Система освіти в Польщі

Діяльність і організація системи освіти в Польщі визначається Законом від 7 вересня 1991 року (Закон про систему освіти). Нову структуру освіти внесено 8 років по тому.

Система освіти в Польщі

Система освіти в Польщі

Згідно з Конституцією республіки Польща, кожен громадянин країни має право на освіту. Навчання в державних школах є безкоштовним. Тільки початкові школи і середні школи мають статус обов’язкових навчальних закладів.

Навчання є обов’язковим з 6 до 18 років. Через не відданя дитини в школу, а також за неподання даної особи на обов’язкову шкільну освіту, відповідальність несуть батьки або опікуни, які в таких ситуаціях будуть покарані штрафом.

У Польщі освіта підпорядковується Міністерству народної освіти (MEN) і Міністерству науки і вищої освіти (MNiSW).

Польська система освіти складається з наступних освітніх установ:

Дитячий садок

Дитячий садок відвідують діти від 3 до 6 років; організовані в дитячих садах або школах, так звані “zerówki” (дошкільні установи) є сьогодні обов’язковими для всіх дітей шестирічного віку.

Шкільна освіта у Польщі

Початкова школа

У початкові школі (у Польщі це основна) навчання триває 6 років, навчальний процес розділений на два трирічних етапи:

 1. 1-3 класи – ця освіта характеризується відсутністю поділу на предмети (так зване інтегроване навчання) і проведенням занять в одним учителем – вихователем. Іноді буває вивчення іноземної мови, фізкультури або занять в комп’ютерних класах доручають іншому вчителю (фахівцю). Організовуються також заняття з релігії, про участь у яких приймають рішення батьки дитини, а також позакласні заходи, розвиваючі таланти дітей.
 2. У 4-6 класах вивчають такі предмети: польська мова, іноземна мова на вибір, музика, мистецтво, фізичне виховання, математика, природа, інформатика, технологія, історія і суспільство, релігія або етика.
  Вибір предметів залежить від рішення батьків. Предмет виховання для життя в сім’ї – від 5 класу, – також залежить від рішення батьків дитини. Уроки проводять вчителі – фахівці, один з яких є класним керівником даного класу.
  У 6 класі введені випускні іспити – перевірка рівня знань та навичок, які приймає Центральна екзаменаційна комісія. Однак, результати іспитів не впливають на вступ до гімназії або на закінчення початкової школи.

Гімназія

Гімназії або середня школа з’явилися в результаті реформи проведеної системою освіти в 1999 році, і вони стали новим типом шкіл для підлітків від 13 до 16 років. Навчання в такого роду навчальних закладах має загальний характер і включає в себе наступні предмети:

 • історія,
 • польська мова,
 • дві іноземні мови,
 • біологія,
 • географія,
 • суспільствознавство,
 • музика,
 • мистецтво,
 • хімія,
 • фізика,
 • фізичне виховання,
 • інформатика,
 • математика,
 • художні та технічні заняття,
 • безпека життєдіяльності.

Уроки релігії, виховання для життя в сім’ї, етика залежать від рішення батьків учня.

Навчання в гімназіях завершується здачею випускних іспитів, організованих у всіх випускних класах (як правило, в квітні). Всього здається три основних випускні іспити: гуманітарний, мовної та фізико-природний. Здача випускного іспиту обумовлює завершення цього етапу навчання в гімназії, а його результат береться до уваги під час вступу до вищих навчальних закладів.

Постгімназійна освіта

Пост гімназійну освіту можна отримати: в основній школі професійної освіти. Освіта триває 2-3 роки і закінчується випускним кваліфікаційним іспитом і отриманням диплома, що підтверджує кваліфікацію. У трирічній загальноосвітній або профільній школі. Випускники такої школи здають підсумкові випускні іспити на атестат зрілості. Українські діти також мають можливість навчатися безкоштовно після 9 класу в середніх спеціальних навчальних закладах Польщі:

 1. У технікумі – навчання триває чотири роки. Після закінчення навчання випускники здають підсумкові іспити на отримання атестата зрілості, і кваліфікаційний іспит на отримання диплома, що підтверджує їх професійну кваліфікацію, наприклад, технік програміст.
 2. У дворічних додаткових загальноосвітніх або трирічних комплементарних технікумах, що дає можливість підготуватися до іспиту на атестат зрілості.
 3. У професійних середніх школах. Навчання в них триває не довше, ніж 2,5 року і закінчується отриманням диплома, який підтверджує кваліфікацію кожного учня.
 4. У трирічних спеціальних школах для учнів з розумовою відсталістю значного або помірного ступеня, а також з множинними функціональними порушеннями організму, закінчується школа отриманням свідоцтва, яке підтверджує пристосування кожного учня для роботи.

У період до 1999 року першим етапом отримання освіти в Польщі була восьмирічна школа, а після її закінчення можна було спробувати поступити на навчання до середньої школи: середню загальноосвітню, середню професійну або трирічний професійний навчальний заклад, наприклад, технікум.

Шкільна шкала оцінок в Польщі включає в себе річні і семестрові оцінки успішності. Оцінки, що характеризують успішність учнів починають ставити вже з 4 класу початкової школи. Шкалі ступенів успішності відповідають наступні оцінки:

 • прекрасно – 6,
 • дуже добре – 5,
 • добре – 4,
 • задовільно – 3,
 • допустимо – 2,
 • недостатньо – 1.

Поведінка учня також підлягає шкалі оцінювання, серед яких:

 • зразкова поведінка,
 • дуже гарна,
 • правильна,
 • недоречна,
 • негожа.

У 1-3 класах початкової школи застосовуються описові оцінки. Вищі навчальні заклади найчастіше використовують шкалу оцінок в інтервалі між 2 і 5.

Вища освіта в Польщі

Критерій доступу до вищої освіти

Загальний час навчання для здобуття середньої освіти становить 12 – 15 років. До моменту закінчення школи, учень має можливість підготуватися до іспиту на атестат зрілості. Після складання підсумкового іспиту випускники отримують атестат зрілості. Цей документ необхідний для подачі заяви про прийом до одного з вищих навчальних закладів Польщі.

Система вищої освіти в Польщі

Система вищої освіти і основи її функціонування визначає Закон від 27 липня 2005 року. Положення цього закону дотримуються в державних і недержавних вищих навчальних закладах, а проведення професійного навчання здійснюється на тих же принципах і при дотриманні тих же умов. Вузи, незалежно від їх статусу, діляться на академічні інститути та професійні коледжі.

Академічний університет – це вищий навчальний заклад, в якому мінімум один підрозділ має право присвоєння наукового ступеня доктора наук.

Професійний коледж – це вищий навчальний заклад, який видає диплом бакалавра або магістра і має магістратуру, яка уповноважена присвоювати доктора наук.

Диплом бакалавра видається після проходження від шести до восьми семестрів, а навчання на інженера сім або вісім семестрів.

У магістратурі тривалість навчання три або чотири семестри, а бакалавр плюс магістр від дев’яти до дванадцяти семестрів.

Аспірантура триває не довше, ніж чотири роки, і їх учасники отримують свідоцтво про закінчення аспірантури. В окремому випадку отримують звання доктора наук. Вища освіта, а також аспірантура мають як денну, так і заочну форму навчання.

Титули, що привласнюються випускникам вузів

 • Бакалавр, а також рівнозначні назви: бакалавр сестринської справи або бакалавр акушерства, інженер, інженер пожежної охорони, інженер, архітектор та інженер ландшафтний архітектор – видаються випускникам бакалаврату;
 • Магістр, а також рівнозначні назви: магістр мистецтв, магістр фармацевт, магістр інженер, магістр інженер архітектор, магістр інженер ландшафтний архітектор, магістр інженер пожежної охорони, магістр сестринської справи, магістр акушерства, лікар, лікар стоматолог, лікар ветеринар.

Залікові очки

Кількість балів ECTS передбачено планом навчання за семестр становить від 27 до 33, в той час як за рік навчання – 60. Кількість балів для диплома першого ступеня становить 180-240, для диплома другого ступеня 90-120, а для завершення навчання бакалавр плюс магістр 270-360.

Наукові титули, звання, вчений ступінь

Наукові ступені: доктор і кандидат наук певної галузі науки в межах даної наукової дисципліни.

Наукові ступені в галузі мистецтва: ступінь доктора і кандидата наук, в зазначеній галузі мистецтва, в області певного виду мистецтв.

Наукові ступені привласнюють одиниці вищих навчальних закладів, Польська Академія Наук, а також науково-дослідні інститути, відповідно до прав, що отримані в окремому режимі.

Наукове звання професор певної галузі науки, звання в галузі мистецтва, звання професора певної галузі мистецтва, звання професор присвоює Президент Республіки Польща.

Коментарі до статті

 1. ordnung :

  Спасибо за статью. Пригодилась в университете.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *