Пріоритети польської європейської політики

Міжнародна конференція

Польща прагне грати активну роль у переговорах щодо прийняття Договору про Конституцію ЄС. У цих переговорах вона заявляє про своє прагнення до розробки компромісної формули Договору, який повинен мати врівноважений характер і враховувати інтереси держав-членів.

Пріоритети польської європейської політики

Пріоритети польської європейської політики

Слід сподіватися, що політична воля і високий рівень детермінації приведуть до прийняття проекту Договору про Конституцію ЄС на червневому засіданні Ради Європи, що ще більш сильно згуртує Євросоюз, зміцнить солідарність і підвищить ефективність його діяльності.

Розширення Європейського Союзу

У поточному році важливим аспектом роботи ЄС буде проведення і закінчення переговорів про вступ до Союзу з Румунією і Болгарією. Іншим важливим аспектом буде підтримка Туреччини в її намаганнях виконати встановлені в Копенгагені політичні критерії. Рішення про евентуально відкритті переговорів про вступ цієї країни до ЄС буде прийнято в грудні поточного року. Новим питанням в процесі розширення Євросоюзу є визнання Хорватії статусу країни-кандидата і можливого початку переговорів з цією країною про вступ. Рішення з цього питання має бути прийнято до кінця цього року.

Нова Фінансова перспектива

Враховуючи факт, що термін дії Фінансової перспективи закінчується в 2006 році, необхідно буде в кінці 2005 року прийняти рішення щодо змісту нової Фінансової перспективи. Нова Фінансова перспектива повинна встановити напрями розвитку таких сфер європейської політики, що фінансуються з бюджету співтовариства, як Загальна Європейська Політика, політика згуртування і політика сприяння розвитку, які тісно пов’язані з реалізацією найважливішою суспільно-економічної програми Європейського союзу, тобто Лісабонської стратегії.

Дискусія на тему нової Фінансової перспективи має велике значення для майбутнього вигляду Європейського союзу, перш за все із-за необхідності скоротити розрив між рівнями розвитку старих і нових держав-членів ЄС.

Загальна Сільськогосподарська Політика

У 2003 р. була прийнята реформа Спільної Сільськогосподарської Політики (ОСП) і тим самим визначено її основні напрямки до 2005 р, а ЄС взяв на себе зобов’язання забезпечити сприятливі умови для застосування інструментів ОСП в нових державах-членах. У плані роботи Європейського союзу передбачено завершення переговорів з питання реформ окремих аграрних ринків співдружності, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товарів Союзу на світових ринках. З 1 травня поточного року Польща, як повноправний член ЄС, зможе включитися в роботу з підготовки чергового етапу реформи ОСП.

Політика згуртування ЄС

Вступ Польщі до Європейського союзу позначає її повноправну участь у створенні та використанні благ, що випливають з усіх сфер європейської політики Союзу, до числа яких можна віднести також політику згуртування. Це одне з найважливіших напрямків політики ЄС, яке на другому місці за ОСП поглинає найбільш значну частину бюджету спільноти. Основною метою цієї політики є зміцнення соціально-економічного гуртування Співтовариства У великому спрощення, цю політику можна описати як спектр заходів, спрямованих на скорочення розриву між рівнями розвитку не тільки між державами, але також і різними регіонами ЄС.

Для Польщі це означає можливість отримання підтримки в рамках таких інструментів політики згуртування ЄС, як Структурні Фонди та Фонд гуртування. Це відкриває перед нашою країною величезні можливості розвитку, проте, одночасно ставить перед нами величезні завдання, наприклад, в області програмування і реалізації заходів з розвитку.

У контексті політики згуртування ЄС польська політика повинна концентруватися на двох основних напрямках: на забезпеченні найбільш ефективного використання вже доступних з 1 травня коштів і на активній участі в дискусії про перспективи політики згуртування ЄС, яка протікає паралельно дискусії про перспективи фінансової політики ЄС (бюджетом ЄС) в роках 2007 – 2013.

Вільне пересування громадян

Питання вільного переміщення громадян, що охоплює свободу переміщення трудящих, право створювати підприємства, а також право пересування і перебування, є одним з тих аспектів європейської інтеграції, який найбільш цікавить громадськість. Згідно з положеннями Договору про заснування Європейського співтовариства, трудящі держав ЄС мають право перебувати і переміщатися по території Союзу навіть у разі, якщо вони не проявляють економічної активності. Крім того, вони не можуть піддаватися будь-якої дискримінації в порівнянні з місцевими працівниками галузі доступу до роботи та умов її виконання.

Це є одним з аспектів реалізації принципу спільного ринку, а одночасно засобом, що забезпечує постійний прогрес в економічному розвитку і постійне підвищення соціальних стандартів на території Співтовариства. Можливість повного використання прав, що випливають з вільного переміщення осіб, поряд з виборчими правами, є одним з головних аспектів каталогу прав громадянина Європейського союзу і займає високу позицію серед пріоритетів європейської політики Польщі.

В даний час тільки Великобританія, Ірландія, Швеція і Голландія висловили згоду на повну свободу руху робочої сили з нових держав-членів. Решта – старі – держави-члени ЄС встановили семирічний перехідний період у цій області.

Спільна зовнішня політика та політика безпеки (СЗБП)

З точки зору польських політичних і економічних інтересів ключове значення має розвиток тісному зв’язку зі східними сусідами ЄС у рамках Європейської Політики Сусідства. Польща очікує, що політика сусідства буде чітко диференційована стосовно окремих регіонів, і підтримує розвиток Східного виміру зовнішньої політики ЄС, як механізму, що координує способи реалізації та інструменти східної політики ЄС, а також платформи регіонального співробітництва.

Польща підтримує поглиблення зв’язків між ЄС та Росією і висловлює свою готовність взяти участь у всіх формах діалогу, який ведеться між зацікавленими сторонами. Крім цього, ми уважно стежимо за політикою ЄС по відношенню до Калінінградської області. Польща підтримує також інтеграцію України з Європейським Союзом і зближення Молдови з ЄС.

З точки зору Польщі, дуже важливо, щоб інші держави-члени ЄС підтримували розвиток Європейської Політики Сусідства та Східного виміру зовнішньої політики ЄС, особливо у сфері економіки та фінансів. Необхідно також стежити за реалізацією положень договорів, укладених між Союзом та зазначеними державами, а також за розвитком форм діалогу між Союзом та його східними сусідами, а особливо діалогу з питань енергетики.

Участь Польщі у формуванні зовнішньої політики і політики безпеки ЄС не обмежується тільки до східної політики ЄС. Уважно стежимо також за процесом стабілізації та нормалізації ситуації на Західних Балканах і гаряче підтримуємо європейський шлях, обраний державами цього регіону.

Польща має намір активно включитися в реалізацію стратегії ЄС у рамках Барселонського процесу та Євро-середземноморського партнерства, завданням яких є розвиток близьких взаємин ЄС із його сусідами на південних узбережжях Середземного Моря, тим більше, що вона має в цьому регіоні важливі політичні і економічні інтереси.

Серйозне значення з точки зору польських інтересів має також розвиток тісних трансатлантичних зв’язків в політичному, військовому, економічному і соціальному масштабах, а також сприяння розвитку гармонійних взаємин Євросоюзу з США і НАТО.

Ми, звичайно, не забуваємо також і про інші, позаєвропейські райони: Азії, Латинській Америці, Караібах та Африці. Польща має намір брати активну участь у діях ЄС, здійснюваних у рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського союзу, і поглиблювати наші політичні й економічні зв’язки з країнами цих регіонів.

Активну участь Польщі в реалізації СЗБП ставить перед Відділами зовнішньої торгівлі завдання враховувати погляди і думки держав-членів ЄС та інститутів Союзу в області розвитку взаємин з позаєвропейським державами і з державами, що не входять до складу Союзу, звертаючи особливу увагу на економічні та торговельні взаємини і надання допомоги у їх розвитку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *