збивайте людину, спробувати всерівно варто! Все ще залежить від конусла! Тому пробуйте і щасти вам!

    • Наталя :

     Згідна з Вами, але в Львові це не проходить, може іншому консульстві в Вас “пройшла прабабуся”. В законі про карту поляка чітко написано. Мій син нпвчається в Польщі, хотів зробити КП. Маю отримати КП я – бо бабця полька, а потім син.

 23. Ігор :

  Прошу Вас допомогти, як заповнити пункт 31,32,візової анкети якщо відкривати візу по карті поляка.І чи вистачить для вироблення КП татового свідоцтва про народження де моя бабця записана в графі нац.,полька,но в мому свідоцтві про народження тато записаний українцем, наперед Вам дякую, з повагою до Вас Ігор.

 24. Дмитро :

  Привіт. В мене таке питання: Чи можу я отримати карту поляка якщо моя прабабця та прадідо були поляками, але ніяких документів не збереглось (я вже всюди шукав). Але зате я найшов багато док. рідного брата моєї бабці(який воював,був в нім. полоні та залишився жити в полщі).В тих документах є зазначені батьки і що він був народжений на україні,де його сестра(моя баба),та то що він поляк. + є повіломлення про смерть мами, яке віддіслала моя баба йому в польщу.Просто в документах моєї баби гром. – українка, та їнших документів знайти не вдалось.
  Дякую.

 25. Леся :

  Добрий день!!!Скажіть буть ласка ,місце моєї прописки Івано-Франківська обл., а проживаю я в м.Києві, чи можу я отримати КП в Києві, чи тільки у Львові.Дякую за відповідь.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *