Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Людмила :

  Доброго вечора!Допоможіть, будь-ласка, як правильно поступити. У мене прабабуся полька, коли вийшла заміж залишилась на Україні в той час як цілу родину забрали назад до Польщі. Мій дідусь,її син, закінчив польську семирічку з відзнакою. Проте всі відомості на Волині були знищені і знайти хоча б щось- неможливо. Але родичі які лишились у Польщі пишуть листи, їздять у гості. Листи є. Чи може це бути підтвердженням, у той час як знайти свідоцтв про народження неможливо?

  • Оля :

   Потрібні документи про підтвердження вашого польського походження,одних листів замало

 2. Людмила :

  Дякую, буду шукати, ще б знати де?

  • Оля :

   Чоловік їздив у польські архіви,видали свідоцтво про народження але національність не вказана,можна ше шукати виписки з костелу про хрещення,якшо були поляками то має писати римо католик.,у мене 2 баби і 2 діда народжені в Польщі але цього недостатньо,національність не вказана

  • Павло :

   Для Людмили. Якщо ви підтримуєте стосунки з родичами в Польщі, то Вам було б добре, щоб Ваші родичі взяли документи з архіву за місцем проживання в Польщі, про репатріацію з України в 1946-1947 роках, як поляків. А далі Ваші документальні – докази, що Вони родичі – тітка, дядько, кузени і т.д.

 3. Тарас :

  Доброго вечора підкажіть будь-ласка інформацію моя бабуся народилася в Польщі 1940році і прожила до 1944року потім іх цілу сімю виселили на Україну. у моєї бабусі у свідотстві прописано народжена в Польщі і зараз в паспорті українському написано родилась в Польщі, а також є документ про землю і будинок в якому вони проживали і на даний момент в бабусі в Польщі є два брати! чи достатньо цієї інформації для отримання КАРТИ ПОЛЯКА Дякую!!!!!!!!!!

 4. Сергій :

  “представить письмову декларацію приналежності до польського народу” підкажіть будь ласка, що це за декларація і де її взяти? Дякую!!!

 5. Діма :

  Підскажіть будь ласка з Картою поляка відкриваю візу польську на 365 днів,я можу їхати в інші країни шенген зони по такій візі з картою поляка???

 6. Олег :

  Підскажіть будь ласка, у мене прадід був поляк (лише він),якщо спочатку Карту поляка отримає моя мати, то можу після цього її отримати я – повнолітній.

 7. Олег :

  У мене двоюрідна бабуся жила у Польщі до 2006 року. Чи я можу отримати КАРТУ ПОЛЯКА?

 8. Артем :

  У мами був дід поляк. Якщо спочатку Карту поляка отримає вона, то зможу її потім отримати я?

 9. Ліна :

  Доброго вечора.В моєї мами рідний дід був поляк,чи може моя донька,тобто її внучка одержати карту поляка,(які потрібно мати документи).Щиро вдячна.

 10. Наталя :

  Доброго дня!
  Підкажіть будь ласка, чи маю я шанс отримати карту поляка, якщо мої дві прабабці по маминій лінії були польками, а прадідусі були українцями??? Підтвердження про те що, дві прабабці були польками є.
  Дякую!

 11. Тетяна :

  Доброго вечора! Нещодавно їздила на співбесіду, запитували багато про Польщу.Коли я сказала,що навчалась у Львові,то мене почали запитувати все про Львів. І я не відповіла на питання:”Як називається кладовище у Львові,і хто там похований”,і все,документи не прийняли. 12 грудня їду знову.Буду пробувати ще раз.

  • Wictor :

   Жалко!Краще не спішити, все гарно повчити! І говорити самому, розказувати шо знаєш, не потрібно мовчати!

   • WOWA :

    Нещодавно успішно з першого разу пройшов співбесіду,нічого складного вважаю не має,так як я починав з нуля,бо ніколи в Польщі не був і мови не знав.Репетитором з польської в мене був ксьондз з місцевого костелу,якому я щиро вдячний.Також спасибі адменістратору цього сайту за корисну інформацію!Бажаю успіхів усім!!!

 12. Тема :

  доброго дня!в мене вже е карта Поляка і віза д!я по ній вже був у Польші.чи можу я полетіти в іншу краіну шенгену не заізджаючи в Польшу а на пряму мені так дешевше і удобніши.дякую

  • admin :

   Доброго дня! Думаю що так. Але бажано щоб польських вїздів-виїздів було більше.

 13. Діма :

  добрий день!маю карту поляка підскажіть будь ласка як тепер зробити карту моєму сину 5 рочків?

  • вікторія :

   заповнюйте все як для своїх документів, тобто копії всіх документів + копію своєї карти поляка, і обов”язково незабудьте взяти на прийом до консула дитину і чоловіка – обов”язково. якщо вони неможуть немає смислу їхати, або переносьте зустріч – надіюсь таке можливе.

 14. христина :

  Доброго дня. Я народилася в Польщі в м. Олава в 1989 році, коли мій батько служив в армії там з 1986 по 1990р. В моєму свідоцтві та паспорті вказано, що я народилася в Польщі. Чи можу я втакому випадку притендувати на отримання КП.Дякую. Якщо так, то що ще для цього потрібно.

 15. Влад :

  Будь ласка розкажіть хто знає, яку стипендію може отримувати студент в Польщі маючи карту поляка? Які деталі, об”єм, умови тощо.

 16. Тетяна :

  Усім доброго вечора! Я їздила на співбесіду повторно,так як перший раз не пройшла. Все добре вивчила, і про Польшу, і про Львів, все питали, на всі питання відповіла, і документи прийняли.Бажаю всі успіху і терпіння, і у вас все вийде!

  • admin :

   Вітаємо вас 🙂

   • Діма :

    Дайте будь-ласка відповідь на моє питання!!!

    • admin :

     З статті вище:

     У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

     У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

     Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

     • Діма :

      Адмін це все я знаю вже давно!Мене цікавить таке питання на дитину мені також треба заповняти вньосек і записуватися на співбесіду по телефону???

     • admin :

      Вибачте, неправильно зрозумів. Так, потрібно все це робити.

 17. НАДІЯ :

  Якщо моя прапрабабуся була полькою чи можу я отримати карту поляка? ДЯКУЮ!

 18. Влад :

  Будь ласка напишіть хто знає про стипендію яку може отримувати студент в Польщі, маючи КП!

 19. Марина :

  Доброго дня! Скажіть будь ласка на скільки досконало потрібно знати мову, і чи складно проходе співбесіда? Дякую.

  • admin :

   Доброго дня. Взагалі то говорять, що потрібно розуміти і могти щось сказати…

 20. Олександра :

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи можна подати заявку на карту поляка через інтернет, чи потрібно бути особисто, і через який термін подання заявки буде співбесіда з консулом?
  І чи обов”язкова наявність карти поляка при скаданні вступних іспитів в консульстві?

 21. Дмитро :

  Доброго вечора. Чи можу я отримати Карту поляка у випадку, якщо я маю свідоцтво одного із батьків, де зазначена національність одного із батьків(мого діда): “поляк”.
  Дякую.

 22. віта :

  Добрий вечір. Я змінила прізвище у зв’язку з одруженням. А в мене є карта поляка і річна віза в паспорті на дівоче прізвище. Чи потрібно змінювати закордонний паспорт і чи мені переоформлять візу в новий паспорт і чи міняється карта поляка у зв’язку зі зміною прізвища після одруження? Наперед дякую. Просто я повинна через місяць їхати в Польщу.

  • admin :

   Добрий вечір! Це звичайно потрібно буде зробити. А зараз можна буде поїхати з свідоцтвом про одруження. Конкретно такого як у вас випадку не було, але ми відкривали візу людині у закордонний паспорт по дівочій фамілії, при цьому доклавши копію свідоцтва про одруження.

 23. andrij :

  Добрий день.у мене запитання до адміна. Скажіть будь-ласка мого діда мама полька а тато українець.І вони проживали в Україні. Вона померла в 1958 році .Чи можу я получити карту поляка.

  • admin :

   Тут ситуація не зрозуміла – дехто каже що має бути і прадід і прабабка поляками, дехто каже що отримували з одним з них КП. Самий вірний спосіб зателефонувати у консульство і відписатись нам про результат 🙂

 24. Тарас :

  Добрий день!Я був на розмові з консулом(жінкою),в мене прадід був поляк,а бабаця має лише карту поляка.Я хотів здати по її карті,але вона мені сказала щоб перший здавав тато.Підскажіть будь-ласка,чи обов”зково мусить тато здавати,чи це залежить від консула???

  • admin :

   Добрий день! Ну раз консул сказав, то напевно це так… щоб це перевірити спробуйте зателефонувати у інше консульство, і запитати про таку ситуацію.

 25. Андрій :

  Добрий день! В мене прабабуся полячка чи можу я подати на карту поляка ?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *