Робочі страховки в Республіці Польща

На іноземців, що працюють на території Польщі, поширюється дія Закону про соціальне страхування від 13 жовтня 1998 року. Закон передбачає принцип рівності всіх застрахованих, незважаючи на їх національну приналежність. Це означає, що по відношенню до всіх працевлаштованим у Польщі особам на підставі трудового договору застосовуються однакові умови охоплення системою обов’язкового соціального страхування.

Отже, цьому страхуванню підлягають, незалежно від національної приналежності, особи, які мають постійну роботу, тобто працюють на підставі трудового договору або договору-доручення. У цьому місці варто відзначити, що внесками на соціальне страхування не обтяжені в Польщі договори про замовлення на створення творчого твору.

Обов’язкове соціальне страхування включає в себе чотири складові частини: внески на пенсійне забезпечення, на допомогу в разі втрати працездатності, медичне страхування та страхування від нещасного випадку.

Частина страхового внеску, призначена на пенсійне забезпечення, відкладається, відповідно до проведеної в 1999 році в Польщі реформи, на особистий рахунок працівника, з якого в майбутньому буде виплачуватися пенсія. Частина внеску йде на допомогу в разі втрати працездатності.

У рамках обов’язкового внеску на медичне страхування, працівник у разі хвороби отримує за лікарняним листком 80% заробітної плати. Ця ж частина внеску дає можливість виплачувати жінкам виплата під час декретної відпустки або відпустки по догляду за дитиною. У свою чергу, четверта згадана вище частина внеску пов’язана з можливістю нещасного випадку на робочому місці або виникнення професійного хронічного захворювання.

Відповідно до польського законодавства, на роботодавця покладається обов’язок охоплення системою соціального страхування всіх працівників, так само саме роботодавець зобов’язаний сплачувати внески на соціальне страхування за всіх працівників в період дії трудового договору до дня його розірвання або припинення терміну дії.

Після розірвання трудового договору іноземець може добровільно сплачувати внески на пенсійне забезпечення і на допомогу в разі втрати працездатності. З цією метою він повинен подати заяву про бажання страхуватися в Управління соціального страхування (ZUS – Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych) – державне страхове агентство, що несе відповідальність за збір внесків до фонду соціального забезпечення, виплату пенсій та допомог.

Відповідно до міжнародних договорів, підписаних Польщею з низкою держав, клієнт страхового агентства, за якого в Польщі виплачувалися пенсійні внески, отримуватиме з бюджету польської держави пенсію. Її розмір встановлюється в залежності від розміру заробітку і терміну роботи в Польщі.

Увага! З моменту вступу Польщі до Європейського Союзу польська пенсійна система і система соціального страхування підкоряються загальним правилам координації систем соціального страхування держав-членів ЄС.

Це означає, крім інших змін у даній області, що рішення щодо виплати пенсій і соціальних допомог знаходиться в залежності від того, в якій державі працівник сплачував внески. В даному випадку його пенсія та інші види соціального забезпечення виплачуються працівникові відповідно до внутрішнього законодавства тієї держави, в якій він працював протягом найбільш тривалого терміну, причому, незалежно від місця проживання в момент звернення до відповідних органів про отримання пенсії або допомоги.

Щоб оформити страхівку для виїзду за кордон, перейдіть у розділ віза у Польщу і скористайтесь контактними даними.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *