Громадянство Польщі

Питання отримання польського громадянства і його втрати регулює розпорядження від 2 квітня 2009 року про польське громадянство (від 2012 поз. 161).

Громадянство Польщі

Громадянство Польщі

Розпорядження містить два основних принципи отримання польського громадянства. Принцип безперервності польського громадянства, викладений у п.2 Розпорядження, гарантує довічність громадянства, починаючи від моменту його отримання, незалежно від змін у законодавстві про громадянство.

Це означає, що особи, які отримали польське громадянство на підставі старих правил, змінених або скасованих, якщо не втратили польського громадянства, зберігають його на підставі правил, що діють у момент його одержання. Це правило є одночасно директивою для відповідних органів державного управління в процесі підтвердження наявності або втрати польського громадянства.

Викладений в п.3 Розпорядження принцип винятковості польського громадянства тісно пов’язаний з проблематикою подвійного (множинного) громадянства, він визначає чітку директиву і дозволяє уникнути небажаного ефекту. Проект розпорядження допускає наявність декількох громадянств із збереженням абсолютного пріоритету польського громадянства.

Громадянин Польщі може мати одночасно польське громадянство і громадянство іншої держави, із збереженням таких же прав і обов’язків, як і громадянин Польщі, який має тільки польське громадянство, тобто при зверненні в органи державної влади не може посилатися на інше громадянство і наступні з нього права та обов’язки.

Способи отримання польського громадянства:

Принцип крові / Ius Sanguinis – народження від батьків, хоча б один з яких є громадянином Польщі.

Дитина отримує – за законом – польське громадянство, народженням від батьків, хоча б один з яких є громадянином Польщі, незалежно від того, народився він у Польщі чи за її межами. (Ст. 14 п. 1 Закону про польське громадянство).

Принцип території / Ius Soli – народжена чи знайдена дитина на території Польщі.

Цей принцип застосовується в разі, якщо дитина народилася або її було знайдено на території Польщі, а обидва батьки невідомі або їх громадянство не визначено або вони його не мають (ст. 14 п. 2 та ст.15 Закону про польське громадянство). Така дитина за законом отримує польське громадянство.

Усиновлення

Дитина, усиновлена особою або особами, які мають польське громадянство, отримує це громадянство в разі, якщо усиновлення відбулося до здобуття дитиною 16 років. У цьому випадку вважається, що неповнолітній іноземець отримав польське громадянство в момент народження. Дитина отримує польське громадянство за законом.

Прийняття до громадянства Президентом РП

Президент РП може визнати іноземця польським громадянином на підставі його заяви. Президент не обмежений Конституцією у своїй компетенції та може надати польське громадянство будь-якому іноземцю.

Отримання польського громадянства одним з батьків, поширюється на неповнолітнього, який перебуває під батьківською опікою в разі, якщо другий батько позбавлений батьківських прав або висловив письмову згоду на отримання неповнолітньою дитиною польського громадянства. У разі якщо дитині 16 років чи більше, необхідна їхня згода.

Особи, які проживають на території РП подають заяву про прийняття в польське громадянство на ім’я Президента РП через воєводу, що проживають за кордоном – через консула. Заява подається особисто або надсилається поштою з офіційно завіреним підписом.

Документи складені іноземною мовою необхідно подати разом з офіційним перекладом на польську мову, складеним сертифікованим перекладачем або консулом РП. Зразок заяви про прийняття в польське громадянство встановлений розпорядженням Президента РП від 7 серпня 2012 р. з питання зразка бланка заяви про прийняття в польське громадянство, вимог, що стосуються фотографії, доданої до заяви, і зразка повідомлення про зміст рішення про відмову від польського громадянства (д . р. поз. 927).

Визнання польським громадянином

Питання регульовані Розпорядженням від 2 квітня 2009 року про польське громадянство розширюють, у порівнянні з Розпорядженням з 1962 р., коло іноземців, які можуть бути визнані польськими громадянами в процесі виконання адміністративної процедури.

По шляху визнання польське громадянство можуть отримати іноземці, що проживають на території Польщі на підставі певних дозволів, які впродовж багаторічного легального перебування в Польщі інтегрувалися в польському суспільстві, володіють польською мовою, мають гарантоване місце проживання та засоби утримання, поважають польські закони, не становлять загрози для безпеки держави, особливо біженці, особи без громадянства, діти і подружжя польських громадян або особи польського походження.

Визнання польського громадянства регулюється Кодексом адміністративних процедур. Рішення воєводи (I інстанції) може бути оскаржено в органах II інстанції, яким є Міністр внутрішніх справ. Рішення Міністра внутрішніх справ може бути оскаржене в адміністративному апеляційному суді. Заява подається на бланку, встановленому розпорядженням Міністра внутрішніх справ від 3 серпня 2012 р. (д.р. поз. 916).

Згідно зі ст. 30 п.1 Закону про польське громадянство, польським громадянином визнається:

 • п.1: іноземець, що перебуває безперервно на території РП мінімум 3 роки на підставі дозволу на проживання, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського співтовариства або по праву постійного перебування, що має на території Польщі стабільне і регулярне джерело доходу і юридичний статус займаного житлового приміщення;
 • п.2: іноземець, що перебуває безперервно на території РП мінімум 2 роки на підставі дозволу на проживання, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського співтовариства або по праву постійного перебування, який протягом 3 років перебуває у шлюбі з громадянином Польщі або не має ніякого громадянства;
 • п.3: іноземець, що перебуває безперервно на території РП мінімум 2 роки на підставі дозволу на проживання, отриманого у зв’язку з наявністю статусу біженця, визнаного в РП;
 • п.4: неповнолітній іноземець, один з батьків якого є громадянином Польщі, що перебуває на території РП на підставі дозволу на проживання, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського співтовариства або по праву постійного перебування, а другий батько якого, що не має польського громадянства, висловлює письмову згоду на визнання дитини громадянином РП;
 • п.5: неповнолітній іноземець, одному з батьків якого було відновлено польське громадянство, якщо неповнолітній перебуває на території РП на підставі дозволу на проживання, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського співтовариства або по праву постійного перебування, а другий батько якого, що не має польського громадянства , висловив письмову згоду на визнання дитини громадянином РП;
 • п.6: іноземець, що перебуває безперервно і легально на території РП мінімум 10 років, задовольняє наступні умови, перебуває на території РП на підставі дозволу на проживання, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського співтовариства або по праву постійного перебування, що має на території Польщі стабільне і регулярне джерело доходу і юридичний статус займаного житлового приміщення;
 • п.7: іноземець, що перебуває безперервно на території РП мінімум 2 роки на підставі дозволу на проживання, який отримав у зв’язку з польським походженням (карта поляка);

Також відповідно до п.2 ст.30 іноземець (за винятком неповнолітніх дітей, один з батьків яких є громадянином Польщі) заявляє про визнання його польським громадянином, повинен надати офіційний документ, що підтверджує володіння польською мовою.

Визнання польським громадянином відбувається за заявою зацікавленої особи і поширюється на дітей визнаного за згодою другого з батьків, у випадку дітей після 16 років – з дозволу даної дитини.

Згідно ст.31 закону іноземець може отримати відмову у визнанні польським громадянином, у разі не відповідності вищевказаним вимогам, позначеним в ст. 30 п.1 і в разі, якщо отримання ним польського громадянства становить загрозу для безпеки держави та громадського порядку.

Відновлення польського громадянства

З 15 травня 2012 застосовуються нові правила розділу 5 від 2 квітня 2009р. Закону про польське громадянство (д.р. з 2012р., Поз.161), що регулюють відновлення польського громадянства, а також правила реалізації, позначені в розпорядженні Міністра внутрішніх справ, виданому в угоді з Міністром закордонних справ від 8 травня 2012р. (д.р. з 2012р., поз.501).

Ці правила вносять в польську юриспруденцію нове, невідоме досі, поняття – відновлення польського громадянства. Це дозволить, в разі відповідності вимогам, позначеним в законі про польське громадянство, отримання польського громадянства іноземцями, які в минулому мали польське громадянство і втратили його, до 1 січня 1999р., На підставі правил, викладених у законі від 20 січня 1920р. про громадянство Польської Держави (д.р. № 7, поз.44, з посл. змін.), закону від 8 січня 1951р. про польське громадянство (д.р. № 4, поз.25) і закону від 15 лютого 1962р. про польське громадянство (д.р. від 2000р. № 28, поз.353, з посл. змін.). польське громадянство може бути відновлене за рішенням Міністра внутрішніх справ, виданого на підставі заяви зацікавленої особи.

До заяви про відновлення польського громадянства необхідно додати:

 • Документи, що засвідчують особу і громадянство;
 • Документи, що підтверджують зміну імені та прізвища, у разі їх зміни;
 • Наявні документи, що підтверджують втрату громадянства;
 • Фотографію заявника.

Заяви, підтвердження і необхідні для надання документи, складені іноземною мовою, подаються разом з офіційним перекладом на польську мову, складеним або підтвердженим сертифікованим перекладачем або консулом, крім випадків, обумовлених у міжнародній угоді, підписаній урядом РП.

Заява про відновлення польського громадянства подається в Міністерство внутрішніх справ, якщо ж іноземець проживає за кордоном РП, то таку заяву подають через консула, згідно з місцем проживання заявника.

Міністр видає рішення з питання відновлення польського громадянства після проведення роз’яснювальних процедур, регульованих правилами адміністративно-процесуального кодексу і обговорюваного закону про польське громадянство. Кожна справа розглядається в індивідуальному порядку. Дата прийняття остаточного рішення з питання відновлення польського громадянства є датою отримання польського громадянства.

Коментарі до статті

 1. Алла :

  Доброго дня!
  Хотіла все ж таки отримати остаточне роз яснення зі свого питання. Мій батько був народжений у Польщі в 1938 році, його батьки були Громадянами Польщі (документи наявні). Внаслідок переселення у 1945 році родина мого батька опинилась на Волині. Тобто, це означає, що мої родичі змушені були відмовитись від польського Гродадянства в силу двостороннього договору про переселення та іншх законодавчих актів. Зараз я хотіла б отримати (відновити) польське громадянство, втрачене моїми родичами. Багато членів моєї родини досі проживає на території Польщі. Оскільки за фахом я філолог-полоніст і моя робота постійно пов язана з Польщею – різноманітні культурні, соціальні, наукові та освітні проекти, що реалзуються як в Україні так і в Польщі. У зв язку з щоразовими складнощами з отриманням візи, страждає процес якісної реалізації даних проектів (терміновий виїзд) і т.і. було б набагато простіше перетинати кордон маючи паспорт громадянина Польщі. Отже, хотіла дізнатись, чи можу я, як нащадок колишніх громадян Польщі, отримати польське громадянство і що для цього необхідно? Очікую на відповідь

  • Ольга :

   Алла якщо у Вас є документ , які підтверджують, що один із Ваших родичів поляк,ви можете звернутись в будь-яку фірму міграційного консалтингу, щодо оформлення громадянства.Або звернутись в посольство Польші в міграційний відділ і подати документи самі. З 2012 вступила в силу закон про відновлення етнічного коріння ( предків) Польщі, що значно спрощує процедуру отримання громадянства , якщо один із родичів поляк!. Якщо Вам буде цікаво пишіть onischik@ukr.net

 2. Віталій :

  Скажіть будь ласка, якщо моя дужина по туристичній візі знаходиться в Польщі і там народить, чи зможе вона отримувати допомогу на дитину зі сторони Польщі?

  • admin :

   Просто народження дитини у Польщі громадянства не дає. Тобто допомогу вам має платити Україна.

 3. Инесса :

  Добрий день. Мене звуть Інесса. Тато в мене поляк, а мама українка. В моєму свідоцтві про народження це вказане. На даний момент я заміжня, дітей не маю. Я б хотіла дізнатися чи можу я і мій чоловік отримати польське громадянство, які документи для цього потрібні.

  • Ольга :

   Інесса, так Ви можете звернутись або в посольство Польші в міграційний відділ або в будь-яку фірму міграційного консалтингу де Вам допоможуть відновити громадянство. Буде цікаво пишіть onischik@ukr.net

 4. Андрій :

  Добрий день. Прошу Вас підказати мені наступну інформацію. Мої дід та бабця були народжені у Галичині (1900-1903 рр.), тоді Австро-угорські імперія, а потім з 1918 по 1939 рр. проживали там же, але уже у Польщі і відповідно спочатку були громадянами Австро-Угорщити, а потім Польщі. Документів на підтвердження їхнього громадянства у мене немає, окрім про їх народження на відповідній території та проживання. Чи можливо для себе відновити громадянство Польщі в порядку репатріації за цим фактом. Дякую.

  • Ольга :

   Андрій згідно закону про відновлення єтнічного коріння Ви можете отримати громадянство або Польші або Угорщини, дивлячись де вони жили. Документу що вказує місце проживання по 1940 рік. достатньо. Поправка до Закону про Громадянство ( відновлення єтнічного коріння) Польської Республіки (від 2012 року) значно спрощує збір документів і скорочує терміни визнання громадянства особам, що є нащадками населення, що проживало на території Польської держави до 1939 року. Досить мати документи, які вказують польське походження або польське громадянство у ваших предків. Якщо такі документи відсутні або загублені то проводяться відповідні роботи по пошуку Ваших документів, що доводять Ваше польське походження або мешкання Ваших предків на польських землях.Зацікавить пишіть onischik@ukr.net

 5. Андрій :

  Добрий день.Моя бабусуя народилася 1935 р. на тереторії Польської Республіки(маю метрику),а батьки її були українцями.А у 1944 році були евакуйовані на Україну(е також папери).Чи можу я на підставі цих документів зробити Карту Поляку ???

 6. Максим :

  Доброго дня!Хотів би дізнатися скільки займає часу получення польського громадянства і скільки це понесе (приблизно) фінансових затрат якщо я маю карту сталого побиту?
  Дякую!

 7. Юля :

  Добрий день мене мама народила в Польщі в 1991р і я маю польське свідоцтво про народження і зарас я вагітна і планую родити в Польщі чи може моя дитина бути громадянином Польщі чи отримати карту поляка?

 8. Світлана :

  Скажіть ,будь ласка. Мій чоловік громадянин Польщі.Я українка.Син(13) українець теж. Ми проживаємо в Німеччині. Чи може син отримати польське громадянство і куди ми повинні звертатися?

 9. Володимир :

  Доброго дня, мій батьку служив в Польщі в 1989 році, і я народився там в м.Легніца, маю свідоцтво про народження та в паспорті громадянина України пише що народився в ПНР, чи маю право я на громадянство Польщі?! дякую!

 10. Ірина :

  доброго дня! Коли людина разом з дітьми отримує польське громадянство у Львові і переїжджає до Польщі чи має вона права на якусь допомогу в Польщі?Яку?

 11. Iryna :

  Доброго дня! Я маю КСП і хочу подавати документи на громадянство. Скажіть , будь ласка, які плюси і мінуси дає громадянство? Що краще?

 12. Mariana :

  Доброго дня!Скажіть будьласка мож хтось орієнтується,в мене чоловік поляк,я на даний час вагітна,але за рік в мене закінчуються документи,що мені потрібно робити в таких випадках,знову виробляти документи?

 13. Марьяна :

  Такой вопрос! Если украинка родила ребенка в Польше ( отец ребенка поляк) и он будет иметь гражданство польское, то может ли она претендовать в Украине на социальные выплаты на ребенка?

  • Анна :

   До 18 років дитина мае і українське громадянство.Тільки мамі треба його оформити .

 14. Роман :

  Привіт, дорогенькі! Підкажіть будь-ласка, як взяти шлюб в польщі громадянам україни? Я з коханою зараз на теренах польщі, вже давно хочемо одружитися, а не давно дізналися, що скоро в нас буде маленьке чудо! Короче кажучи дуже хочеться одружитися в січні, але як це правельно зробити ще не знаємо!

  • Роман :

   як тут знайти сімейного лікаря, лікаря який буде вести вагітність дружини і як тут народжувати теж дуже цікавить! Дякую!)

   • Катя :

    Якщо має дівчина страховку польську, робота легальна і постійно сплачуються складки( на пенсію, на хворобове і такі інші) в ЗУСі то нормально ідете до любої приходні, всі аналізи мають бути безплатні , роди в лікарні теж безплатні, я 2 неділі тому родила, ні копійки не заплатила, все було нормально, догляд хороший

 15. Артем :

  Доброгодня! Підкажіть будьласка якщо у мене е рідня в Польщі по маминій лінії,тобто,дятько тітка,брати,всі вони коріні поляки окрім дятька ,я можу отримати громадянство????

 16. Володимир :

  Чи можна отримати карту побиту на підставі дідового свідоцтва про народження, який народився на території Польщі до 1939 року . Громадянство його батьків і його- українці.Якщо можна то що для цього потрібно. Буду вдячний за відповідь.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *