Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка

Карта поляка є документом, який підтверджує приналежність до польського народу. Власник Карти поляка має права, що випливають із закону про Карту поляка, прийнятого парламентом Республіки Польща 7 вересня 2007 року. Закон вступає в силу протягом 6 місяців з дня публікації в зборах постанов “Монітор польськи”, тобто в останніх числах березня 2008 року.

Файли для скачування:

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безплатною медичною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безплатно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні гміни.

Карта – це не громадянство!

Увага! Отримання Карти не означає надання польського громадянства, постійного виду на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетину кордонів Республіки Польща.

Карта Поляка може бути надана особі, яка вважає себе приналежним до польського народу і при цьому:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Карту поляка може отримати лише особа, що не має польського громадянства або постійного виду на проживання на території Республіки Польща, яка є громадянином наступних держав:

Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України або Республіки Узбекистан.

Карту поляка може отримати також особа, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону від 9 листопада 2000 р. про репатріацію.

Питання консула на карту поляка

Питання стосуються польських традицій, культури, звичаїв, літератури та географії. Зокрема, треба буде знати:

Питання – Відповіді

Хто може видати мені Карту поляка?

Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка. Запам’ятайте, що прохання про Карту Поляка подається у письмовому вигляді. При видачі Карти поляка консульстві не стягується плата. Карта поляка видається безкоштовно.

Що потрібно написати в проханні про надання Карти поляка?

У ньому мають бути зазначені:

Ім’я та прізвище прохача, дата і місце його народження, стать, адреса проживання, громадянство, національність, громадянство і національність батьків, бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка.

До прохання треба приєднати копію актуального документа, що засвідчує особистість прохача, а також копії документів, що підтверджують містяться в проханні. Це можуть бути напр.: Польські документи, що посвідчують особу; акти громадянського стану або їх копії; свідоцтва про народження; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документ, що підтверджує факт депортації чи ув’язнення, в якому запис про польське громадянство або походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, що містить запис про польське походження; закордонний документ, що засвідчує особистість, що містить запис про польську національність даної особи; довідка з польської організації про активну діяльність на користь польської культури, мови або польської меншини;  має законну силу резолюція про польське походження, прийнята в згоді з законоположеннями закону про репатріацію.

Увага! Список польських організацій, що мають право надавати такого роду довідки, буде опублікований у зборах постанов “Монітор польськи” (доступний у Консульському відділі).

Увага! Особливо заслуженим особам польський консул може видати Карту поляка без необхідності надавати довідки. Також консул під час розмови оцінює ступінь знання польської мови бажаючим отримати Карту поляка.

Який термін дійсна Карта поляка?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Карти поляка необхідно подати заяву про її продовження на наступні 10 років. Карта поляка стає недійсною також у разі, коли її власник отримає польське громадянство або оселиться на території Республіки Польща.

Хто вручає Карту поляка?

Особі, яка отримала Карту поляка, відповідний документ видає польський консул або його уповноважений. Вручення Карти поляка повинне по можливості проходити в урочистій обстановці. У разі втрати або пошкодження Карти поляка, консул за заявою власника Карти видає її дублікат.

Як користуватися Карткою поляка?

Для того, щоб скористатися правами, які дає Карта поляка, слід пред’явити її разом з дійсним документом, що засвідчує особистість.

У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?

Консул відмовить у видачі Карти поляка, коли прохач приєднає до заяви документи, що містять неправдиві особисті дані або фальшиву інформацію, або коли прохач говорить неправду або приховає правду, підробить документи або використовує справжній документ. Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів. Карти поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство, а також діючі на шкоду безпеці, обороноздатності, громадському порядку або основним інтересам Республіки Польща.

Допомога полякам на Сході

Фонд “Допомога полякам на Сході” допоможе Вам підготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях з найчисленнішим польським населенням будуть створені спеціальні відділення Фонду, завданням яких буде безпосередня допомога у підготовці повного і правильно заповненої заяви про надання Карти поляка.

Фонд вже понад 15 років підтримує польські спільності в їх просвітницької, медійній, культурної і громадської діяльності.

Адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57

Сайт: pol.org.pl

Коли Карта поляка стає недійсною?

Консул оголошує Карту Поляка недійсною, якщо її власник веде себе образливо по відношенню до Республіки Польщі або поляків, діє на шкоду Республіці Польща, а також у тих випадках, коли власник Карти Поляка отримав польське громадянство, оселився в Польщі або відмовився від Карти поляка. Власник зобов’язаний негайно повернути недійсну Карту поляка консулу.

Як виглядає документ Карта поляка?

Зразок документа Карта поляка, а також зразок заяви, яку потрібно подати, щоб її отримати, буде визначений Радою Міністрів у спеціальній постанові.

У якому випадку Карту поляка може отримати дитина?

У тому випадку, коли обоє батьків мають Карту Поляка або коли її має один з них, а другий виражає в присутності польського консула згоду на видачу дитині Карти поляка. Увага! Згода батьків не потрібна, якщо він позбавлений батьківських прав.

Якщо неповнолітньому виповнилося 16 років, він повинен особисто висловити згоду на отримання Карти поляка. Карта поляка, видана неповнолітньому, стає недійсною після закінчення року з дня досягнення нею повноліття. Щоб цього уникнути, необхідно не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дійсності Карти поляка подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Чи може чоловік чи дружина володаря Карти поляка претендувати на отримання Карти?

Так, якщо він (вона) знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою, знає і підтримує польські традиції та звичаї, а також зможе довести, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадідусь були за національністю поляками чи мали польське громадянство.

У разі відсутності польських коренів чоловік/жінка-власник Карти поляка може звернутися із заявою на ім’я польського консула з проханням видати Карту поляка для свого чоловіка (дружини). Відомі позитивні результати прохань.

Як написати заяву на отримання Карти поляка?

Заява на отримання Карти поляка складається у довільній формі на ім’я консула польського посольства за місцем проживання заявника з обов’язковим зазначенням: ПІБ прохача, дати і місця його народження, статі, адреси проживання, громадянства, національності, а також громадянства і національності батьків, бабусі, дідуся, прабабусі і прадідуся (останнє, якщо на їхнє походження посилається особа, яка бажає отримати Карту поляка).

До заяви необхідно додати копію актуального документа, що посвідчує особу заявника, а також копії документів, що підтверджують містиме в проханні.

Це можуть бути польські документи, що засвідчують особу, акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження, шкільні атестати, документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях і т. д.

Коментарі до статті

 1. Дмитро :

  Добрий день. В мене така ситуація. Моя рідна бабця має українське громадянство, а от її брат має польське(в нього є багато документів, що він поляк, був на примусових роботах в німеччині, має власність на землю в польщі, документи про те що він народився в Україні, та переїхав в Польщу, громад. польське). Просто вони рідні тільки по мамі. Тобто відчим моєї бабці був поляком. В свій час частина родини виїхала до польщі, він них є купа документів. Чи є в мене шанс отримати карту поляка? Дякую.

  • Тарас :

   Доброго дня вам! Підкажіть будь-ласка. Брат мого прадіда виїхав у Респуюліку Польщу приблизно 1947-1950 рр.і проживав там до самої смерті. Мав дітей та онуків, які навідувались до нас в Україну та підтримували звязок. Скажіть чи можу я претендувати на КП.

   • admin :

    Доброго дня! На мою думку ви не можете отримати карту поляка, оскільки брат придіда не рахується…

 2. Вадим :

  В 44-му діда совєти забрали на війну з Украіни,прийшла похоронка що загинув.В кінці 80-х прийшла звістка що дід живий,живе в Польщі,є громадянином.На сьогодні ,в Польщі,живе тітка,дідова дочка від другого шлюбу.Як доказати родині звязки з дідом,і чи можуть вони бути аргументом для отримання карти.

 3. Антон :

  День добрий!
  Скажить будьласка, чи маю я право керувати польскiм авто, маючi картку поляка, за межами Польшi?

  • admin :

   Доброго дня! Маєте право, але на загальних підставах – карта поляка не надає привілегій.

 4. Юлія :

  Доброго дня!У мене виникло питання.

  Цитую:”Також у разі, коли подає заяву про отримання карти поляка репатрійований з території Польської Народної Республіки на основі репатріаційних договорів, укладених у 1944-1957 рр. в одну з країн-учасниць цих договорів.”.

  А якщо я внучка репатрійованої з території Польської Народної Республіки, то чи маю я право на отримання карти поляка?

  • admin :

   Доброго дня! То пункт – “У якому випадку консул відмовляє у наданні Карти поляка?”. Якщо ваші дідусь чи бабуся мали польське громадянство, то так.

 5. Евген :

  Підскажіть людей чи організаціі,які допоможуть зібрати документи на карту поляка.Дякую за відповідь!

 6. Ірина :

  підкажіть, будь ласка, а в якому саме архіві у Львові потрібно шукати документи про своїх прабабусь, прадідусів?

 7. Карп :

  моє шанування! прошу підказати маю на руках своє свідоцтво про народження де батько – поляк, мати – українка, та свідоцтво про народження батька де його батьки обидвоє поляки! чи достатньо цих документів щоб притендувати на КП?

  • admin :

   Доброго дня! Так, але вам скоріш за все потрібно одразу робити карту побиту, тобто робити воз’єднання сім’ї.

 8. Віктор :

  Де можна знайти матеріал для підготовки на захист Карти Поляка?Дякую!

 9. Wictor :

  Вчора здав на КП!!! Радий капец)))

 10. Богдан :

  доброго дня. підкажіть будь ласка.недавно був в консульстві рішення позитивне сказали прийти через два місяці за картою.і хвилююся незнаю чи це вже остаточно чи можуть бути якісь нюанси?

  • admin :

   Доброго дня! Якщо вже сказали, що рішення позитивне, то можете не хвилюватись 🙂

 11. Богдан :

  дкую за моральну підтримку!

 12. МАРІЯ :

  ПІДКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ЯК МОЖНА ОТРИМАТИ ДОКУМЕНТИ З ПОЛЬЩІ МОГО ДІДУСЯ ЯКИЙ ПОМЕР І ПОХОВАНИЙ В ТАРНОВСЬКИХ ГУРАХ…І ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ КАРТУ ПОЛЯКА ЗА СВІДОЦТВОМ ПРО СМЕРТЬ ДІДУСЯ?

  • admin :

   Можете отримати виписку з архіва, по колишньому місці проживання дідуся. На мою думку свідоцтва про смерть недостатньо, але краще уточніть у консульстві…

 13. Polinka :

  Добрий день!
  Допоможіть, будь ласка, відповіддю….
  Мала прадіда поляка.однак жоднісінького документа не збереглося…..в громадських організація беру участь,але.на жаль, ніде це не фіксується…Але добре володію польською мовою,навчаюся по обміну у Польщі, зрозуміло,що на питання по культурі мала б дати відповідь..Чи є у мене шанси отримати Карту Поляка….Чи все ж таки мають бути формальні підтвердження?
  І ще, які громадські організації визнає консульство?
  Дуже дякую,з нетерпінням чекаю на відповідь.

  • admin :

   Доброго дня! Якщо у вас були родичі поляки і не збереглося жодного документу, спробуйте відіслати запит у архів по колишньому його місцю проживання. На рахунок організацій – обов”язкове формальне підтвердження. Спитайте у вашій організації чи можуть вони допомогти вам з картою поляка і т. д., можливо вони уже комусь допомагали.

 14. Polinka :

  І якщо в когось були позитивні випадки у таких ситуаціях,дайте знати…я там читала.що хлопець з івано-Франківська мав схожу ситуацію,як все закінчилося…
  Дуже дякую, самі розумієте, що неформально родичі є, а документально нічого не можу довести….(

  • admin :

   Якщо ви десь прочитали на мому сайті про схожу ситуацію – прокоментуйте його відповідь я допоможу вам зв”язатись з тією людиною.

 15. руслан :

  доброго дня!хотів би запитати чи можу я ідти на співбесіду до консула не з орігіналами документів про походження а з копіями завірені нотаріально?

  • admin :

   Доброго дня! Думаю так, але краще зателефонуйте у консульство і уточніть. Можливо навіть коли будете записуватись на співбесіду.

  • Wictor :

   Думаю НІ!! В мене було свідоцтво порване на 2 частини, я його заклеяв скотчем ,він мені сказав шоб я робив нове!

 16. Ірина :

  Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи необхідно перекладати на польську мову та завіряти нотаріально документи для отримання карти поляка? Якщо так,то які? дякую

 17. Тарас :

  чи можу я отримати карту поляка якщо в мене вси родичи украинци????

 18. Анна :

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня от дедушки остался только военный билет там где написано место рождение г. Ленинград, национальность – Поляк, родной язык – русский. Больше ничего про него я не знаю. Могу ли я претендовать на Карту Поляка. Спасибо!

  • admin :

   Доброго дня! Незнаю чи це буде підставою для видачі карти поляка… краще уточніть цю інформацію у консульстві…

 19. Оля :

  Я не пройшла співбесіду,маю Odpis scrocony aktu urodzenia де не вказана національність діда,баби.Якшо вони жили і родились в Польщі то означає що вони мали obywatelstwo polske?Де знайти такі документи які підтверджують громадянство?

  • admin :

   Спробуйте відіслати запит у архів по колишньому місцю проживання діда чи баби, це також є підставою для видачі карти поляка.

 20. Леся :

  Доброго дня.підкажіть адреси львівських архівів, де можна здобути інформацію про походження родичів. Дякую.

 21. уля :

  Доброго дня! Підкажіть ,будь-ласка,як подати запрос в Польщу по місцю проживання.Дякую.

 22. Алина :

  Доброго вечора. В мене така ситуація. в мене прабабуся колись була переселенкою. Тобто вона не мала польського громадянства, але жила на території Польщі.Чи можу я отримати карту поляка?

 23. irena :

  Доброго дня скажіть будласка якщо мені нема ще 18 років а виповниться за 5 місяців я можу подавати заяву зараз чи ні

  • admin :

   Доброго дня! На мою думку краще трохи зачекати, щоб ви вже повнолітньою отримали карту поляка.

 24. Makss :

  У мене така ситуацыя! Мої прадід і прабабушка були поляками! були репресовані з польші підчас ВВВ і жодних документів незбереглось! Чи можу тоді я отримати карту поляка?

 25. михайло :

  Доброго вечора.У моеї дружини є родичі у ПНР.І мій батько.дідо і бабця були висланні на Україну у 1945 році.Чи можемо ми претендувати КП.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *