Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Влад :

  А якщо я не знаю польської, мені 16 років і я тільки починаю вивчати цю мову, то чи можу я претендувати на карту поляка (документи на підтвердження роду маю) і що в такому разі говорити консулу?

  • admin :

   Головне розуміти і основне змогти сказати… Цього вас зможуть навчити на курсах польського за місяць-два. Все залежить від вашої наполегливості.

 2. Влад :

  І якщо наприклад мій прадід та уся його родина були нарожені в Польщі, але його національність – українець, хоча і мав польське громадянство, можу я отримати карту поляка?

  • admin :

   Потрібно, все таки, знайти документальне підтвердження, що він був поляком по національності.

 3. kornelka :

  У мене вже зазначено день зустрічі з консулом. Чи є можливим через поважні причини перенести її чи треба реєструватись заново і чекати таку довгу чергу. Дякую.

  • admin :

   Вам краще зателефонувати у консульство і спробувати розяснити що у вас поважна причина і ви не можете прийти на співбесіду. Думаю вони будуть згодні назначити нову дату.

  • Wictor :

   Я так робив! Мені не виходило на 22 липня! мене перенесли на 23 серпня! Нічого страшного!

 4. Оксана :

  Моя бабуся є полькою, а дідусь- українець.На карту поляка хочемо подавати документи і я, і моя дочка. Чи для дочки достатньо буде, що лише її прабабця є полькою, а прадідусь ні?

 5. Андрій :

  Доброго дня, Підкажіть, будь ласка:
  1. в мене прадід і прабабця були поялками, знайшов на них метричні книги греко-католицького костелу, але там національність не зазначена.В свідоцтві про народження їхнього сина (мого діда), там де графа національність стоїть знак %. Це все пояснював у Консульстві, відповіли, що рішення приймається за результатами співбесіди. Цього буде достатньо для отримання карти?
  2. До яких установ треба звернутись, щоб знайти польський паспорт прадіда (народився у 1906 році у Львівському воєводстві)?
  Дякую

  • Павло :

   Андрій.Паспорт прадіда Ви можете не знайти, бо в архівах є метричні книги:акти народженя, шлюбу,або смерті. Документи більше 100 років в Кракові в архіві ім.Є.Бадзяка, але архів на реорганізації до грудня 2012 року.

 6. Оксана :

  Скажіть будь ласка, чи можу я претендувати на карту поляка, якщо мій батько народився в Польщі, але був репатрійований у 1943 році?

  • Wictor :

   Потрібно мати документ!!! Ти йому доказуй не доказуй!
   Маєш норм документи – вперед!!!!!!

 7. Павло :

  На здоровя! Попрошу адмін дайте мені відповідь на комментар у розділі “Студентська віза в Польщу”. Дякую.

 8. Wictor :

  Та нічого там страшного! Прийшов мав склеєне свідоцтво скотчем, каже йди роби нове ! Я пішов зробив! Зайшов остатній був десь 20 хвилин! Старий нормальний! нічого скадного не питав! Такі питання загальні! Більше розпитував про мене! І казав шо як би я добре не знав польську я б не пройшов!
  Ходив місяць на курси польської мови, потім поїхав в Польщу на місяць! І так вивчив ! Головне шось розказувати! Не мовчати де був шо бачив!! і т.д. Недати йому говорити! і саме головніше то – мати документи в нормальному стані і знати мову! і язик підвішаний)))) всім удачі! тоже тут зависав перед здачею)

 9. Wictor :

  будуть якісь питання пишіть spec-92@mail.ru
  а то мені здається шо адмін не здавав на КП!!!

  • admin :

   Ви правильно здогадуєтесь – я карти поляка не маю і на неї не здавав на неї 🙂 (родичів у Польщі немає). Просто знаю інформацію по деяких питаннях в отриманні карти поляка, і тому чим можу тим і допомагаю людям. Навіть, якщо здаєш на карту поляка, все знати не можливо і кожен випадок індивідуальний, оскільки кожен консул може розглянути одну і ту ж ситуацію по різному – як по питаннях, так і по документах.

   Мені дуже приємно що є такі відвідувачі, які можуть допомогти порадою. Велике вам дякую за допомогу!

   • Wictor :

    ТА дуже прошу)))
    тільки в мене тепер питання))0

    Інші докази

    “Клопотання про звільнення від оплати за розгляд візової заяви” де мені це взяти?
    Дякую!

 10. Влад :

  Маю документи роду але я неповнолітній і тому мама спочатку буде здавати на КП, але вона має дуууже низький рівень польської, я хожу на курси у польське товариство вчу мову, боюся як вона буде співбесіду проходити!

  • Wictor :

   Нехай добре вчить! Тобто підготується!
   Краще не спішити а то при відмові треба здавати еж через рік (мені говорив один мужик, незнаю чи правда 100 відсотків)
   Ше як на кого попаде! Є старий норм і є не норм)))

 11. Оксана :

  Моя дочка вже отримала український паспорт, а закордонного ще не має, їй 17 років. Чи можна в анкету на карту поляка вносити дані українського паспорта, чи вносити дані свідоцтва про народження?

  • Wictor :

   Якщо має паспорт то для чого свідоцтво?)
   Моя думка і наука!
   1. Мати всі документи впорядку!!!!!

 12. Оксана :

  Чи питає консул про те, чи ходиш ти до костьолу і як часто ходиш? А якщо ходиш до греко-католицької церкви, чи не вплине це негативно на його рішення про видачу карти поляка?

  • Wictor :

   Так питає! Мене питав я казав правду! Шо був малий то ходив, а тепер ні! і казав що ходжу до грекокатолицької церкви!
   Але нічого)))Ну він дуже питав мене про релігію!!! Краще знати! Як святкують вони Різдво і Пасху! І ще про обливний понеділок питав! Так шо вивчити то треба!

 13. олег :

  чи є в мене шанс отримати карту якщо мій дідо виїхав з польщі в 1945 свідоцтва про народження ми його немаємо костел де його хрестили горів але є дозвіл на будівництво виданий в 1936 і страховка 1942року а також могили його батьків на територіїї польщі

 14. Diana :

  Привіт,cкажіть будь ласка,чи можу я претендувати на карту поляка якщо моя прапрапрабабуся була полькою?

 15. Оля :

  Дякую,завтра йдемо до консула щоб взнати чи зможуть мені відкрити візу якшо чоловік і син мають Карту поляка

 16. Микола :

  Я вже отримав карту поляка і хочу щоб діти також отримали.
  Чи буде з дітьми співбесіда так само як зі мною?

 17. Оля :

  Були у консула,так як моїх документів недостатньо нам сказали якшо двоє дітей і чоловік має карту поляка то можна зробити мені(як мамі 2 дітей шо мають карти поляка),або за проханням чоловіка на підставі його карти відкрити річну крайову візу але потрібна страховка на 100 днів

 18. Олександр :

  Добрий день. Скажіть будь ласка. В мене є свідоцтво про народження мого діда. там зазначено що від народився в Польщі біля Любліна. Про Його батьків документів не має. Куди мені звернутись щоб дізнатись його національність та національність і громодянство його батьків, тобто моїх прадіда та прабаби?я проживаю в Рівненській області. дакую

  • admin :

   Доброго дня! А у його свідоцтві про народження національність не вказана? Чи у ваших батьків у свідоцтві не вказано що ваш дід поляк? Якщо ні, то потрібно звернутись у архів по місцю його проживання – там ця інформація має бути.

 19. Степан :

  Скажіть будь ласка, якщо в мене дідо лиш народився в Польші, але громадянство має українське, бо його переселили звідти, то я можу притендувати на кату поляка???

 20. Інеса :

  Доброго дня!
  У мене така ситуація: мій друг вчиться у Польщі, сам він з України, має карту поляка. Чи може він зробити мені запрошення у Польщу, щоб я могла відвідати країну і чи буде воно дійсне?
  Родинних зв*язків у нас немає.
  дякую)

  • admin :

   Доброго дня! Якщо він попросить знайомих поляків виписати вам, наприклад, гостьове запрошення, то так. А якщо він просто студент, то неможе від себе виписати запрошення, безрізниці чи у нього є карта поляка.

 21. Ніна :

  Доброго вечора!Підскажіть мені будь ласка, дід мій поляк родився в Польші 1885-1890 роках, а потім жив на Україні, куди мені звернутися за свідоцтвом про народження (митрикою)? І чи можу, я претендувати на карту Поляка?.

  • admin :

   Доброго вечора! Якби він жив у Польщі, то можна було б у архів по місцю проживання звернутись… Можливо у ваших батьків у свідоцтві про народження написано що їх батько поляк.

 22. Ніна :

  Добрий ранок! Дід жив в Польщі до 16 років, потім переїхав в Україну, а свідоцтво про народження батька немає.І чи достатньо свідоцтво батька? І маю право на карту Поляка? Дуже Вам вдячна.

 23. Юра :

  Доброго дня. В мене така ситуація: я маю карту поляка, хочу зробити мамі карту поляка, вона є членом польського товариства три роки, але родинних звязків немає. Які у мами шанси отримати карту поляка? Дякую.

 24. Катя :

  Здраствуйте!!! Подскажите пожалуйста такое, у меня прописка львовская, работаю в Киеве.Достаточно ли мне будет справки с места роботы в Киеве, чтобы сдавать на карту поляка в Киеве или обьязательна прописка? Спасибо.

 25. Марта :

  Доброго дня!Підкажіть будь ласка,якщо мої батьки не мають Карту Поляка чи я отримаю її сама!?
  І скільки це коштує?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *